Πρώτη η Dell παγκοσμίως στις παραγγελίες οθονών Η/Υ το β’ τρίμηνο

Συνολικά για το τρίμηνο αυτό, οι παραγγελίες διαμορφώθηκαν στα 33,5 εκατ., 1,6 εκατ. περισσότερες από τις αρχικές προβλέψεις, ωστόσο ήταν μειωμένες ετησίως κατά 0,7%. Αναφορικά με τους κατασκευαστές, η Dell, από την πρώτη θέση, διαθέτει μερίδιο αγοράς 14,9%, ενώ η Samsung, αν και στη δεύτερη θέση, εξακολουθεί να εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα με περισσότερα από 1,1 δις. δολ., που αντιπροσωπεύει το 18,5% από πλευράς μεριδίου εσόδων.

Ακολουθούν η HP που, ωστόσο, έρχεται πρώτη στις περιοχές Δυτικής Ευρώπης και Καναδά, και η LG με την μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στους κατασκευαστές, με 16,6% αύξηση παραγγελιών, ενώ βρέθηκε και στην πρώτη θέση αναφορικά με τις παραγγελίες στις περιοχές Λατινικής Αμερικής – με ποσοστό 27,8% – και Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – με ποσοστό 18,4%.

Την πεντάδα κλείνει η Lenovo με 10% αύξηση παραγγελιών, ενώ συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (εξαιρείται η Ιαπωνία) με 16,6% μερίδιο αγοράς, ενώ αποτελεί και τον σημαντικότερο κατασκευαστή στην Κίνα. Αναφορικά με το γ’ τρίμηνο, προβλέπεται ότι θα υπάρξει αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο της τάξης του 0,7% με τις παραγγελίες να διαμορφώνονται στα 33,8 εκατ.

Συντηρητικές οι προβλέψεις της Oracle για το β’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, οι πωλήσεις νέου λογισμικού και συνδρομών αναμένεται να διαμορφωθούν στο -4 έως +6% το β’ τρίμηνο, ενώ τα κέρδη/μετοχή αναμένεται να διαμορφωθούν στα 65-70 σεντς. Τα έσοδα της εταιρείας προβλέπεται να αυξηθούν 1-4%, διαμορφούμενα μεταξύ 9,02-9,29 δις. Ωστόσο, τα κέρδη της εταιρείας για το α’ τρίμηνο, όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα, αυξήθηκαν κατά 2%.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Oracle είναι οι μικρότερες και αρκετά «επιθετικές» εταιρείες που προσφέρουν ανταγωνιστικό λογισμικό και υπηρεσίες μέσω internet, πολύ συχνά με χαμηλότερο κόστος από αυτό της Oracle, των οποίων η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση του λογισμικού με το δικό του high-end hardware για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πολλοί αναλυτές της Wall Street, παρόλα αυτά, αναμένουν ότι τελικά η Oracle θα προσαρμοστεί σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον και cloud-focused περιβάλλον.

Συνολικά, για το α’ τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα 8,37 δις. δολ., ελάχιστα μειωμένα από τα αναμενόμενα 8,479 δις., ενώ οι πωλήσεις νέου λογισμικού και οι συνδρομές Internet-based λογισμικού αυξήθηκαν κατά 4% στα 1,7 δις. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Barclays, οι οργανισμοί αναμένουν δεν αναμένουν καθόλου αυξομειώσεις στις δαπάνες του IT για το β’ οικονομικό τρίμηνο του έτους.

Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Έπειτα από επικοινωνία που έγινε με τη ΓΓΠΣ και το νέο Γενικό Γραμματέα, αποφασίστηκε η επαναξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του τρόπου χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας ώστε να επαναλειτουργήσει το συντομότερο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΠΣ σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ καλούν έμπειρους προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συνεργατική ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής των ΑΦΜ της ΓΓΠΣ. Ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα διατεθεί με άδεια European Union Public Licence (EUPL) ενώ τα δεδομένα θα διατίθενται από τη ΓΓΠΣ σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Cisco και Intel αξιολογούν τις επιπτώσεις του Cloud

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα πλεονεκτήματα του cloud ξεπερνούν τα μειονεκτήματά του, με οκτώ στους δέκα υπεύθυνους ΙΤ να πιστεύει ότι το cloud έχει θετικές επιπτώσεις στις εταιρείες τους καθώς και στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της χρήσης IT υπηρεσιών.

Επίσης, οι δαπάνες σχετικά με το cloud εξακολουθούν να αυξάνονται και αντιπροσωπεύουν ήδη το 23% του συνολικού προϋπολογισμού ΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 27%. Παράλληλα, τονίζεται η δυνατότητα μετατροπής και μείωσης κόστους, ωστόσο στις αναδυόμενες οικονομίες το cloud θεωρείται καταλύτης στην στρατηγική ΙΤ που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομίες το cloud αποτελεί κατά κύριο λόγο λύση για πιθανή μείωση του κόστους.

Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των παρόχων cloud είναι υψηλή, αλλά επίσης υψηλές είναι και οι προσδοκίες από αυτούς, με το 86% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ικανοποιημένοι με την υπηρεσία, αλλά παράλληλα να έχουν και υψηλές προσδοκίες από αυτούς, κυρίως αναφορικά με τις αυξημένες δυνατότητες ασφάλειας, τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων και τις εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών. Aναφορά γίνεται τόσο στα εμπόδια στο cloud, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την υιοθέτησή του τον προβληματισμό για την ασφάλεια.

Έργο του ΓΕΝ στην Cosmos Business Systems

Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων Π.Ν. για ένα έτος με δικαίωμα προαιρέσεως για ένα έτος επιπλέον. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 374.000 ευρώ, επιπλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η προσφορά της Cosmos Business Systems ήταν και η μοναδική προσφορά που καταβλήθηκε.