Το κλειδί της επιτυχίας στην Οικονομία της Προσωπικής πληροφορίας

Η νέα έρευνα του Ericsson ConsumerLab δείχνει ότι η επίγνωση του καταναλωτή σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών του βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο μεγάλος όγκος ανώνυμων δεδομένων σπάνια εκλαμβάνεται ως σημαντικό ζήτημα.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από το 50% των καταναλωτών γνωρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα τους συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς. Σχεδόν περισσότεροι από το 40% των καταναλωτών θα επέτρεπαν σε εταιρίες να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ οι ανησυχίες των καταναλωτών φθίνουν αν αντιληφθούν ένα σαφές και επιθυμητό όφελος.

To Warply εξασφάλισε γύρο χρηματοδότησης ύψους 500.000 δολ.

Ανάμεσα στους angel investors που συμμετείχαν στον γύρο χρηματοδότησης είναι οι Απόστολος Αποστολάκης (ιδρυτής του efood, doctoranytime, eshop και απο τα ιδρυτικά μέλη του openfund), ο Δημήτρης Βρανόπουλος αναλύτής επενδύσεων και στέλεχος της τραπεζικής αγοράς και ο Νίκος Ηπειώτης επενδυτής σε internet και mobile startups. Το warply δημιουργεί μια νέα διαφημιστική δίοδο αυξάνοντας τα έσοδα των ιδιοκτητών εφαρμογών.

Οι διαφημιστές πλέον μπορούν να στοχεύσουν τους καταναλωτές με βάση την γεωγραφική τους θέση αλλά και την συμπεριφορά τους, εκμεταλλευόμενοι εργαλεία του mobile marketing όπως coupons, sweepstakes, qr codes και video. H πλατφόρμα βασίζεται στην ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και επιτρέπει τη δημιουργία αμοιβαίας επικοινωνίας  με τους πελάτες, τη στιγμή που είναι πιθανότερο να αλληλεπιδράσουν με το μήνυμα.

Αυξημένα κέρδη στην Πλαίσιο Computers

Η αυξημένη κερδοφορία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των εξόδων, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 51.600 χιλ., μειωμένα κατά 16,03%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 17.035 χιλ. ευρώ, αυξημένο κατά 47,2%.

Η διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης στα ήδη υψηλά επίπεδα εξασφαλίζει ένα ισχυρότατο cash flow που αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα ευστάθειας μέσα σε περιβάλλον συνεχιζόμενης κρίσης. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,12 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2012 (μικτό ποσό).

Αυξημένη η ανησυχία των στελεχών για τις ψηφιακές απειλές

Πάνω από το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί είτε σε μεγάλο είτε σε μέτριο βαθμό για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές στην επιχείρηση τους. Το ποσοστό αυτό ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό για άλλες κατηγορίες κινδύνων, όπως την απώλεια εσόδων (82%), τις ζημίες στην περιουσία της επιχείρησης (80%) ή τους επενδυτικούς κίνδυνους (76%).

Τα ευρήματα της έρευνας, δείχνουν επίσης ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για πληροφορίες και ενημέρωση πάνω στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 80% των ερωτηθέντων δήλωσε πως είναι δύσκολο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται η συγκεκριμένη κατηγορία απειλών.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την AIG να δημιουργήσει την πρώτη εφαρμογή για iPad σχετικά με την προστασία από ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό προϊόν CyberEdge.

H Intel εξαγόρασε τα εργαλεία ανάπτυξης HTML5 της AppMobi

Η AppMobi θα εστιάσει σήμερα σε άλλες δραστηριότητες όπως η παράδοση cloud υπηρεσιών για mobile εφαρμογές. Τον Οκτώβριο η AppMobi είχε περισσότερους από 130.000 ενεργούς προγραμματιστές που εργάζονταν σε mobile και desktop εφαρμογές με τη χρήση HTML5.

Έργο της Pylones στην Kosmocar

Με την κατάργηση της εκτύπωσης των αντιγράφων των παραστατικών που εκδίδει η Kosmocar, αλλά και εκείνων που εκδίδουν για την ίδια οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, η εταιρεία και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, εξασφάλισαν σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους και χρόνου αλλά και ποιοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, καθώς και της άμεσης αναζήτησης και ανάκτησης των παραστατικών.

Δεν διασπά τις δραστηριότητές της η ΗΡ

Οι φήμες για «διάσπαση» δραστηριοτήτων επιμένουν από τότε που ο πρώην CEO, Leo Apotheker, ανακοίνωσε πριν από δύο χρόνια ότι η ΗΡ μπορεί και να πουλούσε τη δραστηριότητα των PC. Η ΗΡ βέβαια στη συνέχεια αντικατέστησε τον Apotheker και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τη δραστηριότητα αυτή. Σήμερα η Whitman δηλώνει δέσμευση στο personal computing business.

Έξυπνοι ενεργειακοί μετρητέςαπό την Intelen σε 25 σχολεία

Τα 25 σχολεία συνδέθηκαν στο Intelen Building process Analytics σύστημα, όπου σε πραγματικό χρόνο καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας των κεντρικών κτιρίων των σχολείων, διάφοροι ενεργειακοί δείκτες καθώς και κλιματικοί παράγοντες. Το σύστημα αξιολογεί ενεργειακά τα κτίρια και προτείνει σχεδόν αυτόματα παρεμβατικές ενέργειες, σενάρια και δράσεις εξοικονόμησης με ταυτόχρονη ανάλυση του ROI και πολλών άλλων επενδυτικών δεικτών.

Η λήψη απόφασης στηρίζεται στο μεικτό κτιριακό μοντέλο (efficiency standards και ανάλυση πραγματικών μετρήσεων) με ειδικούς αλγορίθμους που έχει αναπτύξει η Intelen. Το τελευταίο στάδιο των υπηρεσιών είναι η χρήση crowd-funding διαδικασιών για την χρηματοδότηση και του συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείριση δεδομένων της Intelen αλλά και για την εφαρμογή παρεμβατικών ενεργειών χαμηλού και μέσου κόστους.