Διαγωνισμός EY Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2013

Ο νικητής του διαγωνισμού θα βραβευθεί σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου του 2013. Στη συνέχεια, ο νικητής θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό «World Entrepreneur Οf Τhe Year» που θα λάβει χώρα στο Μόντε Κάρλο το 2014, εκπροσωπώντας την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους και υψηλού κύρους εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού, ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού χώρου, αποτελεί εγγύηση διαφάνειας και εγκυρότητας τόσο της διαδικασίας του διαγωνισμού όσο και της ανάδειξης των νικητών.

Βράβευση της Info Quest Technologies στα BITE Awards

Η βράβευση αφορά στη δημιουργία του ολοκληρωμένου Cloud οικοσυστήματος Q Cloud, το οποίο προσφέρει ενημέρωση για λύσεις και υπηρεσίες cloud computing, προκειμένου οι κάθε μεγέθους επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς να αφομοιώσουν εύκολα και άμεσα τις νέες υπηρεσίες.
 
Πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία του Q Cloud, διαδραματίζουν οι επίλεκτοι, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Info Quest Technologies, οι οποίοι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και την πολυετή γνώση των αγορών όπου εξειδικεύονται, θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, μετεξελίσσοντας την τεχνολογική υποδομή κάθε πελάτη τους.

Η Cisco φτάνει τα 10.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η Cisco κατέθεσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της το 1988, ενώ το 1992 δημοσίευσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με ένα καινοτόμο πρωτόκολλο routing (Interior Gateway Routing Protocol), για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών, όταν την ίδια χρονιά μόλις είχε αρχίσει να γίνεται λόγος για τον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web).

Από τότε και έως την έγκριση περισσότερων από 13.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της εταιρείας παγκοσμίως σήμερα, την ιστορία καινοτομίας της Cisco έχουν σημαδέψει οι κύριες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών: από διπλώματα ευρεσιτεχνίας routing, switching και δικτύων για την υποστήριξη της εξέλιξης του Internet, έως τις ενοποιημένες επικοινωνίες φωνής, δεδομένων, βίντεο και τις τεχνολογίες ασφάλειας και mobility ή Data Center/Cloud, που αποτελούν κύριο στοιχείο που βοηθά τις εταιρείες να επωφεληθούν από τη νέα εποχή του Internet of Everything.

Σύμφωνα με τον οργανισμό IEEE, η Cisco συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που διαθέτει περισσότερα κεφάλαια για την καινοτομία σε παγκόσμια κλίμακα, κάτι που την καθιστά σημαντικό παράγοντα στρατηγικής διαφοροποίησης, γεγονός που της επέτρεψε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στους περισσότερους τεχνολογικούς τομείς στους οποίους ανταγωνίζεται.

Epsilon Net: Βραβείο στην Εξυπηρέτηση Πελατών στα BITE Awards

Το 2012 στον ίδιο διαγωνισμό είχε ανακηρυχθεί ως η «Κορυφαία Εταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές / Φροτεχνικούς» ενώ παράλληλα είχε αποσπάσει το βραβείο «Ομάδα της Χρονιάς- Front Line» στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην τελετή απονομής, την Epsilon Net εκπροσώπησαν σημαντικά στελέχη της, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος της εταιρείας Ιωάννης Μίχος, ο οποίος παρέλαβε και το βραβείο.

Έργο του ΚΔΕΜΤ ανατέθηκε στην Tessera Multimedia

Το έργο αφορά την παραγωγή 50 ψηφιακών εκπαιδευτικών ταινιών 2D animation, την κατασκευή διαδραστικών online games, την ανάπτυξη εικονικών διαδραστικών επιστημονικών εργαστηρίων Οπτικής, Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, μέσω των οποίων θα εκτελούνται προσομοιώσεις πειραμάτων online, την αναμόρφωση και αναβάθμιση της δικτυακής πύλης του ΚΔΕΜΤ και την ψηφιοποίηση, επεξεργασία και παραγωγή 100 υψηλής ποιότητας τρισδιάστατων εικόνων εκθεμάτων του ΚΔΕΜΤ.

Το τίμημά του ανέρχεται στις 294.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

«Συνεργασία» Information Systems Impact και Retail@Link

Στόχος αυτής της διασύνδεσης roaming, είναι να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την εύκολη εξάπλωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών των παραστατικών που ανταλλάσσονται μεταξύ εκδοτών & παραληπτών. Έτσι, αξιοποιούνται οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματά της, καθώς προσφέρεται άμεση μείωση του κόστους και του διαχειριστικού χρόνου για τις ελληνικές επιχειρήσεις-χρήστες βελτιστοποιώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τους.

Όπως δήλωσαν ο Δ. Σύμβουλος της Impact Information Systems, William Δράκος και η Δ. Σύμβουλος της Retail@Link, Britta Balden: «Κοινό μας όραμα είναι η εξάπλωση της ιδέας του roaming των υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων EDI και στις υπηρεσίες e-invoicing για την μέγιστη προσφορά προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις που αποδεδειγμένα μειώνουν τα λειτουργικά κόστη και βελτιστοποιούν τις εσωτερικές λειτουργίες. Από πλευράς μας οφείλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό.»

Συνεργασία I.T. Open Solutions και MED Nautilus

Oι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές NEBS (Network Equipment Building Standards), περιλαμβάνοντας το σύστημα εποπτείας και ελέγχου BMS (Building Management System), που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο για όλα τα συστήματα του κτιρίου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλιματισμός, πυρανίχνευση και πυρόσβεση).

Έργο των Printec και Αmco στο Δήμο Αμφιλοχίας

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου σε Θέματα Ύδρευσης. Επίσης, περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ, να ενημερώνονται για τα επίπεδα κατανάλωσης μέσω Web και φορητών συσκευών, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα διαρροών ή /και υπερκαταναλώσεων και να ενημερώνονται για μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με έξυπνες πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.

Τρεις προσφορές για το έργο e-ΤΑΠ

Οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές είναι οι Space Hellas, Cognity και Printec. Το ολοκληρωμένο Σύστημα θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Αλλοδαπών, και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το “Police on line”, με το “Σύζευξις” καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων όπως της, Interpol, Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ, το Sirene (Sirpit) και το Europol. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.108.910 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.