Τριπλή πιστοποίηση για την Globo Technologies

Ο έλεγχος της εταιρείας και για τις τρεις πιστοποιήσεις πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Tuv Hellas (Tuv Nord). Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Ορφανός, «η Globo Technologies ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας και είναι πλέον μια από τις λίγες εταιρείες πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που έχει αποκτήσει τόσο σημαντικές και απαιτητικές πιστοποιήσεις».

Οι πιστοποιήσεις είναι η ISO 9001:2008 για την εφαρμογή ολοκληρωμένης ποιοτικής προσέγγισης στις εσωτερικές διαδικασίες με στόχο την αυξανόμενη ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, η ISO/ IEC 27001:2013 που διασφαλίζει ότι η Globo Technologies συμμορφώνεται σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει εκτίμηση κινδύνων, διακυβέρνηση και συμμόρφωση και, τέλος, μέσω του ISO 20000-1:2011, η εταιρεία υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι του πελάτη.

Συνεργασία Intracom Telecom-Slovanet για την αναβάθμιση του δικτύου της

Η Slovanet επέλεξε το WiBAS-OSDR προκειμένου να αντικαταστήσει την υπάρχουσα υποδομή της μετά από διεθνή διαγωνισμό και ενδελεχή αξιολόγηση του εξοπλισμού της Intracom Telecom στο δίκτυο της. Με το νέο αναβαθμισμένο δίκτυο ο πάροχος επωφελείται από τα τεχνολογικά και οικονομικά πλεονεκτήματα του συστήματος, κερδίζοντας την υψηλότερη χωρητικότητα δικτύου διαθέσιμη σήμερα στην αγορά και το ανταγωνιστικό κόστος ανά Mbit χωρητικότητας. Επίσης, το χαρακτηριστικό διαμόρφωσης 1024-QAM επιτρέπει, εκτός από μέγιστη χωρητικότητα, βελτιστοποίηση χρήσης του ραδιοφάσματος του παρόχου. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του συστήματος σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματά του, διασφαλίζουν στο έπακρο την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας για απαιτητικές ευρυζωνικές εφαρμογές δεδομένων. Η αναβάθμιση του δικτύου της Slovanet υλοποιείται χρησιμοποιώντας το WiBAS-OSDR στη συχνότητα των 10,5 GHz και περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τοποθεσίες, προκειμένου ο πάροχος να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του.