Ικανοποιημένο από την ποιότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο το 45% των Ευρωπαίων

Ικανοποίηση εκφράζεται και για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, με το 34% να βαθμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες με μέση βαθμολογία 6,4. Ελαφρώς δυσμενέστερη είναι η ικανοποίησή τους για την ενημέρωση των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών σε θέματα σχετικά με τους όρους των συμβολαίων τους, αφού το 30% αξιολογούν τη σχετική ενημέρωση, με μέσο βαθμό 6. Αναφορικά με τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 26% βαθμολογούν με 5,8 τη στάση των παρόχων στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ερωτώμενοι για την ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το 24% των Ευρωπαίων βαθμολογεί τη συμπεριφορά των παρόχων με 5,4.

Η Oracle «παντρεύει» το cloud με το on-premises

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις υπηρεσίες Oracle SOA Cloud Service και Oracle API Manager Cloud Service, που βοηθούν τους χρήστες να ολοκληρώσουν εφαρμογές cloud και on-premises. Χτισμένο πάνω στην Oracle SOA Suite, το Oracle SOA Cloud Service προσφέρει εύκολο provisioning, απλοποιημένη διαχείριση, αυτοματοποιημένα upgrades και τη δυνατότητα της εύκολης αποκλιμάκωσης.

Επιπλέον, υποστηρίζει την υβριδική ολοκλήρωση, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν την πλατφόρμα integration από το cloud στο οn-premises και αντίστροφα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε οργανισμούς που θέλουν να μεταφέρουν το φόρτο integration των εφαρμογών τους στο cloud και να διεξαγάγουν εκεί την ανάπτυξη και το testing, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην παραγωγή on-premises. Τέλος, το Oracle API Manager Cloud Service δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν νέα και κατά παραγγελία APIs για να τα δίνουν με ασφάλεια σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες.

Tα desktop PCs παραμένουν στρατηγικό εργαλείο παραγωγικότητας για τις εταιρείες

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 600 στελέχη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς στη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία και τη Γερμανία, το 84% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα εξέταζε την αγορά desktop PCs για τους οργανισμούς τους. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην αγορά ενός Desktop PC είναι οι καλύτερες επιδόσεις, η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής, όπως και οι μικρότερες τιμές τους, όπως καταγράφει η έρευνα της IDC. Οι εταιρείες ανυπομονούν, επίσης, να εξοπλιστούν με τα Windows 10, ως το επόμενο βήμα αύξησης της παραγωγικότητάς τους, με το 40% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναβαθμιστούν στο νέο OS μέσα στους 12 επόμενους μήνες. Στην εποχή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης, τα desktops διατηρούνται στη επικαιρότητα, καθώς η υπολογιστική ισχύς τους είναι κλειδί για την παραγωγικότητα.

Σε τροχιά κερδοφορίας παραμένει η CPI

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία, για τη χρήση 1/7/2014-30/6/2015, η λειτουργική κερδοφορία της ανήλθε σε 903 χιλ. ευρώ έναντι 1,07 εκατ. ευρώ που εμφάνισε κατά την προηγούμενη χρονιά. Σε επίπεδο 12μήνου, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 40 χιλ. ευρώ, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 110 χιλ. ευρώ. Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 2% και διαμορφώθηκαν σε 14,57 εκατ. ευρώ έναντι 14,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων επίσης να αυξάνεται από 32% σε 33%. H μικτή κερδοφορία της εταιρείας υπέστη μείωση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε 3,31 εκατ. ευρώ. Τέλος, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό της ο οποίος, σε επίπεδο 12μηνου μειώθηκε στο 23% -2,46 εκατ. ευρώ έναντι 3,19 εκατ. ευρώ στις 30/6/2014.

Σε κίνδυνο το σύμφωνο δεδομένων Safe Harbour μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που προκάλεσε την αντίδραση της αμερικανικής αποστολής στην ΕΕ υποστήριξε έναν Αυστριακό πολίτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το Facebook διαρρέει προσωπικά του δεδομένα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Η αμερικανική πλευρά ισχυρίζεται ότι η γνωμοδότηση του Yves Bot στηρίζεται «σε πολυάριθμους ανακριβείς ισχυρισμούς για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από τις ΗΠΑ».

Η αμερικανική πλευρά αναφέρει ότι ανησυχεί για τη ζημιά που θα προκληθεί στ εμπόριο και στην ιδιωτικότητα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και γι’ αυτό προέτρεψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο συνήθως ακολουθεί τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, να καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα όταν κληθεί να πάρει την τελική απόφαση για την υπόθεση. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, η διάρκειας 15 ετών συμφωνία Safe Harbour που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, δεν επαρκεί για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών όταν αυτά διοχετεύονται στις ΗΠΑ και γι’ αυτό αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ανασταλεί.

Η Software Improvement Group ανανέωσε τη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα

Συγκεκριμένα, η SIG ανανέωσε τη σύμβαση παροχής της υπηρεσίας Software Monitor για το σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (iBank) του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρακολουθούνται σε συνεχή βάση τόσο οι διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (software development processes), όσο και η τεχνική ποιότητα του συστήματος iBank, με βάση το πρότυπο ISO 25010 στο οποίο η SIG έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε βάθος. «Σε μια εποχή όπου πλέον η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθίσταται αναγκαία, η Εθνική Τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη ενός άρτιου σε όρους τεχνικής ποιότητας, λειτουργικότητας, και φιλικότητας συστήματος – του iBank – και ο ρόλος της SIG στην επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειάς μας» δήλωσε ο Χαράλαμπος Μάντζαρης, Διευθυντής Εφαρμογών Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας.

Προβληματική παγκοσμίως η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

Δυστυχώς, η Ελλάδα συνεχίζει να απέχει πολύ από την κατέχουσα τα πρωτεία Ελβετία, αλλά και τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές οικονομίες του πλανήτη, βρισκόμενη σε ελαφρά καλύτερη μοίρα από την Αρμενία (82η θέση), το Λάος (83η θέση)και τη Μολδαβία (84η θέση). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, οι παράγοντες που στερούν πόντους από την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχουν να κάνουν, κυρίως, με την αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, την αστάθεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την περιπλοκότητα του φορολογικού πλαισίου και τη διαφθορά.

Η Globo ενισχύει το BYOD και Mobile Security κομμάτι της

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν από κοινού να μην ανακοινώσουν ακόμα το όνομα της εταιρείας, για εμπορικούς λόγους. Η εταιρεία-στόχος μετρά στο ενεργητικό της πολλές επιτυχημένες συνεργασίες με εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, ενώ έχει αναπτύξει ένα κραταιό δίκτυο μεταπώλησης των λύσεων της, το οποίο περιλαμβάνει και εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παρόχους λύσεων ΙΤ και επιχειρήσεις mobile technology.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η ενίσχυση του GO!Enterprise portfolio της Globo με συγκεκριμένες δυνατότητες security, οι οποίες δεν διατίθενται σήμερα στην πλατφόρμα και παρέχουν πρόσβαση σε αγορές με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Οι προβλέψεις της εταιρείας-στόχου για το 2015 αναφέρουν εκτιμώμενη κερδοφορία ύψους 900.000 ευρώ. Η αρχική πρόταση του LOI αφορά σε κόστος κτήσης 14 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Κωστή Παπαδημητρακόπουλο, CEO της Globo, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Η Oracle κάνει πραγματικότητα το “Fast Cloud”

Η εν λόγω πρωτοβουλία με την ονομασία «Fast Cloud» συνίσταται από προσιτές, σύγχρονες τεχνολογίες cloud για δοκιμές βάσεων δεδομένων ή/και εφαρμογών Java. Επίσης, περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μία ημέρα από το Oracle Consulting. Σύμφωνα με τον Michel Clement, Vice President, Oracle CEE, αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει ένα απλό, αλλά περιεκτικό πακέτο εκκίνησης για όλους τους πελάτες που ξεκινούν τη διαδρομή για μετάβαση στο cloud, επιδεικνύοντας ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα του cloud στις επιχειρήσεις. Τα πακέτα DATABASE CLOUD και JAVA CLOUD θα είναι διαθέσιμα μέχρι το κλείσιμο του οικονομικού έτους της Oracle για το 2016 (31 Μαΐου 2016), με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.