Η Intel εξαγοράζει τμήμα της ST-Ericsson

Η ST-Ericsson είναι ένα joint venture της ST Microelectronics με την Ericsson, και ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα πουλήσει κεφάλαια και πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα mobile connectivity GNSS στην Intel.

Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη για την Intralot

Πλέον εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων έργων της εταιρείας και την επιλεκτική επέκταση της σε γεωγραφικές περιοχές και σε τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών που συνάδουν με τους στόχους που έχουμε θέσει.”, δήλωσε ο Κ. Αντωνόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot, κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ.

Οριακά βελτιωμένα τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Quest Συμμετοχών

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε 13,7 εκατ. έναντι 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012. Τα έσοδα της Quest Holdings ανήλθαν σε 892 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 121 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 254 χιλ. Οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε 24 εκατ. έναντι 24,1 εκατ. το 2012, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 467 χιλ.

Οι πωλήσεις της iSquare, που διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ανήλθαν σε 12,3 εκατ. και το EBITDA διαμορφώθηκε στις 405 χιλ. Οι πωλήσεις του Ομίλου Uni Systems ανήλθαν σε 15,1 εκατ. έναντι 15,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 959 χιλ. έναντι 785 χιλ.
 
Οι πωλήσεις της ACS Courier ανήλθαν σε 16,5 εκατ. έναντι 17,4 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 5%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 607 χιλ. Τέλος, η Quest Energy, που ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών είχε πωλήσεις  1 εκατ. έναντι 0,9 εκατ. πέρυσι και EBITDA 239 χιλ. έναντι 365 χιλ.

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι επιθυμούν περισσότερη πρόσβαση στα social media

Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ipsos για λογαριασμό της Microsoft, με τη συμμετοχή 4.787 εργαζομένων από όλη την Ευρώπη, πάνω από το 37% των εργαζομένων αισθάνεται ότι η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού δεν είναι επαρκής και ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης θα ευνοούσαν την ομαδική εργασία.

Τα 2/3 των Ευρωπαίων εργαζομένων χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης στην εργασία τους για ευκολότερη επικοινωνία με συναδέλφους, ενώ το 18% δηλώνει ότι θα δαπανούσε τα προσωπικά του λεφτά σε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του. Ωστόσο, κάποιες εταιρείες είναι διστακτικές στην υιοθέτηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.

Από τους ερωτηθέντες της έρευνας, το 27% πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα τη δουλειά του αν η διοίκηση ήταν πιο υποστηρικτική σχετικά με τη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα social media, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους είναι θέματα ασφάλειας (65%) και ο φόβος μείωσης της παραγωγικότητας (58%).

Profile: Άνοδος κερδών και EBIDTA στο α’ τρίμηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 177% και προσδιορίστηκαν σε 106 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 96 χιλ. αυξημένα κατά 43%. Τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 5.7 εκατ. το 2013 από 5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 16% στα 3.8 εκατ.

Ρεκόρ συναλλαγών με κάρτες ανέπαφων πληρωμών στην Ευρώπη

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης αυτής της αγοράς είναι το γεγονός ότι στη Βρετανία μια στις τέσσερις συναλλαγές με Visa γίνεται με κάρτες ανέπαφων πληρωμών. Στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν 58 εκατ. κάρτες ανέπαφων πληρωμών, ενώ κάρτες ανέπαφων πληρωμών και κινητά που διαθέτουν την εφαρμογή Visa payWave μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 797.000 σημεία αποδοχής στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 39 προγράμματα της Visa για ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού στην Ευρώπη και οι σχετικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 46% την περίοδο Δεκεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013.

Νέο έργο της Lavisoft για το Δήμο Βύρωνα

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σε αυτούς από τις κάρτες παρουσίας των εργαζομένων.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Η ATC στο Ευρωπαϊκό έργο ARTIST

Το έργο προτείνει μια προσέγγιση εκσυγχρονισμού του παλαιού λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές Model Driven Engineering για να αυτοματοποιήσει την εξέλιξη και τη μετάβαση εφαρμογών λογισμικού παλαιού τύπου σε σύγχρονες πλατφόρμες και περιβάλλοντα, επιτρέποντας μια φθηνή και γρήγορη εναλλακτική λύση για ανάπτυξη και εφαρμογή με βάση τα νέα δεδομένα.

Το έργο ARTIST προτείνει μια σειρά από μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούν αρχικά τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικών παλαιού τύπου (reverse-engineer) και στη συνέχεια τεχνικές προσδιορισμού των νέων προδιαγραφών (forward-engineer) για να οριοθετήσουν την επιθυμητή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το μετασχηματισμένο και σύγχρονο πλέον λογισμικό.

Το έργο προτείνει επίσης μεθόδους που μειώνουν τον κίνδυνο, το χρόνο και το κόστος της μετάβασης του λογισμικού και ανοίγει το δρόμο για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που θέλουν να επωφεληθούν από τις τελευταίες τεχνολογίες Saas και Cloud Computing καθώς και από τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα.

Εξέλιξη των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
Προς πολίτες 1. Φόρος εισοδήματος: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 2. Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και άδεια οδήγησης) 5. Καταχώρηση οχήματος 6. Έκδοση οικοδομικής άδειας 7. Δήλωση προς την αστυνομία (π.χ., σε περίπτωση κλοπής) 8. Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): αίτηση και παραλαβή 10. Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 11. Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης) 12. Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών και κλείσιμο ραντεβού),

Προς Επιχειρήσεις 13. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους 14. Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 15. ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 16. Έναρξη επιχείρησης 17. Υποβολή στοιχείων σε Στατιστικές υπηρεσίες 18. Δηλώσεις στα τελωνεία 19. Περιβαλλοντικές άδειες 20. Δημόσιες Προμήθειες.

Για το 2012 στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι 7 από τις 20 υπηρεσίες διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά, εκ των οποίων 3 αφορούν πολίτες και 4 επιχειρήσεις. Πλήρως ηλεκτρονικά προσφέρονται οι υπηρεσίες που αφορούν στη φορολογία (υποβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, απόδοση ΦΠΑ), την εύρεση εργασίας, τη δήλωση αλλαγής διεύθυνσης, τις τελωνειακές διασαφήσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς εργαζομένους.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (2010) όπου και έγινε και έρευνα σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης για τη διαθεσιμότητα των 20 υπηρεσιών, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με το μέσο της ΕΕ των 27 συν Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

% ολοκλήρωσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ27
Υπηρεσίες προς Πολίτες 65% 87%
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 78% 94%
Σύνολο 20 υπηρεσιών 70% 90%

H Intrasoft Int’l ολοκλήρωσε έργο SAP στον ΟΛΘ

Kαλύφθηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Οικονομικής Διαχείρισης, Κοστολόγησης, Προμηθειών, Υλικών και Αποθηκών, Πωλήσεων, Διαχείρισης Έργων, Συντήρησης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης/Αξιοποίησης Χώρων μέσω της λύσης SAP ERP, η διασύνδεση με κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές -Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) – μέσω της λύσης SAP Netweaver Process Integration, καθώς και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης προς τα στελέχη και τη Διοίκηση του Οργανισμού μέσω της λύσης SAP Netweaver Portal.