Στην κατηγορία της επιτήρησης οι μετοχές της Forthnet

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το κατατεθειμένο Ενημερωτικό Δελτίο ευρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κορυφαία διάκριση για την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ βραβεύτηκε στην ανώτερη κατηγορία «PLATINUM» για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί διαχρονικά και τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει στους τέσσερις βασικούς πυλώνες κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόμενοι και αγορά. Σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη ο ΟΤΕ ξεχώρισε το 2012 ανάμεσα σε 14 εταιρείες στη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων τους.

Ο ΟΤΕ έλαβε επιπλέον και τον έπαινο «Best Progress PLATINUM award» για την εξαιρετική πρόοδο που σημείωσε τον τελευταίο χρόνο σε σχέση με την προηγούμενή του αξιολόγηση. Ολοκληρωμένα προγράμματα για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας με μεγάλη χρονική διάρκεια και συνέπεια, αποτελούν και οι Υποτροφίες που δίνονται από τον ΟΤΕ και την Cosmote κάθε χρόνο, έχοντας έως σήμερα υποστηρίξει περισσότερους από 380 νέους φοιτητές.

Επίσης για δεκατέσσερα χρόνια ο ΟΤΕ και η Cosmote έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις για το παιδί, με πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο ΟΤΕ ανέλαβε επικεφαλής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LiveCity.

Η Software AG εξαγοράζει την Alfabet AG

Τα δύο προϊόντα των εταιρειών, συνδυαστικά, θα παρέχουν στους πελάτες ένα σετ εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρούν τον έλεγχο του IT περιβάλλοντος της εταιρείας, ενώ μοντελοποιούν και κάνουν αλλαγές στις εταιρικές διαδικασίες. Η Alfabet αυτή τη στιγμή έχει 90 εργαζομένους και μεταξύ των πελατών της βρίσκονται οι Volkswagen, BMW και Credit Suisse. Οι όροι και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Πιστοποίηση με ISO 20000 για την Intralot από την Tuv Hellas

Ο Κωνσταντίνος Φαρρής, General Technical Director of Systems, δήλωσε: “Το γεγονός ότι η Intralot αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που πιστοποιείται με το ISO 20000 για τη διαχείριση των υπηρεσιών τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, λειτουργική αριστεία και διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πιστοποίηση που λάβαμε αποδεικνύει πως παραμένουμε προσηλωμένοι στις κεντρικές αξίες μας και αποτελεί εγγύηση ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας τεχνολογικές υπηρεσίες.”

Το ISO 20000 προστίθεται στις πιστοποιήσεις της Intralot στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών, της ποιότητας, της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια (responsible gaming), της οικονομικής φερεγγυότητας, καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων της εταιρείας, όλες υπό το πλαίσιο διακυβέρνησης που ορίζει το COBIT 5.

H PCS ολοκλήρωσε την υποστήριξη της AMK της Alpha Bank

Η μηχανογραφική πλατφόρμα PCS Corporate Actions, κάλυψε το σύνολο των εργασιών της συγκεκριμένης αύξησης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφών από το σύνολο του δικτύου της Alpha Bank (front office), τη συγκέντρωση, έλεγχο και επεξεργασία όλων των αιτήσεων συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων των χειριστών (middle office) και την οριστική εκκαθάριση, κατανομή και αποστολή των σχετικών αρχείων προς την ΕΧΑΕ (back office).

Η PCS, εκτός από την υποστήριξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης διέθεσε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, δρώντας συμβουλευτικά στα στελέχη της Τράπεζας. Η συγκεκριμένη ΑΜΚ, πέραν της σημασίας που είχε για τον ευρύτερο Τραπεζικό κλάδο αποτέλεσε – από μηχανογραφικής άποψης – μια διαδικασία ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας λόγω του πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων και των ειδικών όρων της αύξησης.

Η Lenovo εισέρχεται στην αγορά των smartphones

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής Η/Υ έκανε την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Hong Kong, μετά από αναφορές που έλεγαν ότι η Lenovo έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τη NEC, αν και η Lenovo δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο.

Η νέα προσπάθεια της Lenovo για κοινοπραξία θα μπορούσε να στοχεύει στην επιπλέον υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στην αγορά των smartphones, ενώ προσπαθεί να ξεπεράσει τη Samsung Electronics και να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο κατασκευαστή smarphones στην Κίνα.

Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε ότι σκοπεύει να εισέλθει και στην αγορά smartphones των Η.Π.Α. Ωστόσο, αναφορικά με τη NEC, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα μπορούσε να ενισχύσει τις δραστηριότητες της Lenovo.

Το Office 365 επέλεξε η Stirixis Group

Η Stirixis εξειδικεύεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών concepts, έχοντας συνεπώς ανάγκη από αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής. Η λήξη παροχής στήριξης της Microsoft για τον Small Business Server 2003, στα μέσα του 2012, οδήγησε την εταιρία στην στρατηγική απόφαση να αναβαθμίσει τα συστήματά της, επενδύοντας στο cloud.

Βασική επιδίωξη ήταν η δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας σε κάθε ομάδα project, ώστε ο χώρος και ο χρόνος να μην αποτελούν εμπόδια στην παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα αναζητήθηκε μια λύση που να διατηρήσει την επένδυση σε χαμηλά κόστη και να εξασφαλίσει μια εύκολη και γρήγορη μετάβαση. Η μετάβαση της Stirixis στο cloud της Microsoft έχει αποφέρει πολύ σημαντικά οφέλη, καθώς έχει ήδη μειώσει τα λειτουργικά έξοδα, ενώ αύξησε τις επιδόσεις.

Στην Computer Studio έργο της ΚτΠ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη λειτουργία της ΚτΠ ΑΕ, με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως αυτές συνοψίζονται ακολούθως: Παροχή και εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων Πληροφορικής προς όλους τους εμπλεκόμενους για την βέλτιστη εκτέλεση παροχή υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ, συντήρηση και βελτιστοποίηση της  λειτουργίας του λογισμικού υποδομής  της ΚτΠ ΑΕ, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ, εφαρμογή αυστηρής πολιτικής ασφάλειας σε όλα τα συστήματα και εφαρμογές του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ, έλεγχος φυσικής πρόσβασης στους χώρους του datacenter της ΚτΠ ΑΕ, δυνατότητα δημιουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας disaster recovery site, βελτιστοποίηση της χρήσης του εξοπλισμού και οριζόντιας υλοποίησης συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ, παροχή διοικητικής πληροφόρησης σε όσα κέντρα αποφάσεων υποδειχθούν, δημιουργία και εφαρμογή Επικοινωνιακής Πολιτικής με όσους stakeholders κριθεί αναγκαίο, υπηρεσίες εξέλιξης/βελτιστοποίησης/ προσαρμογής των εφαρμογών της ΚτΠ ΑΕ, λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής της ΚτΠ ΑΕ και διαχείριση και έλεγχος αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων των εφαρμογών της ΚτΠ ΑΕ.