Οι παραγγελίες Η/Υ, tablets και κινητών θα ξεπεράσουν τα 2,4 δις. το 2013

Οι παραγγελίες συσκευών προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, ξεπερνώντας μέχρι το 2019 τα 2,9 δις., αν και το «μείγμα» των συσκευών αυτών αναμένεται να αλλάξει σημαντικά μέσα στην περίοδο αυτή, ενώ ο πολλαπλασιασμός των tablets χαμηλής τιμής και οι αυξανόμενες δυνατότητές τους επιταχύνει την μετάβαση από τους η/υ στα tablets. Ως αποτέλεσμα, η παραδοσιακή αγορά των η/υ – notebooks και desktops – αναμένεται, το 2013, να εμφανίσει μείωση της τάξης του 7,6%.

Αυτό δεν αποτελεί μία προσωρινή τάση που προκαλείται από το «αυστηρό» οικονομικό περιβάλλον, αλλά αντικατοπτρίζει μία μακροπρόθεσμη αλλαγή στις συνήθειες των χρηστών. Αρχίζοντας το 2014, τα ultramobiles θα υποβοηθήσουν τη μείωση αυτή, ώστε οι πωλήσεις των παραδοσιακών η/υ και των ultramobiles συνολικά θα εμφανίσουν μείωση της τάξης του 3,5%.

Οι παραγγελίες των tablets παγκοσμίως προβλέπεται να αγγίξουν τα 197 εκατ., μέσα στο 2013, αυξημένες κατά 69,8% από το 2012, που διαμορφώθηκαν στα 116 εκατ. Αναφορικά με τα λειτουργικά συστήματα, η μετάβαση στις φορητές συσκευές γίνεται πλέον προφανής. Το Android συνεχίζει να αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αγορά, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση δίνεται ανάμεσα στο iOS της Apple και τα Windows της Microsoft.

Τα tablets, όμως, δεν αποτελούν τις μόνες συσκευές που θα δουν πτώση στις τιμές τους. Τα smartphones επίσης γίνονται πλέον όλο και πιο προσιτά, οδηγώντας την υιοθέτησή τους στις αναδυόμενες αγορές και την ακόμη μεγαλύτερη εξάπλωσή τους στις ώριμες αγορές. Από τα 1,875 δις. κινητά τηλέφωνα που αναμένεται να πουληθούν, το 2013, το 1 δις. θα είναι smatphones, συγκριτικά με τα 675 εκατ. το 2012.

Παραγγελίες συσκευών ανά τύπο συσκευής παγκοσμίως (σε χιλιάδες)
Τύπος συσκευής 2012 2013 2014 2017
Η/Υ (desktop και notebooks) 341,263 315,229 302,315 271,612
Ultramobile 9,822 23,592 38,687 96,350
Tablet 116,113 197,202 265,731 467,951
Κινητά τηλέφωνα 1,746,176 1,875,774 1,949,722 2,128,871
Σύνολο 2,213,373 2,411,796 2,556,455 2,964,783
Πηγή: Gartner (Απρίλης 2013)

ΕΕΛ/ΛΑΚ: Προτάσεις πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών

Η ΕΛ/ΛΑΚ προτείνει γνώμονας του σχεδιασμού των περιφερειών να είναι η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις ανοιχτές τεχνολογίες με έμφαση στο λογισμικό, στο περιεχόμενο, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. Παρόμοιες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά μιας κουλτούρας συνεργασίας και επιχειρηματικότητας που αφορά αφενός στον τρόπο που σχηματίζονται και υποστηρίζονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με δημόσιους πόρους, αφετέρου στα κριτήρια με τα οποία αντιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση τους τοπικούς πρωταγωνιστές.
 
Στη λογική αυτή οι ανοιχτές πρακτικές και τεχνολογίες αποτελούν μια πλατφόρμα συνεργασίας και παραγωγής, που από το σχεδιασμό της επιτρέπει τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων πολιτών σε όλο τον κύκλο των έργων της περιφέρειας. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο γιατί θα αποτελέσει κλειδί στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών δράσεων από την ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα, στην περίοδο 2014 – 2020.

ΣΕΠΕ: Αποτελέσματα 2012 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Σε αυτό το κλίμα, οι εισηγμένες εταιρείες κατάφεραν να διατηρήσουν τον τζίρο τους στα περυσινά επίπεδα – 76,1 δις. ευρώ – ενισχύοντας τις εξαγωγές τους. Το 2012 ο κύκλος εργασιών των δύο διυλιστηρίων δεν έχει απορροφήσει τη μείωση που παρατηρείται σε άλλους κλάδους, καθώς χωρίς αυτόν η μείωση θα ήταν της τάξεως του 4%, σε σχέση με την περυσινή χρήση.

Επίσης, σημαντική είναι και η συνεισφορά του κλάδου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (+9%) λόγω της αύξησης των τιμολογίων από την αρχή του έτους και της έναρξης λειτουργίας νέων μονάδων θερμικών εργοστασίων αλλά και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών για όλους τους κλάδους των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ένα σύνολο 233 ισολογισμών, ο Κύκλος Εργασιών για το σύνολο του 2012 διαμορφώθηκε στα 76,093 δις, με μείωση 0,2%.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 6,881 δις, με μείωση 3,9%, οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 6,636 δις έναντι Ζημιών 29,996 δις το 2011. Στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 12μηνο του 2012 σημείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 3,3%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 8,712 δις, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,908 δις, μείωση 1,2% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας επίσης παρουσίασαν αύξηση 273,3% φτάνοντας τα 283,4 εκατ.

Η Cisco πρόκειται να εξαγοράσει τη βρετανική Ubiquisis

Τα small cells είναι σταθμοί βάσης μινιατούρες. Προσφέρουν χαμηλής ενέργειας σήμα σε πολύ κοντινότερο σημείο στους χρήστες σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ήχου, απόδοση στη μετάδοση δεδομένων και μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας.

Στην Ωmega Technology έργο ψηφιοποίησης του Δήμου Καλλιθέας

Στην τελική φάση του διαγωνισμού είχαν περάσει η ένωση Έπαφος – Uni Systems και Ωmega Technology, η οποία κατέθεσε και την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το ύψος του έργου είναι περίπου 145.000 ευρώ.