Διεθνής ημερίδα για τις ενσύρματες τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης νέας γενεάς

Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος COCONUT και του Εθνικού ερευνητικού προγράμματος PANDA, στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενσύρματων δικτύων πρόσβασης που θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη για βελτίωση της ταχύτητας πρόσβασης αλλά και την ποιότητας της υπηρεσίας/εμπειρίας των τελικών χρηστών, απλοποιώντας την λειτουργία του δικτύου και εξασφαλίζοντας χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Σκοπός της ημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων προς τα στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα, τους σχετιζόμενους κρατικούς φορείς και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επίσης, θα παρουσιαστούν και ερευνητικά αποτελέσματα από άλλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, καθώς και ο σχεδιασμός των εταιρειών ΟΤΕ και Cosmote για ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα επόμενης γενεάς. Μέσω των συζητήσεων, αναμένεται ότι θα ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε ερευνητικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνουν ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, αλλά και από στελέχη εταιρειών που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών με την χρήση νέων τεχνολογιών. Στην ημερίδα θα παρουσιάσει και ο καθηγητής του ΑΙΤ Δρ. Ιωάννης Τόμκος, η ερευνητική ομάδα του οποίου συμμετέχει στα ερευνητικά έργα COCONUT και PANDA καθώς και σε άλλα Ευρωπαϊκά έργα σχετικά με υποδομές δικτύων.

Ποια είναι τα επίπεδα των ελληνικών εταιρειών στην ΙΤ ασφάλεια

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερα στα πέντε από τα πιο «δημοφιλή» εσωτερικά περιστατικά ασφαλείας που καταγράφηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τις δραστηριότητες του προσωπικού. Τα ευρήματα της έρευνας για τις ελληνικές εταιρείες είναι αποκαλυπτικά με το 39% των ερωτηθέντων να αναφέρει τυχαίες διαρροές απόρρητων δεδομένων, το 25% να αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έχασαν εταιρικές φορητές συσκευές στις οποίες ήταν αποθηκευμένα κρίσιμα δεδομένα, το 15% των εταιρειών αντιμετώπισε σκόπιμες διαρροές δεδομένων, οι οποίες διευκολύνθηκαν από το προσωπικό, ενώ το 18% των εταιρειών έχει έρθει αντιμέτωπο με περιστατικά απώλειας εμπιστευτικών δεδομένων, τα οποία κατέληξαν σε λάθος χέρια, λόγω ανάρμοστης χρήσης φορητών συσκευών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι το in-house Τμήμα IT θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας του ΙΤ – αν και αυτό δεν είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του τμήματος.

BESECURE και Mazars: Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην διαχείριση ρίσκου

Το σεμινάριο Certified ISO 27005/ISO 31000 Risk Manager αφορά στην Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου βάσει των διεθνών προτύπων  ISO 27005 και ISO 31000. Οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν τις έννοιες, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνικές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27005 και ISO 31000, καθώς επίσης να κατανοούν τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, τους έλεγχους ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε φορέων που υπόκειται ο οργανισμός. Η εκπαίδευση αυτή ταιριάζει απόλυτα στο πλαίσιο της υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001.

Η ATC δίνει το παρόν σε διεθνείς εκθέσεις στο χώρο των media

Η καινοτομία της πλατφόρμας newsasset βρίσκεται στην απλουστευμένη ροή εργασιών της δημοσιογραφικής ύλης που προσφέρει και την γρήγορη και αυτοματοποιημένη αποστολή της σε πολλαπλά κανάλια διανομής. Πιο συγκεκριμένα, η ATC θα βρεθεί στην World Publishing Expo 2013,  7-9 Οκτωβρίου 2013 στο Βερολίνο, ως χορηγός στο συνέδριο του δικτύου MINDS International, 10 Οκτωβρίου, στην GITEX 2013, 20-24 Οκτωβρίου 2013 στο Ντουμπάϊ και τέλος στην  Publishing Expo 2013, 12-15 Νοεμβρίου στη Μόσχα.

Offerial, η πρώτη startup του IQbility

Με δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό τομέα, η offerial έχει ως αντικείμενο την ουσιαστική διασύνδεση ξενοδοχείων και υποψήφιων πελατών. Αξιοποιώντας το προφίλ των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας ξενοδοχείου, η offerial προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες φιλοξενίας, σχεδιασμένες με βάση το προφίλ του συγκεκριμένου επισκέπτη και κίνητρα που ισχύουν αποκλειστικά για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας.

Η προστιθέμενη αξία της offerial έγκειται στη βελτίωση της εμπειρίας των ταξιδιωτών, καθώς και στην αύξηση των κρατήσεων και του περιθωρίου κέρδους της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ιδρυτές της offerial είναι ο Άκης Λαοπόδης (CEO), η Αγγελική Παπαγιαννοπούλου (Chief Data Scientist) και ο Κωσταντίνος Παπαδημητρίου (CTO), ενώ επενδυτές είναι το Piraeus Jeremy Tech Catalyst Fund και το IQbility, οι οποίοι επένδυσαν 60.000 ευρώ σε μετρητά και 30.000 ευρώ σε υπηρεσίες και υποδομές του incubator.

Στο ΟΠΑ το security audit του ICISNET

Το έργο αφορά στη διεκπεραίωση και την εκτέλεση ελέγχων ασφάλειας (security audit) στο Πληροφορικό Σύστημα ICISNet. Το έργο θα πρέπει να καλύπτει έλεγχο υλοποίησης των προβλεπόμενων Μέτρων Ασφάλειας τα οποία προέκυψαν από την Ανάλυση Επικινδυνότητας στα πλαίσια της Μελέτης Ασφάλειας του έργου, έλεγχο συμμόρφωσης των εφαρμογών του ICISnet με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της ΓΓΠΣ, αξιολόγηση Ετοιμότητας των Εφαρμογών του ICISnet για Αξιοποίηση Ψηφιακών Πιστοποιητικών και χρήσης ψηφιακών υπογραφών σε όλες τις προβλεπόμενες από την ΟΔΕ και τη μελέτη ασφάλειας Εφαρμογές, αξιολόγηση Ασφάλειας των Εφαρμογών του ICISnet σύμφωνα με τις Συμβατικές Απαιτήσεις Ασφάλειας του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 23.985 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατακύρωση έργου του ΑΠΘ στην OTS

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που διαθέτει το ίδρυμα, με την υιοθέτηση νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών. Στοχεύει στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων λογισμικού στις περιοχές Διαχείρισης Προσωπικού, Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων, Διαχείρισης  Έργων και Διαχείρισης Προμηθειών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 142.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Έργο 1 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Παιδείας στην Έπαφος

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής, το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Αττικής – Πακέτο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων». Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.087.851,36 ευρώ, με Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταβληθεί συνολικά επτά προσφορές.

H Globo εξαγοράζει εταιρεία στη Silicon Valley, έναντι 5 εκατ. δολ.

Ενδεικτικά, η Notify διαθέτει σήμερα περίπου 1.800 πελάτες στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του βιομηχανικού τομέα. Μεταξύ των πελατών της, περιλαμβάνονται οι Oracle Corporation, Novell Inc, Securitas, True Value Company, Trinity Health κ.α. Επιπλέον, το παγκόσμιο δίκτυο των 26 συνεργατών της περιλαμβάνει μεταφορείς, διανομείς, μεταπωλητές, system integrators και εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Synnex και Connec Tel.

H εξαγορά της Notify αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς το στρατηγικό στόχο της Globo να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του Enterprise και Consumer mobility. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της λύσης NotifyMDM στην τεχνολογία GO!Enterprise της Globo, της προσδίδει τη μοναδικότητα της πιο ολοκληρωμένης λύσης, καθώς θα ενσωματώνει MDM, Secure Container με πλήρη Collaboration Suite και ένα περιβάλλον ανάπτυξης mobile apps που υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα των κινητών τηλεφώνων, καθώς και την διαχείριση (MAM) των mobile apps.