Ο ΟΤΕ πουλά την Hellas SAT στην ArabSat

Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται σε 208 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05% της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατ., που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012, και των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε 53,4 εκατ.

Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατ. ευρώ ως μέρισμα. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταίρους. Το Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις».

Με αφορμή τη συμφωνία του ΟΤΕ με την εταιρεία ArabSat, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι στρατηγικής και εθνικής σημασίας για τη χώρα μας η επένδυση μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύεται η θέση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, στο νέο μετοχικό σχήμα της HellasSat αφού διατηρεί δικαίωμα στον έλεγχο αναφορικά με τη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου.»

2ο Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Νικόλαος Δένδιας, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών, ενώ υπήρχε και μήνυμα της Ευρωπαίας Επιτρόπου, Neelie Kroes.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παράλληλες ομιλίες σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες – «Cyberbullying (Διαδικτυακός Εκφοβισμός)», «Κυβερνοέγκλημα και νομοθεσία» και «Aσφάλεια Ηλεκτρονικών Πληροφοριών – Βιομηχανία Κατασκοπεία» – με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και άλλων επιφανών ομιλητών από το χώρο της νομικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Συστήματα Sunlight: Νέα επένδυση άνω των 20 εκατ. ευρώ

Η νέα εργοστασιακή μονάδα υλοποιείται στην περιοχή της Κομοτηνής και αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο και θα έχει ολοκληρωθεί στο 2ο εξάμηνο του 2013. Η νέα επένδυση θα ενισχύσει την περιοχή της Κομοτηνής με τη δημιουργία 50 νέων άμεσων θέσεων εργασίας, ενώ έμμεσες θέσεις εργασίας έχουν ήδη δημιουργηθεί με την υλοποίηση του έργου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SUNLIGHT, Κωνσταντίνος Λαύκας, δήλωσε σχετικά «H νέα μονάδα ανακύκλωσης στην Κομοτηνή προβλέπει πολλαπλά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα ξεπεράσει τους 15.000 τόνους κραμάτων μολύβδου, καλύπτοντας το 80% των αναγκών μας σε πρώτη ύλη και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της κερδοφορίας μας. Παράλληλα θα αποτρέψει εκροή συναλλάγματος για τη χώρα ύψους 40 εκατ. ευρώ, που πλέον θα παραμείνει στην Ελλάδα».

Παρουσίαση προγράμματος egg: enter-grow-go

Το Πρόγραμμα egg στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων.

Το Πρόγραμμα παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), προσφέροντάς τους μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία.

Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς και διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη», ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας.

Το egg – enter-grow-go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και του Corallia, υλοποιείται από στελέχη των δύο φορέων και εποπτεύεται από 9μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες.

Η Πληροφορική βασικός μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην ΕΜΕΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το IT αναγνωρίζεται πλέον ως παράγοντας – κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων το 2013. Στην έρευνα υπογραμμίζεται ότι επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της ΕΜΕΑ θέτουν την ανάπτυξη ως βασική προτεραιότητα, με το 40% όσων απάντησαν να θεωρεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων κορυφαία επιχειρηματική προτεραιότητα.

Επίσης, μέσα από την έρευνα καθίσταται σαφές ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την υποδομή IT που διαθέτουν, ώστε να ικανοποιούν τις αλλαγές στις ανάγκες της αγοράς, με την πλειοψηφία (59%) να δηλώνει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα προχωρήσει σε αλλαγές στο τμήμα πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη Vanson Bourne, η οποία διενήργησε την έρευνα, δύο είναι οι παράγοντες – κλειδιά για αυτές τις αλλαγές: τα big data και το cloud computing. Το 47% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν τώρα ότι τα big data θα δημιουργήσουν νέους νικητές και ηττημένους στον κλάδο τους, ενώ το 46% πιστεύει πως, σε επίπεδο επιχειρήσεων, το cloud computing θα υπερκεράσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική ΙΤ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, 56%, συμφωνούν ότι το cloud computing δημιουργεί νέους ρόλους και νέες αρμοδιότητες για το προσωπικό IT, ενώ είναι επίσης σαφές ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θεωρούν πιθανό να αναπτύξουν εφαρμογές big data είναι μεγαλύτερος στις αναδυόμενες αγορές, 23%, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, 18%.

Επίσης, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα big data και το cloud computing αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ενώ η ασφάλεια και η πληροφορική διακυβέρνηση (data governance) εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ξεκινά η διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω EU-GO

H οποία ορίζει τις προϋποθέσεις χρονοσήμανσης των ηλεκτρονικών εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, ενώ παράλληλα αποτελεί, μεταξύ των άλλων, προϋπόθεση για τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται για τις αυτοδίκαιες αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων μέσω της εθνικής διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ». Σχετικά με το ζήτημα αυτό, απεστάλη εγκύκλιος προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΚΕΠ.

Τα αποτελέσματα των χωρών της Ν. Ευρώπης επηρέασαν τα αποτελέσματα της Vodafone

Εδώ και αρκετό καιρό η Νότια Ευρώπη επηρέαζε αρνητικά τα συνολικά έσοδα του ομίλου και δεδομένου ότι περίπου τα 3/4 αυτών προέρχονται από την Ευρώπη, τα έσοδά του έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μείωσαν τις δαπάνες τους και ο ανταγωνισμός αυξήθηκε.

Ο όμιλος ανέφερε ότι τα έσοδα από προσαρμοσμένες υπηρεσίες, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, όπως τηλεφωνήματα, μηνύματα και λήψεις δεδομένων, για το τρίμηνο που έληξε στις 31/12/2012, μειώθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει μείωση 2,4%. Αυτό σημαίνει συνολική αύξηση 1,4% για το β’ τρίμηνο του τωρινού οικονομικού έτους.

Μετά την Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στο γ’ τρίμηνο των υπηρεσιών αυτών, 13,8% και 11,3% αντίστοιχα. Στο β’ τρίμηνο οι αντίστοιχες μειώσεις βρίσκοντας στο 12,8% και στο 12%, ενώ στην Ελλάδα στο γ’ τρίμηνο η μείωση διαμορφώθηκε στο 15%. Παράλληλα, η Vodafone Γερμανίας ανέφερε και αυτή μικρή πτώση 0,2% κατά το γ’ τρίμηνο, μετά το 3% του β’, ενώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο η μείωση άγγιξε το 5,2%, από 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, τα τμήματα της Vodafone σε Τουρκία, Ινδία και Η.Π.Α. παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα, ενώ και τα έσοδα των προσαρμοσμένων υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 12,8%, κατά το γ’ τρίμηνο. Σημειώνεται ότι η Vodafone αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 11,1 και 11,9 τρις. λίρες Αγγλίας και ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 5,3 και 5,8 εκατ. λίρες, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων.