Μειωμένες οι προβλέψεις για thin & terminal client το 2015

Επιπλέον, αν και η αγορά σταδιακά αποδέχεται το virtualized client computing, συσκευές όπως repurposed Η/Υ και ακόμη και Chromebooks, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν «απειλή» για τις αγορές thin client. Η IDC αναμένει ότι οι παραγγελίες του 2015 θα είναι πιο περιορισμένες από ότι είχε προβλέψει, αγγίζοντας τα 5,1 εκατ., μειωμένες πάνω από 6% ετησίως, ενώ αναμένεται ότι οι παραγγελίες θα επιστρέψουν σε σταθερή ανάπτυξη από το 2016 και μέχρι το 2019, οπότε και θα διαμορφωθούν στα 6,4 εκατ.

Η Vodafone ολοκλήρωσε το έργο παροχής υπηρεσιών πληροφορικής στη Ν.Δ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά σύμφωνα με το πλάνο και τις συμβατικές προδιαγραφές και αφορούσε στην υλοποίηση εφαρμογών και λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τη διασύνδεση συσκευών (Machine to Machine), δεδομένων και δικτύων. Οι λύσεις αυτές πλαισιώθηκαν από υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ενεργοποίηση τηλεφωνικών κέντρων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Vodafone παρέδωσε στην ΚΕΦΕ όλα τα στοιχεία που αφορούν στη καταγραφή των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία ανά εκλογική περιφέρεια, τα οποία στη συνέχεια με βάση τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία και στη σύμβαση διαγράφονται από τα συστήματα της εταιρίας. Με την παράδοση των στοιχείων αυτών στην ΚΕΦΕ ολοκληρώνεται η υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει η Vodafone σύμφωνα με τη σύμβαση.

gi-Cluster-Cap Digital: Ωρίμανση κοινής στρατηγικής σε έρευνα και καινοτομία

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του gi-Cluster είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με περισσότερους από 60 εκπροσώπους γαλλικών επιχειρήσεων και φορέων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Corallia για την ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας. Η αποστολή του gi-Cluster, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη AIT, Culturplay, Inte*Learn, Mobics, Moptil, Pegneon και Trebbble, είχε ως πρωταρχικό στόχο την πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων με μέλη του Cap Digital, προκειμένου να προωθήσουν στους Γάλλους εταίρους προτάσεις για την υλοποίηση κοινών έργων καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς όπως ψηφιοποίηση μουσείων και μουσειακού περιεχομένου, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση, σχεδίαση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και δημιουργία προηγμένων παιχνιδιών και λύσεων παιχνιδοποίησης (gamification). Στο περιθώριο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ των κ.κ. Patrick Cocquet, CEO του Cap Digital, και Νίκου Βογιατζή, Chief Development & Operations Officer του Corallia και μέλους του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας και κοινής στρατηγικής των δύο clusters στην έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2016-2020.

O Απόστολος Γεωργαντζής νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Quest

Επίσης, το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, Μιχαήλ Πάππαρη. Η εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Θεόδωρος Φέσσας – Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος, Ευτυχία Κουτσουρέλη – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος, Παντελής Τζωρτζάκης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Γεωργαντζής – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος – Εκτελεστικό Mέλος, Μάρκος Μπιτσάκος – Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Παπαδόπουλος – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος, Απόστολος Ταμβακάκης – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος, Φαίδων Ταμβακάκης – Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.

Προμήθεια της SAP στη ΔΕΗ

Η προμήθεια αφορά 920 άδειες χρήσης Συστήματος ERP με λογισμικό κατασκευής SAP, με εξάμηνη συντήρηση και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει Application Developer User, Application Professional User, Application Limited Professional και BA&T Business Objects BI Suite (User). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.280.409 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Toshiba: Διακόπτει την εμπορία υπολογιστών στην Ευρώπη

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου, Ideal Ηλεκτρονική, μεταξύ των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, έχει αναλάβει και τη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Toshiba στην ελληνική αγορά. Όπως έχει αναφερθεί και στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, ο όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει την εξάρτησή του από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, έχοντας αναπτύξει νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά το β’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος μείωσε σημαντικά το απόθεμα του σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές Toshiba, η αξία του οποίου ανέρχεται σήμερα σε 400.000 ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του αναμένεται να διατεθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως και οι νέες παραλαβές εμπορευμάτων, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς για τους επόμενους μήνες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου στη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Toshiba έβαινε μειούμενη και στην τρέχουσα χρήση δεν συνεισέφερε σημαντικά στην κερδοφορία του. Η διακοπή αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ομίλου αλλά όχι και σημαντική μείωση της κερδοφορίας του. Παράλληλα, ο Όμιλος Ideal τονίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η συνεργασία της Ιντεάλ με την Toshiba δεν διακόπτεται (όπως λανθασμένα δημοσιεύτηκε) αλλά συνεχίζεται κανονικά μέχρι την τελική διακοπή της δραστηριότητας από την Toshiba. Επομένως, η Ιντεάλ θα συνεχίσει να εφοδιάζει την ελληνική αγορά με προϊόντα Toshiba για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμβαση σύμπραξης της Profile για έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία συνέστησε, όπως ορίζεται από το νόμο και την προκήρυξη του διαγωνισμού,  την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) Profile Digital Services, στην οποία και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος. Η εν λόγω εταιρεία σύναψε σύμβαση σύμπραξης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλαμβάνοντας και επίσημα  το παραπάνω έργο.  Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 5,5 έτη. Το αντικείμενο  της σύμπραξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων) που παράγονται με το σύστημα ηχογράφησης-αποηχογράφησης, καθώς και την διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος και την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών αυτών.

Το SAS Capital Planning and Financial Management στη Generali Hellas

Με τη λύση Capital Planning and Financial Management, η Generali Hellas μεγιστοποιεί το βαθμό ετοιμότητάς της στον τομέα του “Risk Management & Finance Ιntegration” αποκτώντας πρόσβαση σε προηγμένης τεχνολογίας εργαλεία λογιστικής και διαχείρισης οικονομικών στοιχείων. Με την υιοθέτησή ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας, η Generali είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις κανονιστικές απαιτήσεις του δεύτερο πυλώνα της οδηγίας Solvency II και συγκεκριμένα την «Εκτίμηση ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας» (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA).

Έργο των SingularLogic και Unixfor στην Lukoil Cyprus

Η λύση καλύπτει όλες τις δραστηριότητες πωλήσεων και διοίκησης για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πρατηρίων (καύσιμα και μη), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων loyalty και θα εφαρμοσθεί σύντομα από την SingularLogic στα ανακαινισμένα πρατήρια της Lukoil στην Κύπρο. Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η λύση self service refueling της Unixfor και τα νέα εξωτερικά τερματικά που είναι πλήρως ενοποιημένα στο σύστημα Fuel Retail της SingularLogic και θα εγκατασταθούν σε όλα τα πρατήρια της Lukoil Cyprus. Η λύση της Unixfor βασίζεται στα «κιόσκια» ανεφοδιασμού καυσίμων και στην εφαρμογή λογισμικού Fillapp, η οποία έχει παραμετροποιηθεί αποκλειστικά για την Lukoil Cyprus, και περιλαμβάνει μοναδικά χαρακτηριστικά και επιτρέπει στους οδηγούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα, χρησιμοποιώντας τόσο μετρητά όσο και κάρτες.