Τα downloads των mobile εφαρμογών θα αγγίξουν τα 102 δις. τα 2013

Οι δωρεάν εφαρμογές θα αντιπροσωπεύουν το 91% των συνολικών downloads, ενώ σύμφωνα με την Gartner οι in-app αγορές (IAPs) θα αντιπροσωπεύουν το 48% των εσόδων μέχρι το 2017, ποσοστό αυξημένο κατά 11% από το 2012. Αυτή τη στιγμή οι δωρεάν εφαρμογές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% και το 80% των συνολικών διαθέσιμων εφαρμογών της Apple και της Google αντίστοιχα, ενώ συνδυαστικά τα app stores iOS και Android προβλέπεται μελλοντικά να συγκεντρώνουν το 90% των downloads παγκοσμίως το 2017.

Ωστόσο, αναμένεται πως ο μέσος αριθμός downloads/συσκευή iOS θα μειωθεί μηνιαία κατά 4,9% το 2013 και 3,9% το 2017, ενώ για τις συσκευές Android η μείωση θα διαμορφωθεί στο 6,2% και 5,8% αντίστοιχα. Οι αγορές IAP θα «κινήσουν» ουσιαστικά το 17% των εσόδων των app stores το 2013, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 48% το 2017. Ωστόσο, όπως και με τα downloads, οι IAP αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση μεταξύ 2013 και 2014 και πιο ήπια τα επόμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στις έξυπνες συσκευές που θα εισέλθουν στην καταναλωτική αγορά, με την πρόθεση των καταναλωτών και την διαθεσιμότητά τους ή μη να δαπανήσουν χρήματα σε IAPs να παρουσιάζεται χαμηλότερη για τα apps stores και τους developers.

Το 41% των θυμάτων διαδικτυακής απάτης δεν πήρε τα χρήματά του πίσω

Η έρευνα της B2B International καταδεικνύει ότι μόνο το 45% των χρηστών που έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης αποζημιώθηκε πλήρως, ενώ το 14% ανέκτησε μέρος των κλεμμένων, ενώ τα υπόλοιπα θύματα (41%) τα έχασαν όλα. Όπως δήλωσε το 33% των θυμάτων, πιο συχνά, η απώλεια των χρημάτων ήταν ανεπανόρθωτη  αν τους είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια διαδικασιών  e-payment. Στο 17% των περιπτώσεων, τα χρήματα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια e-banking συναλλαγών ενώ το 13% των θυμάτων ήταν πελάτες διαδικτυακών καταστημάτων.

Οι τράπεζες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα επιστρέφουν τα χρήματα στους πελάτες τους πιο συχνά από ότι, για παράδειγμα, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών: γενικά, μόνο το 12% των πελατών διαδικτυακών καταστημάτων έλαβε πλήρη αποζημίωση για απώλειες που οφείλονταν σε κακόβουλες επιθέσεις, ενώ όταν πρόκειται για πελάτες τραπεζών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%. Ένας στους δέκα ερωτηθέντες είχε την τύχη να πάρει όλα τα χρήματά του πίσω. Τέλος, το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η τράπεζα είναι υπεύθυνη για να ξεπληρώσει οποιαδήποτε χρηματικό πόσο χάνεται κατά τη διάρκεια online διαδικασιών και το 42% των συμμετεχόντων της έρευνας θεωρεί ότι η τράπεζα θα πρέπει να παρέχει δωρεάν εργαλεία ασφαλείας για την προστασία της online μεταφοράς χρημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά τις θέσεις των Ρυθμιστών για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η συμβολή του BEREC στο έργο του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε προηγμένες υποδομές και καινοτόμες υπηρεσίες.

H Κωτσόβολος Πιστοποιημένος Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης της HP

Η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται στην «ομπρέλα» του Support 360o, του ολοκληρωμένου brand υπηρεσιών της Κωτσόβολος και αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πανελλαδικό επίπεδο για όλους τους φορητούς και σταθερούς υπολογιστές οικιακής χρήσης HP οι οποίοι βρίσκονται εντός εργοστασιακής εγγύησης, απ’ όπου και αν έχουν αγοραστεί.

Οι υπηρεσίες-εργασίες που θα αναλαμβάνουν  μεταξύ άλλων τόσο τα Support 360o corners, τα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης της Κωτσόβολος, όσο και το Επισκευαστικό Κέντρο της αλυσίδας στη Μαγούλα, είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών διάγνωσης, επισκευής, συντήρησης για όλους τους φορητούς και σταθερούς υπολογιστές οικιακής χρήσης HP στα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης Support 360o, η πανελλαδική υποστήριξη σε πάνω από 95 καταστήματα της αλυσίδας Κωτσόβολος, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος και η πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων από τα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης Support 360o εντός των καταστημάτων Κωτσόβολος.

Εγκατάσταση UPS στον ΕΟΦ από τη Nigico

Η προμήθεια έγινε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού και για την υποστήριξη των κρίσιμων φορτίων του ΕΟΦ επιλέχθηκε ένα UPS Powernet Plus ισχύος 15KVA. Η σειρά NRG Powernet Plus ξεχωρίζει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, αλλά και για το μεγάλο οικονομικό όφελος κτήσης και χρήσης. Ειδικότερα τα UPS παρέχουν υψηλή απόδοση ισχύος και διαθέτουν πλεονεκτήματα όπως ευελιξία, διαθεσιμότητα και επισκευασιμότητα.

Μόνο η TUV Hellas σε διαγωνισμό για τη Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 334.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Συνεχής διαβούλευση με τους πολίτες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η χώρα συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Πολίτες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους, αξιολογώντας την πορεία των σχετικών δράσεων και προτείνοντας νέους στόχους και δεσμεύσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Η διαβούλευση για την αναφορά προόδου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματά της θα ληφθούν υπ’ όψη για την υποβολή της σχετικής Αναφοράς Προόδου στο OGP. Παράλληλα συνεχίζεται η διαρκής δημόσια διαβούλευση επί του εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. «Η μετάβαση στην ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. Η συνεχής συνεργασία για την ανοικτή Διακυβέρνηση αφορά όλο το κράτος, τον κάθε δημόσιο φορέα, αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για την χώρα μας, να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στην ενίσχυση της διαφάνειας» τόνισε η κυρία Χριστοφιλοπούλου.