Tα αποτελέσματα του έργου CROSS INNO CUT

Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύχθηκε μία καινοτόμα μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει: τη διάγνωση του προβλήματος, την αναλυτική του μελέτη και την ανάπτυξη ρεαλιστικών προτάσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους, και, στη συνέχεια, τη μεθοδολογία εφαρμογής των συγκεκριμένων προτάσεων. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων μπορεί να αποφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείωση του λειτουργικού τους κόστους που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και το 10%..

Profile: Νέα πλατφόρμα FMS.next Universal Banking

Βασισμένη στο τελευταίο .NET framework και σχεδιασμένη αποκλειστικά με το Windows Presentation Foundation (WPF), η λύση FMS.next προσφέρει το πλέον σύγχρονο, ευέλικτο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τις τράπεζες. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες παραμετροποίησης επιτρέπουν στους χρήστες καλύτερη οργάνωση και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση των εργασιών τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.

Συνεργασία ΕΚΔΑΑ και Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Το μνημόνιο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες θα προκύπτουν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προτεραιότητες της ΓΓΔΕ.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ εξειδικεύονται σε ζητήματα:
α. δημόσιου management, για τη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, την απλούστευση διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων,
β.
οικονομικά, με έμφαση στη διαχείριση δημοσίων εσόδων, αλλά και σε μεθόδους εντοπισμού και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και δασμοδιαφυγής και
γ. ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.

Η SAP Hellas διοργανώνει το ΟΕΜ Partner Discovery Workshop

Ανεξάρτητα από το αν μια εταιρία προσφέρει υπηρεσίες, applications, τεχνολογία on premise ή στο cloud, η συνεργασία με την SAP χαράζει τη στρατηγική της με λιγότερο ρίσκο και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της αγοράς. Οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από προϊόντα SAP που μπορούν εύκολα να ενοποιηθούν στη δική τους πλατφόρμα, έχουν προβλέψιμο κύκλο νέων εκδόσεων και δυνατότητα υποστήριξης.

Το χαρτοφυλάκιο του SAP OEM περιλαμβάνει τις καλύτερες λύσεις που έχουν εφαρμογή σε ετερογενή περιβάλλοντα στις εξής περιοχές: business intelligence, high-value analytics, dashboards, data services,  advanced billing solutions και mobility.Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ήδη 850 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, απολαμβάνοντας διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, αύξηση ευκαιριών και εσόδων, μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης και γρήγορο time to market, μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, καθώς και ανάπτυξη και παράδοση νέων λύσεων.

Η Data Communication ολοκλήρωσε έργο στη Neptune Shipping Agencies

Ειδικά για τη Neptune Lines & Trading, η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη λύση ERP για ναυτικό πρακτορείο, βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics NAV με την λειτουργικότητα InnovEra. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν οι ενότητες Οικονομικής Διαχείρισης, για τις διαδικασίες του λογιστηρίου και Business Analysis, εργαλείο business intelligence, για την άντληση στατιστικών στοιχείων και δημιουργία αναφορών. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στις διαδικασίες τιμολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών-πελατών του ναυτικού πρακτορείου, καθώς και στην διαχείριση των συμφωνιών του πρακτορείου με τους οργανισμούς διαχείρισης λιμένων.

Διαψεύδονται τα σενάρια κατάργησης της ΜΟΔ Α.Ε.

Η ΜΟΔ αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης για την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ και την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων.

Η EMC παρουσίασε το νέο ViPR και την επόμενη έκδοση της πλατφόρμας Isilon

Χρησιμοποιώντας το EMC ViPR για τη διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης και των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτά, οι οργανισμοί μπορούν να πετύχουν δραματική βελτίωση σε επίπεδο αυτοματοποίησης, και ταυτόχρονα να βάλουν τις βάσεις για μια σύγχρονη αρχιτεκτονική αποθήκευσης δεδομένων, η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει και την ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών.

Χρησιμοποιώντας το EMC ViPR, πάροχοι υπηρεσιών και επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν προς ένα μοντέλο λειτουργίας web-scale κέντρων μηχανογράφησης, χωρίς να χρειαστεί να προσλάβουν χιλιάδες εξειδικευμένους τεχνικούς και να χτίσουν ένα custom περιβάλλον ΙΤ. Επίσης, η EMC ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την επόμενη έκδοση του λειτουργικού των scale-out NAS, EMC Isilon OneFS.

Πατώντας επάνω στο πετυχημένο ντεμπούτο του OneFS 7.0, η επόμενη έκδοση του κορυφαίου λειτουργικού Isilon θα βοηθήσει τους πελάτες της EMC να τιθασεύσουν ακόμη καλύτερα τη δύναμη των Big Data. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επιπλέον δυνατότητες data deduplication, ελέγχου και προστασίας των δεδομένων, καθώς επίσης και βελτιώσεις σε επίπεδο object-oriented storage, Hadoop HDFS 2.0 και Syncplicity.

Οι νέες αυτές προσθήκες θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα επεκτασιμότητας (scalability) και απόδοσης των συστημάτων Isilon, ώστε να ικανοποιούνται οι όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις της επόμενης γενιάς των cloud-based εφαρμογών Big Data analytics, και των mobile εφαρμογών ή workflows.

Πιστοποίηση της Intracom Telecom κατά το Πρότυπο ISO 27001

Η Intracom Telecom, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας στην hellas online  για τις υπηρεσίες hol cloud, εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 27001: 2005, για το πεδίο εφαρμογής «σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικών νεφών (Cloud), φιλοξενίας (Hosting) και συστέγασης (Collocation)». Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών Cloud πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Open Business Software ολοκλήρωσε το υποέργο “ΤΗΛΕΔ”

Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό που προηγήθηκε είχαν καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες: Άποψη Α.Ε., Cyberstream, Cyberce, Orasys και Γνώμων Πληροφορική. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.