Ισχυρή η αγορά συσκευών ασφαλείας στην περιοχή EMEA

Για όλο το 2012, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ., αυξημένα κατά 2%. Στην πρώτη θέση των κατασκευαστών βρέθηκε η Cisco με μερίδιο αγοράς 19,6% για το δ’ τρίμηνο και 20,6% για ολόκληρο το έτος. Η ενοποιημένη διαχείριση απειλών παρέμεινε το σημαντικότερο κομμάτι των συσκευών ασφαλείας για το δ’ τρίμηνο και μαζί με την ασφάλεια του Web, τα μόνα που παρουσίασαν αυξητικές τάσεις.

Στη Δυτική Ευρώπη, η αγορά παρουσίασε παρόμοιες τάσεις με τα έσοδα να αγγίζουν τα 522,9 εκατ. δολ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%. Τα συνολικά έσοδα του έτους για τη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκαν στα 1,15 δισ., αυξημένα κατά 0,5%. Στην περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, τα έσοδα, από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτους, αυξήθηκαν κατά 9,5%, αγγίζοντας τα 173,9 εκατ., ενώ τα ετήσια έσοδα άγγιξαν τα 593 εκατ., αυξημένα κατά 7,2%.

Έσοδα κορυφαίων κατασκευαστών συσκευών ασφαλείας περιοχής EMEA (ποσά σε εκατ. δολ.), 2012
Κατασκευαστής Έσοδα 2011 Μερίδιο αγοράς 2011 Έσοδα 2012 Μερίδιο αγοράς 2012 Διαφορά
Cisco $516.81 20.6% $525.22 21.4% 1.6%
Check Point $433.93 17.3% $386.18 15.7% -11.0%
Juniper $175.71 7.0% $186.48 7.6% 6.1%
Fortinet $164.10 6.5% $135.36 5.5% -17.5%
McAfee $93.51 3.7% $122.95 5.0% 31.5%
Άλλοι $1,123.57 44.8% $1,101.45 44.8% -2.0%
Σύνολο $2,507.62 100.0% $2,457.63 100.0% -2.0%
Πηγή: IDC, 2013

Στο «πράσινο» και πάλι τα αποτελέσματα 2012 της Forthnet

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε 42,1% χάρη στην εμπορική πρωτοβουλία τόσο σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών όσο και συνδυαστικών υπηρεσιών. Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με αυτή του 2011. Τα συνολικά έσοδα το 2012 διαμορφώθηκαν σε 408,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2011 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά τόσο σε επίπεδο συνδρομητικής τηλεόρασης, όσο και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η κερδοφορία όμως επανήλθε σε θετικό πρόσημο φτάνοντας τα 17,9 εκατ. – κυρίως χάρη στις περιορισμένες απομειώσεις υπεραξίας που η εταιρεία πέτυχε να διατηρήσει. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 74,1 εκατ. και οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 79,7 εκατ. (+3,3% έναντι του 2011) ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες εκτινάχτηκαν κατά 66% πάνω από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Οι θετικές ταμειακές ροές οδήγησαν τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σε αύξηση  4,8 εκατ.

Hellenic Mobile Cluster: Συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων

Το Hellenic Mobile Cluster (HMC) και αναπτύσσεται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), με αρχικούς συμμετέχοντες τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου, και 13 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. Το HMC επιδιώκει να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να τονώσει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά, που το 2012 ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο συσκευές.

Στοχεύει επίσης να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και να απαντήσει στις επίκαιρες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Παράγοντας -κλειδί- για την επιτυχία του είναι οι συνέργειες που θα μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ των διαφόρων μερών της λεγόμενης τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία).
 
Ο φορέας-αρωγός (facilitator) του Hellenic Mobile Cluster είναι η εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. Στην εκδήλωση παρουσίασης θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.

Δύο προσφορές για την τηλεματική στην ΟΣΥ ΑΕ με ΣΔΙΤ

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ». Ειδικότερα, αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ.

Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες, που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνονται: η βελτίωση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και για το Επιβατικό κοινό η βελτίωση της  καθημερινότητας των πολιτών-επιβατών με πληρέστερη, επίκαιρη και ακριβέστερη πληροφόρηση κατά την αναμονή στις στάσεις και εντός των οχημάτων καθώς και η διευκόλυνση στην χρήση των αστικών συγκοινωνιών, μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις και του συνολικού χρόνου των μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εξοπλισμός της Alcatel-Lucent στο ερευνητικό έργο WiSe-PON

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας δικτυακής αρχιτεκτονικής, μέσω της οποίας οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων από τους ασύρματους σταθμούς βάσης να προσεγγίζουν εκείνους που επιτυγχάνονται μέσω ενσύρματων συνδέσεων, διατηρώντας παράλληλα τόσο το κόστος εγκατάστασης όσο και το κόστος χρήσης σε χαμηλά επίπεδα, ώστε το τελικό προϊόν του WiSe-PON να αποτελεί μία ελκυστική επένδυση για τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

Στα πλαίσια του έργου, του οποίου υπεύθυνος για το συντονισμό είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), η Alcatel-Lucent Hellas θα παράσχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστεί για τις δοκιμές της τεχνικής αξιολόγησης της υποδομής, καθώς επίσης θα συνεργαστεί και στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής σκοπιμότητας της λύσης.

Το WiSe-PON είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών που επί του παρόντος προετοιμάζει την εγκατάσταση υποδομής PON και ταυτοχρόνως είναι πλήρως προσαρμοσμένο στην έρευνα αιχμής που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο και επιτρέπει τη σύγκλιση σταθερών και κινητών δικτύων.

Δωρεάν Internet στα Goody’s και στα Flocafe από Vodafone και hol

Πιο συγκεκριμένα, η Vodafone και η hellas online δημιούργησαν 3G hotspots και Wi-Fi holspot σε περισσότερα από 150 καταστήματα Goody’s και Flocafe πανελλαδικά, συμβάλλοντας σημαντικά στη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Το έργο αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η τεχνολογία FemtoCell σε συνδυασμό με την τεχνολογία Wi-Fi από την hellas online, για την παροχή πρόσβασης στο Internet μέσω 3G δικτύου και WiFi holspot δικτύου.

Η d.d. Synergy ολοκλήρωσε έργο SAP στα Ελληνικά Χρηματιστήρια

Τα δομικά στοιχεία που παραμετροποιήθηκαν είναι η οικονομική και εμπορική διαχείριση, ελεγκτική, διαχείριση αποθηκών & προμηθειών, μισθοδοσία και διαχείριση επιχειρηματικών πληροφοριών. Αναπτύχθηκαν σημαντικές εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών απαιτήσεων της εταιρείας, όπως οι διαδικασίες εγκρίσεων για τις προμήθειες, τα εξοδολόγια και η αυτοματοποίηση της τιμολόγησης καθώς και ένα σύνολο από αναφορές για την εξυπηρέτηση της διοικητικής πληροφόρησης αλλά και ένα σύνθετο MIS με συνδυασμό πληροφοριών από SAP και non SAP συστήματα για την παρουσίαση των αναφορών με τη χρήση των Business Objects. H d.d. Synergy συνεργάστηκε στο έργο και με το συμβουλευτικό τμήμα της PwC.

Στην G4S Telematix κατακυρώθηκε έργο του ΥΠΑΑΝ

Η συνολική δαπάνη του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 184.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο σχετικό διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά και οι Ericsson Hellas και Space Hellas.