Αύξηση 50% στις ολοκληρωμένες υποδομές και πλατφόρμες παγκοσμίως το β’ τρίμηνο

Σύμφωνα με την IDC, η αγορά «παρήγαγε» 529.6 petabytes σε χωρητικότητα αποθήκευσης από νέες παραγγελίες, παρουσιάζοντας αύξηση 60,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Οι πωλήσεις των συστημάτων ολοκληρωμένων πλατφορμών διαμορφώθηκαν στα 539.4 εκατ. δολ., αντιπροσωπεύοντας το 21,1% ετήσια αύξηση και 50,9% της συνολικής αξίας της αγοράς. Η Oracle αποτέλεσε τον κορυφαίο πάροχο με πωλήσεις 305,9 εκατ. και μερίδιο αγοράς 56.7%. Από την άλλη οι πωλήσεις ολοκληρωμένων υποδομών αυξήθηκαν 80,3% και διαμορφώθηκαν στα 775,7 εκατ., με μερίδιο αγοράς 41%. Η συνεργασία Cisco και NetApp που παρέχει το σύστημα FlexPod παρήγαγε 203,1 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 26,2% του μεριδίου αγοράς, ενώ βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης γι’ αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Οι παραγγελίες εκτυπωτών 3D αναμένεται να αυξηθούν κατά 49% το 2013

Η ταχύτητα ανάπτυξη της ποιότητας και των καινοτομιών στην απόδοση θα ηγηθεί ουσιαστικά της επιχειρηματικής και καταναλωτικής ζήτησης, ενώ το 2014 η αύξηση αναμένεται να αγγίξει το 75% και οι παραγγελίες να αγγίξουν τις 98.065, με διπλασιασμό το 2015. Το 2013, οι συνολικές δαπάνες τελικών χρηστών σε 3D εκτυπωτές θα αγγίξουν τα 412 εκατ. δολ., αυξημένες κατά 43%, από τα 288 εκατ. το 2012. Οι επιχειρησιακές δαπάνες θα διαμορφωθούν στα 325 εκατ., ενώ ο καταναλωτικός κλάδος θα αγγίξει σχεδόν τα 87 εκατ. Το 2014 οι δαπάνες θα αυξηθούν και πάλι κατά 62%, με τις επιχειρησιακές να αγγίζουν τα 536 εκατ. και τις καταναλωτικές τα 133 εκατ. Επίσης, οι τιμές των εκτυπωτών 3D αναμένεται να μειωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και του αυξημένου όγκου των παραγγελιών. Η Gartner αναμένει ότι μέχρι το 2015, 7 από τις 50 μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα διαθέτουν εκτυπωτές 3D μέσω των φυσικών και online καταστημάτων τους.

Orbi: ένας χρόνος επιτυχημένης διάθεσης

Πιο συγκεκριμένα το Orbi εισάγει την έκδοση αθεώρητων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων (eInvoicing), αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας δούλευε μέχρι σήμερα αφού δεν χρειάζεται πλέον να κρατάει μπλοκ αποδείξεων, χαρτιά και λογιστικά φύλλα, ολοκληρώνει τη διαχείριση της παρακολούθησης των οικονομικών του ελεύθερου επαγγελματία, προσθέτοντας νέες δυνατότητες αποτύπωσης φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες δίνουν σε αυτόν και στο λογιστή του μια δυναμική εικόνα των υποχρεώσεών του, μέσω εξειδικευμένων αναφορών και βάσει των οικονομικών συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Orbi και απλοποιεί την οργάνωση των φορολογικών  υποχρεώσεων, μειώνοντας την ανάγκη για τη διαχείριση ενός ογκώδους φυσικού αρχείου παραστατικών και άλλων σχετικών εγγράφων.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαψεύδει την κατάργηση της «Διαύγειας»

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, όχι μόνον δεν καταργείται το πρόγραμμα «Διαύγεια», που αποτελεί μοναδικό εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας της διοικητικής δράσης, αλλά αντιθέτως ενισχύεται. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ισχύος των αναρτημένων πράξεων, η ρύθμιση στο σχέδιο νόμου δεν επηρεάζει την υποχρέωση των φορέων να αναρτούν τις προβλεπόμενες πράξεις στο πρόγραμμα «Διαύγεια», αλλά αποσαφηνίζει το χρόνο έναρξης ισχύος τους.

Αναφορικά με το θέμα της ανάρτησης των δαπανών στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με το προωθούμενο σχέδιο νόμου ξεκαθαρίζεται πλέον ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται και η πράξη που οριστικοποιεί  την πληρωμή και περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου δεν αλλάζει επί της ουσίας την ισχύουσα ρύθμιση όπως αυτή προβλέπεται στον  ιδρυτικό νόμο της «Διαύγειας». Επιπρόσθετα, εισάγονται οι εξής νέες ρυθμίσεις: Οι αναρτημένες πράξεις έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και ο πολίτης αρκεί να επικαλεστεί τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων από τους φορείς.

Η Ε.Ε.Ε.Π. αναθέτει στην HIPAC

Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ενέκρινε την οικονομική προσφορά της HIPAC για τον διαγωνισμό «προμήθειας και εγκατάστασης πρόσθετων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού». Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στις 85.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Digital Innovations συνεχίζει σε διαγωνισμό του Δ. Παγγαίου

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Παγγαίου αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, την έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας Digital Innovations Ψηφιακές Καινοτομίες για να προχωρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου». Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία απορρίφθηκε η προσφορά της ένωσης Dotsoft–Γνώμων Πληροφορικής.

Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων Machine to Machine από την Cosmote

Οι Μ2Μ εφαρμογές αφορούν στην επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για την ανταλλαγή και συλλογή δεδομένων και τον απομακρυσμένο έλεγχο των μηχανών. Η επικοινωνία M2M συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δικτύων των επιχειρήσεων που τις υιοθετούν όσο και στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Η Cosmote παρέχει ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης όλων των M2M συνδέσεων, με την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να τις διαχειρίζεται, μέσω διαδικτύου, με σκοπό την ημερήσια συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους περίπου 65.500 μετρητές, που σταδιακά εγκαθίστανται σε πελάτες μεγάλης ισχύος στη χαμηλή τάση και είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια.

Μέσα από την εφαρμογή της Cosmote o ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πλέον τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των M2M συνδέσεων του (stand by, active, inactive), λήψη σχετικών alerts, μέσω SMS ή email, για κάθε αλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας, αναλυτική ενημέρωση για την κατανάλωση ανά σύνδεση Μ2Μ μέσω εξειδικευμένου report, καθώς και ενημέρωση σε περίπτωση που η χρήση ξεπεράσει κάποιο προκαθορισμένο όριο.

Η Oracle προσθέτει 10 νέες υπηρεσίες στο Oracle Cloud

Πιο συγκεκριμένα, επεκτείνοντας το πιο ευρύ και εξελιγμένο χαρτοφυλάκιο cloud του κλάδου, η Oracle ανακοίνωσε 10 νέες υπηρεσίες Oracle Cloud για τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Οι νέες υπηρεσίες διευρύνουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Application Services, Social Services, Platform Services και Infrastructure Services της Oracle, που παρέχονται βάσει συνδρομής. Σε αντίθεση με άλλα περιβάλλοντα cloud που παρέχουν υπηρεσίες σε ένα ή δύο επίπεδα, το Oracle Cloud είναι το μοναδικό περιβάλλον cloud που προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενοποιημένων υπηρεσιών για εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα και υποδομή.

Το Oracle Cloud παρέχει την πιο ολοκληρωμένη σουίτα στον κλάδο με σύγχρονες εταιρικές εφαρμογές SaaS, όπως Human Capital Management, Customer Experience και Enterprise Resource Management, με ενσωματωμένες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας, κοινωνικών δικτύων και φορητών συσκευών. Η Oracle παρέχει σε πελάτες και συνεργάτες επιλογές και ευελιξία όσον αφορά στο πού υλοποιούν λογισμικό της Oracle: σε παραδοσιακά κέντρα δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης, σε ιδιωτικά περιβάλλοντα cloud, στο Oracle Cloud και σε άλλα δημόσια περιβάλλοντα cloud. Στις νέες υπηρεσίες Oracle Cloud υμπεριλαμβάνονται το Compute Cloud, το Object Storage Cloud, το Database Cloud, το Java Cloud, το Business Intelligence Cloud, το Documents Cloud, το Mobile Cloud κ.λπ.

Η ΕΚΧΑΕ αναθέτει στην Altec Integration

Το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Altec Integration, την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και Υποστήριξη Λογισμικών Εσωτερικού Δικτύου της Κτηματολόγιο Α.Ε.». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 497.578 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Google Launchpad: Σεμινάριο για start-ups στην Αθήνα

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε διακεκριμένους επιχειρηματικούς ηγέτες, ενώ οι καλύτερες προτάσεις θα λάβουν επιπλέον υποστήριξη και βοήθεια ώστε να πραγματοποιηθούν. Ανάμεσα στους μέντορες που θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες θα είναι στελέχη τόσο της Google, όσο και άλλων επιχειρήσεων από τη διεθνή κοινότητα των developers, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές, που θα παρουσιάσουν σημαντικά εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία start-ups, θα είναι οι Amir Shevat, Google Developer Relations Program Manager & Google Campus Co-lead, Ido Green- Developer Advocate for Google Chrome/HTML5/Chrome OS, Donna Abraham- Corporate Storyteller και Yaron Ben Adiva- Product Management & UX consultant.

Η υποστήριξη που θα λάβουν οι νικητές θα περιλαμβάνει τρίμηνη παροχή γραφείων και εγκαταστάσεων, νομικών και λογιστικών συμβουλών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργασιακών χώρων και σεμιναρίων. Επιπλέον οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν 2.000 δολ. πίστωση για χρήση της Google Cloud Platform. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, μάλιστα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Αθήνα και ο Πρόεδρος της Google, Eric Schmidt, ο οποίος λέγεται ότι θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.