Το cloud και το CRM θα καθορίσουν τις δαπάνες σε λογισμικό το 2013

Οι πιο ώριμες αγορές του IT, όπως η Β. Αμερική και η Δυτική Ευρώπη αναμένεται βέβαια τα επόμενα χρόνια να μην αυξήσουν σχεδόν καθόλου τους προϋπολογισμούς τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες περιοχές με ακόμα “ανώριμη” υποδομή IT, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, θα παρουσιάσουν τεράστιες αυξήσεις στις δαπάνες για λογισμικό.
 
Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, οι νέες άδειες χρήσης λογισμικού συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τις αναδυόμενες περιοχές, με 69 των συμμετεχόντων να αναμένουν αύξηση στις άδεις χρήσης λογισμικού το 2014, συγκριτικά με το 47% των συμμετεχόντων στις ώριμες αγορές. Οι λιγότερο ώριμες αγορές, με καθόλου ή ελάχιστη υποδομή, αναμένεται να ξοδέψουν ακόμη περισσότερο σε λογισμικό, ενώ οι πιο ώριμες σε συντήρηση του λογισμικού τους και υποστήριξή του.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, το CRM θα βρεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων. Αυτό δικαιολογεί περαιτέρω την επιχειρηματική εστίαση στην ενίσχυση της εμπειρία του πελάτη, τόσο στις ώριμες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις στο CRM. Στην κορυφή των επενδύσεων σε λογισμικό βρέθηκε η ασφάλεια του λογισμικού, εξαιτίας κυρίως των αυξανόμενων νέων απειλών, καθώς και των αλλαγών στις εργασιακές πρακτικές.

Και παρόλο που οι εταιρείες αντιλαμβάνονται την “φορητότητα” των εργαζομένων τους ως στρατηγικό πλεονέκτημα, συνειδητοποιούν ωστόσο ότι ταυτόχρονα αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλειά τους. Το λογισμικό υποδομής virtualization είναι μία ακόμη προτεραιότητα των επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τους περισσότερους οργανισμούς να προχωρούν κατά 70% στο virtualization – ιδιαίτερα στη Β. Αμερική -, τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, το virtualization δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις περιοχές της Ευρώπης και Ασίας/Ειρηνικού, καθώς στις περιοχές αυτές το virtualization είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο.

Πορεία ανάπτυξης μέσα από την ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και τους φυσικούς της πόρους, την καλά αναπτυγμένη υποδομή της, το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και το μικρό κόστος εργασίας σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. Ενας από τα κύριους στόχους είναι να μετατραπεί ο τομέας της ψηφιακής τεχνολογίας σε μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα, που θα τονώσει την ελληνική οικονομία, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία, θα αντιμετωπίσει το ψηφιακό αναλφαβητισμό και θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να ωθήσει την καινοτομία χρειάζεται να βασιστεί στους ακόλουθους πέντε πυλώνες:
• Επέκταση της χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα.

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία.
• Υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας που ωθείται από τους καταναλωτές

• Ανάπτυξη ενός ισχυρού τεχνολογικού τομέα που θα μπορέσει να υποστηρίξει και να οδηγήσει την οικονομία.

• Συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που θα στηρίζει την τεχνολογικά υποκινούμενη αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο Αναστάσιος Τζήκας μίλησε για το έργο του ΣΕΠΕ και για τις σημαντικές συνεργασίες που έχει συνάψει με ηγετικούς διεθνείς οργανισμούς (DigitalEurope, EITO, WITSA κ.λπ.), ενώ κατάθεσε αναπτυξιακές προτάσεις εξόδου από την κρίση με το ICT να βρίσκεται στο επίκεντρο. Επισήμανε, δε, το μεγάλο δυναμικό της ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας σήμερα, που περιλαμβάνει 4.500 εταιρείες και απασχολεί συνολικά 250.000 υπαλλήλους. Αν και μετά το 2009 η ελληνική αγορά ICT καταγράφει μια υποχώρηση στην ανάπτυξή της, έχει αρχίσει ήδη να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.

Ο τομέας της ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τους επενδυτές, καθώς μπορεί να τους προσφέρει υψηλά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ένα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ελκυστικές δυνατότητες χρηματοδότησης, προοπτικές ανάπτυξης μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Τις λύσεις, τα καινοτόμα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες, γενικότερα, που προσφέρουν οι ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής μπορούν να τις δουν από κοντά οι επισκέπτες του Ελληνικού Εθνικού Περιπτέρου, όπως συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ.

Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο Εθνικό Περίπτερο
Χθες πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Εθνικό Περίπτερο στην CeBIT εκδήλωση, στην οποία προβλήθηκαν βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση έργων ΤΠΕ, που έχουν υλοποιηθεί από τη Δημόσια Διοίκηση, όπως και έργων του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε την ακόλουθη θεματολογία:
• Ψηφιακή Ελλάδα: “Ε.Π.
“Ψηφιακή Σύγκλιση” με μια ματιά.

• Η μετάβαση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης.

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναγκαίο κακό ή προτιθέμενη αξία.

• Εργα ΤΠΕ και Ελληνικός Δημόσιος Τομέας.

• Προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας της Ελλάδας με ψηφιακό τρόπο.

• Κοινωνικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας και προστασίας του πολίτη.

• Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών cloud και υποδομών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η φετινή CeBIT εστιάζει στις νέες τάσεις της τεχνολογίας, αλλά μέσα από το πρίσμα της ευρύτερης οικονομίας.

Τη Δευτέρα η παρουσίαση του έργου SME Pipeline

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά το Έργο ‘’SME Pipeline’’ και τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Επίσης θα παρουσιαστεί από το Γενικό Διευθυντή του ΚΕΠΑ, κ. Σπύρο Σκοτίδα, το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση – Εμπόριο -Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Στόχος του Έργου ‘’SME Pipeline’’’ είναι η γενικότερη υποστήριξη και ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τις επιμέρους στοχευμένες δράσεις του έργου. Ειδικότερα αφορά στην ενίσχυση και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία μέσω της αξιοποίησης έργων και προγραμμάτων που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως το Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ 2007-2013 (ΕΠΑΝΙΙ), το Ε.Π. ‘’Ψηφιακή Σύγκλιση’’ καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.).

Στις 23 Απριλίου το Cisco Connect Greece 2013

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Cisco θα αναδείξει καινοτομίες της στο χώρο του IT, θα αναπτύξει σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές, προσφέροντας ένα συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα μάθουν για το “Internet of Everything”, το οποίο ενοποιεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, αντικείμενα, διαδικασίες και συσκευές, ανοίγοντας το δρόμο προς το “Internet του Mέλλοντος”.

Παράλληλα αναδεικνύει νέες ευκαιρίες για εξελιγμένη επικοινωνία, επιχειρηματικότητα και καινοτόμες υπηρεσίες. Επιπλέον, το Cisco Connect θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως είναι η εκμετάλλευση της αυξανόμενες διασύνδεσης για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης σας, ενώ θα δείξει το δρόμο για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και εμπειριών και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν από κοντά όλα αυτά που μπορούν να συμβούν, όταν άνθρωποι, αντικείμενα, διαδικασίες και συσκευές συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσω των τεχνολογιών Cloud Data Center & Virtualization, Collaboration & Video, Mobility & Unified Access, BYOD και Security.

600.000 ευρώ χρηματοδότηση στην Workable από το Openfund

Το online σύστημα διαχείρισης προσλήψεων της Workable το χρησιμοποιούν, ήδη, πολλές επιχειρήσεις σε επτά χώρες. Η λύση της Workable επιτρέπει στους εργοδότες να βρουν και να αξιολογήσουν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τους υποψηφίους. Γι΄αυτό τον σκοπό η Workable εκμεταλλεύεται, μεταξύ άλλων, τον πλούτο πληροφορίας σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων που υπάρχει ήδη online σε κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι το LinkedIn.

“Η διαδικασία της πρόσληψης δεν πρέπει να βασίζεται στην τυχαία δομή ενός βιογραφικού”, δήλωσε ο ιδρυτής και CEO της Workable, Νίκος Μωραϊτάκης. “Σήμερα, ο εργοδότης μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες για κάθε υποψήφιο με δομημένο τρόπο, ώστε να λάβει τις επιθυμητές αποφάσεις σε ελάχιστο χρόνο”.

“Η Workable παρέχει ένα μοναδικής αποτελεσματικότητας εργαλείο για την άμεση επιλογή των υποψηφίων που πραγματικά ενδιαφέρουν έναν εργοδότη. Περισσότερες από 40 εκατομμύρια προσλήψεις συμβαίνουν ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ευελπιστούμε αρκετές να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε πολλές από αυτές να υλοποιηθούν μέσω της Workable” σχολίασε ο Γιώργος Τζιραλής, εταίρος του Openfund.

H Workable εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση των προσλήψεων και ιδρύθηκε το 2012, από τους Νίκο Μωραϊτάκη και Σπύρο Μαγιάτη, πρώην στελέχη της Upstream.

Τρεις συνεχίζουν στο διαγωνισμό διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.017.210 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά στην υλοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ. ενός Περιβάλλοντος Διαλειτουργικότητας (ΠΕ.Δ.), για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, καθώς και δεδομένων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεταξύ του Υπ. Οικ. και φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services – WS), που θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις ήδη ολοκληρωμένων μελετών.

Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω μιας πλατφόρμας λογισμικού Enterprise Service Bus (ESB), ενός ενδιάμεσου λογισμικού που εγκαθίσταται ή παρέχεται ως συνθετικό των Application Servers. Το ESB αξιοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο προτύπων, κανόνων και ελέγχου θα παρέχει υπηρεσίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών, μέσω ένας ενιαίου μοντέλου μηνυμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

H SAP εξαγοράζει την Camilion

Το πορτφόλιο προϊόντων της Camllion καλύπτει τις ασφάλειες ζωής και περιουσίας, ιδιοκτησίας και ατυχημάτων, όπως και της υγείας. Η τεχνολογία της σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη διαμόρφωση του ασφαλιστικού προϊόντος και τη διαχείριση πολιτικών σε αυτό, όπως αναφέρεται στο site της εταιρείας.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνονται με συστήματα που χρησιμοποιούν από παλιά, τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν τις σημερινές απαιτήσεις, σύμφωνα με την SAP. Τα προϊόντα της Camilion θα συνδυαστούν με το SAP Business All-in-One for Insurance ERP.

Στην ένωση Q&R – ELPHO κατακυρώθηκε έργο του Υπουργείου Οικονομικών

Στο διαγωνισμό αυτό είχαν καταθέσει προσφορές αρχικά και οι ενώσεις εταιρειών: Byte-Geo Analysis -Γεωαπεικόνιση και Profile-GeoSet. Στη συνέχεια κατά την εξέταση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, οι προσφορές των δύο τελευταίων ενώσεων εταιρειών απορρίφθηκαν ενώ αυτή της Q&R-ELPHO βαθμολογήθηκε με 103,12 βαθμούς.

Στη συνέχεια υπήρξαν προσφυγές και από τις δύο ενώσεις που απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή αυτή της ένωσης Profile-GeoSet της οποίας η τεχνική προσφορά βαθμολογήθηκε με 100,93 βαθμούς. Αφού ανοίχθηκαν και οι οικονομικές προσφορές, η προσφορά της Q&R-ELPHO έλαβε συνολική βαθμολογία 100 βαθμούς και η Profile – GeoSet 95,029 βαθμούς. Το έργο είναι αξίας 2.732.800 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.