Αφιέρωμα της ΔΕΘ για τους Google Developers

Εφαρμογές όπως τα Google maps, το chrome, εφαρμογές android, το Google drive και όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη «βιομηχανία παραγωγής νέων ιδεών» της Google θα παρουσιαστούν στο εντυπωσιακό αυτό “Playground”. Στο πλαίσιο αυτό η νότια πύλη του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε Google Developers Gate, «φορώντας» τα χρώματα και τα logos των γνωστότερων εργαλείων του κορυφαίου παίκτη του διαδικτύου. Η συμμετοχή της κοινότητας των προγραμματιστών της Google στην 78η ΔΕΘ είναι ενδεικτική της νέας στρατηγικής της ΔΕΘ-Helexpo που δίνει έμφαση στην τεχνολογία αιχμής, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Αυξημένες πωλήσεις αλλά μείωση στα κέρδη για τον όμιλο Inform Λύκος

Συγκεκριμένα, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος, παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,9 εκατ. ή 23,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και ανήλθαν σε  € 15,3 εκατ. έναντι € 12,5 εκατ. Με την ανταγωνιστικότερη εμπορική πολιτική που ακολούθησε η μητρική εταιρεία, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια της στην ελληνική αγορά, να αποκτήσει νέα έργα σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, καθώς και να αναπτύξει το δίκτυο των εξαγωγών της. Οι πωλήσεις της θυγατρικής Inform Λύκος στην Ρουμανία παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,1 εκατ. ή 22,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και ανήλθαν σε €11,4 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής Austria Card GMBH στην Αυστρία ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. έναντι  € 24,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 1,8 εκατ. ή 7,2%, τόσο από πωλήσεις στο εσωτερικό της Αυστρίας, όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικό βέβαια μέρος του όγκου των πωλήσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ωστόσο, τα μεγέθη κερδοφορίας του Ομίλου παρουσιάζουν πτωτική τάση στο Α’ εξάμηνο του 2013,  κυρίως λόγω έκτακτων εξόδων για την λειτουργία των νέων κέντρων παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Πολωνία και Ρουμανία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της κερδοφορίας του Κλάδου κατασκευής και προσωποποίησης Έξυπνων Καρτών.

Θετικά τα αποτελέσματα του ομίλου Profile

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε στα ίδια περίπου μεγέθη καταγράφοντας μικρή άνοδο, καθώς έκλεισε στα € 4,145 εκατ. για το α’ εξάμηνο του 2013 από € 4,064 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, ενώ τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,103 εκατ. από €854 χιλ. Το καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση, διαμορφούμενα σε €163 χιλ. από €55 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €96,5 χιλ. για το α’ εξάμηνο του 2013.

Το μεικτό κέρδος παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 7,3% διαμορφούμενο στα €1,7 εκατ. για το εξάμηνο του 2013,  το οποίο σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων συνετέλεσαν στη βελτίωση των βασικών μεγεθών του ομίλου. Ο δανεισμός του ομίλου έφτασε τα €3,677 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 11%.Η προσήλωση του ομίλου στην αναπτυξιακή του στρατηγική, με βασικό στόχο την περαιτέρω  διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού καθώς και η παρουσίαση στην αγορά νέων συστημάτων που προσφέρουν βελτίωση των λειτουργιών, ανταγωνιστικές υπηρεσίες και μοντέρνες λειτουργικότητες στον χρηματοοικονομικό κλάδο, συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση της πορείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Q&R το εξάμηνο

Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 4% σε 1,48 εκατ. ευρώ, έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20 χιλ. ευρώ έναντι -455 χιλ. ευρώ (ζημίες) πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) διαμορφώθηκαν σε 113 χιλ. ευρώ, έναντι -355 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012. Το κυκλοφορούν ενεργητικό (απαιτήσεις, διαθέσιμα κλπ.) διαμορφώθηκε στα 5,9 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα οι υποχρεώσεις σε 2 εκατ. Ευρώ. Τέλος η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 2,2 εκατ. Ευρώ.

Στην OTS κατακυρώθηκε έργο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων λογισμικού: Διαχείρισης Προσωπικού, Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Διαχείρισης  Οικονομικών Υποθέσεων, Διαχείρισης Έργων, Διαχείρισης Προμηθειών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 82.850 ευρώ με ΦΠΑ.

Το Startupbootcamp προσκαλεί ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Η pitch day εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης ενός νέου προγράμματος acceleration που δημιούργησε το Startupbootcamp σε συνεργασία με το ολλανδικό επενδυτικό ταμείο Dutch Expansion Capital και την εταιρεία EY και που απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Το Startupbootcamp HighTechXL θα φιλοξενηθεί στο παλιό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας Philips στο Eindhoven της Ολλανδίας, μία πόλη που έχει χαρακτηρισθεί ως η πιο εφευρετική πόλη του κόσμου, καθώς κατατίθενται αιτήσεις για κατοχύρωση πατεντών κάθε 20 λεπτά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως υλικά προηγμένης τεχνολογίας, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, επικοινωνία μηχανής προς μηχανή, καθαρή τεχνολογία, αυτόνομα οχήματα, εκτύπωση τριών διαστάσεων, τεχνολογίες ζωής, νανοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, ρομποτική, κλπ. Για την pitch day στην Αθήνα προσκαλούνται εταιρείες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από τους παραπάνω τομείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Οι περισσότερα υποσχόμενες εταιρίες θα λάβουν πρόσκληση για να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

Οι εταιρείες/ιδέες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εταιρεία και τα προϊόντα που αναπτύσσουν μπροστά σε ένα πάνελ από διακεκριμένους Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές, καθώς και mentors του Startupbootcamp HighTechXL. Οι αιτήσεις για την ημέρα παρουσιάσεων της Αθήνας κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.startupbootcamp.org/events/startupbootcamp-pitch-days-in-athens.html

Σύμβαση της Kestrel με το ΕΔΕΤ για δικτυακό εξοπλισμό

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού, τυποποιημένου λογισμικού, και εφαρμογών – στοιχεία – τα οποία θα εξασφαλίσουν την τεχνολογική ικανότητα στο ΕΔΕΤ και τους φορείς της (ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα) να παράσχουν ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υψηλής ποιότητας προς συνεργαζόμενους φορείς, και τους τελικούς χρήστες με τρόπο ασφαλή, ελαστικό, και ευέλικτο. Επιπρόσθετα, αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης, carrier και IP, καθώς και της σχετικής διαχειριστικής πλατφόρμας. Η αξία της σύμβασης είναι 2.031.200 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Σταθεροποίηση της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών IT προβλέπει η ΙDC

“Η ελληνική αγορά υπηρεσιών Πληροφορικής πέρασε μια ακόμα δύσκολη χρονιά, καθώς η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα και ο φόβος εξόδου από το ευρώ σε συνάρτηση με τις επαναληπτικές εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της νέας οικονομικής δραστηριότητας» δήλωσε ο αναλυτής της IDC Greece, Βαγγέλης Καρανίκας. «Αυτές οι αντιξοότητες μαζί με τη μείωση της ρευστότητας και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, προκάλεσε καθυστερήσεις σε κρίσιμες επενδύσεις στο χρόνο του ΙΤ και μειώσεις στις προγραμματισμένες επενδύσεις, κάτι που ίσχυσε ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Κοιτώντας μπροστά, παρά τις ανησυχίες για την επιβράδυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η IDC πιστεύει ότι έρχεται η σταθεροποίηση της αγοράς, το οποίο ενδεχόμενα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ήπια ανάκαμψη των επενδύσεων στο χώρο του υπηρεσιών Πληροφορικής. Τα μεγαλύτερα έσοδα στη κατηγορία των υπηρεσιών ΙΤ έφερε το systems integration, ενώ ακολουθούν η εγκατάσταση και υποστήριξη hardware και software. Όσον αφορά τις κάθετες αγορές, οι τηλεπικοινωνίες και τα media πήραν τη μερίδα του λέοντος, με τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του δημοσίου να ακολουθούν. Η IDC προβλέπει ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες ΙΤ θα μειωθούν κατά 3,2% φέτος, με όλες τις κάθετες αγορές να παραμένουν στο κόκκινο και με μια μικρή υποστήριξη να προέρχεται (ξανά) από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Βλέποντας τα πράγματα υπό μια πιο θετική σκοπιά, η IDC εκτιμά ότι το 2013 θα σηματοδοτήσει το σημείο καμπής προς μια μικρή αλλά σαφή ανάπτυξη μέσα στο 2014, καθοδηγούμενη από τη βελτίωση στις οικονομικές συνθήκες και στη ρευστότητα, τα σημαντικά έργα στο Δημόσιο Τομέα και την πιθανή ανάκαμψη όσον αφορά τις επενδύσεις στο ΙΤ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά, η IDC περιμένει ότι οι επενδύσεις στις υπηρεσίες ΙΤ στην Ελλάδα θα καταγράψουν ένα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1,6% για την επόμενη πενταετία, για να φθάσουν τα 580 εκ. δολάρια μέσα στο 2017.