Inform Π. Λύκος: Αποτελέσματα 9μήνου 2012

Οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουμανία μειώθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. και οι πωλήσεις της θυγατρικής Austria Card GMBH στην Αυστρία ανήλθαν σε 38,5 εκατ., μειωμένες  κατά 7,5%. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου ανήλθε στα 38,7 εκατ., με αποτέλεσμα να έχουν εξοικονομηθεί 6,2 εκατ. στο 9μηνο του 2012. Με δεδομένα τα στοιχεία της μείωσης των πωλήσεων και των λειτουργικών δαπανών τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 14,4% και έφθασαν τα 6,7 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται αρνητικές στα 2,4 εκατ., λόγω της αύξησης των απαιτήσεων και των αποθεμάτων, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 4,9 εκατ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός  διαμορφώθηκε σε 32,4 εκατ., μειωμένος κατά 2,5 εκατ.

CPI: Μειωμένα τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το τρίμηνο 1/7-30/9/2012, ανήλθε σε 3.075.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 29,1% που οφείλεται στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας και την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται. Tα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν στα 2.061.000, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν στις 1.013.000. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 5,2% και ανήλθε σε 23,41%, ενώ τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν ελαφριά ζημιά και διαμορφώθηκαν σε -18.411, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης τα οποία ανήλθαν σε 222.000.

Αύξηση 3,6% στις παραγγελίες servers το γ’ τρίμηνο

Μόνο οι περιοχές της Βόρειας Αμερικής και Ασίας/Ειρηνικού κατάφεραν να αυξήσουν τα έσοδά τους, αν και τα ποσοστά αύξησης δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλά – 1,1% και 0,7% αντίστοιχα. Σχετικά με τους κατασκευαστές, η Dell ήταν η μοναδική με αύξηση εσόδων, αν και η IBM βρέθηκε στην πρώτη θέση – με έσοδα 3,5 δις. δολ., μειωμένα κατά 9,5% από πέρυσι. Όσον αφορά τις παραγγελίες, τα αποτελέσματα είναι πιο αισιόδοξα με αυξήσεις σε Βόρεια και Λατινική Αμερική και Ασία/Ειρηνικό, με την Β. Αμερική να έρχεται πρώτη με ποσοστό αύξησης παραγγελιών 7,4%. Η HP βρέθηκε στην πρώτη θέση με τις περισσότερες παραγγελίες, παρά τη μείωσή τους κατά 8,4%, ενώ οι Dell και Cisco ήταν οι μόνες με αύξηση παραγγελιών. Στην περιοχή EMEA, οι παραγγελίες ανήλθαν συνολικά σχεδόν στις 590.000, μειωμένες κατά 2,8% ενώ τα έσοδα άγγιξαν τα 3 δις. δολ., μειωμένα επίσης κατά 9%.

Αύξηση πωλήσεων για την Intracom Holdings

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν στα 394,9 εκατ. ευρώ από 386,1 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους συρρικνώθηκαν στα 25,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 57,9 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Η Intracom Holdings παρουσίασε πωλήσεις 1,5 εκατ. και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 0,4%. Ο όμιλος Intrakat είχε πωλήσεις 83,2 εκατ. ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. Η Intracom Defense παρουσίασε πωλήσεις 38,7 εκατ. και κέρδη EBITDA 0,7 εκατ., ενώ η hellas online πωλήσεις 178,1 εκατ. και EBITDA 49,5 εκατ. Οι πωλήσεις του ομίλου Intrasoft International ήταν 97,6 εκατ. και τα κέρδη EBITDA στα 4,7 εκατ., ενώ ο όμιλος Intracom Telecom παρουσίασε πωλήσεις 131,3 εκατ. και κέρδη EBITDA 3,9 εκατ.

Profile: Συνεχίζεται η βελτίωση των αποτελεσμάτων

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. ευρώ, από 6,5 εκατ. το 9μηνο του 2011. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ., αυξημένα κατά 4,43%, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 315 χιλ. από 308 χιλ. Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 119 χιλ., εμφανίζοντας αύξηση 34,24%. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 151 χιλ. από 144 χιλ. πέρυσι, ως αποτέλεσμα και της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, σε ποσοστό 11%. Ο δανεισμός για τον Όμιλο μειώθηκε κατά 15,31% στα 4 εκατ., ενώ τα διαθέσιμα αγγίζουν τα 4,2 εκατ. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,5 εκατ., ενώ το EBITDA στα 1,3 εκατ. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τις 402 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων σε 197 χιλ.

Η Cisco δήλωσε πρόθεση εξαγοράς της Cariden

Η εξαγορά της Cariden θα δώσει τη δυνατότητα στη Cisco να ενισχύσει την ορατότητα, τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα των converged δικτύων, ενώ θα βελτιώσει την ταχύτητα των υπηρεσιών. Τα εργαλεία ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης για τα IP/MPLS (Multi-Protocol Label Switching) δίκτυα της Cariden, που έχουν αναπτυχθεί από πολλούς παρόχους κινητών δικτύων στον κόσμο, θα ενσωματωθούν στο δίκτυο της Cisco, επιτρέποντας τα multilayer μοντέλα και την βελτιστοποίηση των οπτικών μεταφορών και των δικτύων IP/MPLS. Τα προϊόντα και η τεχνολογία της Cariden θα δώσουν ώθηση στην τεχνολογία nLight της Cisco για IP και οπτική σύγκλιση. Η εξαγορά υποστηρίζει, επίσης, την στρατηγική Open Network Environment.

Αύξηση 108% στους πελάτες σταθερής της Wind τα τελευταία χρόνια

Στη διάρκεια του 2012, η Wind απέκτησε 44% των νέων συνδέσεων στη σταθερή τηλεφωνία, αυξάνοντας το συνολικό τους αριθμό κατά 8,4% σε σχέση με το 2011. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας στο VDSL, αναφέροντας ότι «η Wind δεν θα αποπειραθεί να πουλήσει ονομαστικές ταχύτητες στους καταναλωτές, εάν δεν είναι σε θέση να παράσχει τις πραγματικές. Το κατώτατο όριο που έχει θέσει η εταιρεία για τη VDSL είναι τα 35 Mbps».

Νέο ERP παρουσίασε η ACE-Hellas

Το ACE ERP παρέχει τη δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων και άμεσης και πλήρους πληροφόρησης, σε κάθε στάδιο αυτών, για τη διαμόρφωση της εξέλιξης του κόστους για κάθε μία από αυτές. Τα στοιχεία καταχωρούνται μια φορά και αντιγράφονται αυτόματα από τη μια φάση στην επόμενη, ενώ η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη και προσπελάσιμη από όλα τα αρμόδια τμήματα. Η πρόσβαση στο ACE ERP είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τόσο από τοπικό δίκτυο όσο και μέσω διαδικτύου.

Βελτίωση ρευστότητας και αύξηση συνδρομητικής βάσης το 9μηνο για τη Forthnet

Συγκεκριμένα οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά το εννεάμηνο του 2012, καθώς ανήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3,5 φορές. Ο όμιλος κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές μέσω προσιτών συνδυαστικών υπηρεσιών και σημαντικής ενίσχυσης του αθλητικού περιεχομένου. Στις συνδυαστικές υπηρεσίες ξεπέρασε τις 140 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, ενώ οι θερινές εμπορικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έφεραν τα πρώτα ορατά αποτελέσματα, με τους συνδρομητές να ξεπερνούν τους 500 χιλιάδες.

Η συνδρομητική τηλεόραση κατά το γ’ τρίμηνο αύξησε τους πελάτες της κατά 36,5 χιλιάδες. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν στο εννεάμηνο, σε σχέση με το 2011 και διαμορφώθηκαν στα 42,8 εκατ. Αυτό οφείλεται τόσο στις μικρότερες απομειώσεις υπεραξίας όσο και στη συγκράτηση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Συγκεκριμένα, η ενοποίηση των δραστηριοτήτων και ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους οδήγησαν σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική αναδιάρθρωση.

H Optronics σε τρία νέα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρία προγράμματα έχουν τις ονομασίες, ASTRON (www.ict-astron.eu), FOX-C (www.ict-fox-c.eu) και COCONUT (www.ict-coconut.eu). Πρόκειται για ερευνητικές κοινοπραξίες κορυφαίων εταιρειών και επιστημονικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή πομποδεκτών και συστημάτων μεταγωγής για Future Networks κάνοντας χρήση εξελιγμένων φωτονικών τεχνολογιών για Τηλεπικοινωνιακούς Κόμβους και Δίκτυα Διανομής.

Ο ρόλος της Optronics είναι πολλαπλός και ξενικά από Project Management και Project Coordination, συνεχίζεται με μελέτη και καθορισμό προδιαγραφών των συστημάτων, εργαστηριακές δοκιμές λειτουργίας και τελικές δοκιμές απόδοσης σε εγκατεστημένα  δίκτυα point to point και FTTΗ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών προγραμμάτων ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ και η διάρκειά τους είναι τρία έτη.