Η Sony εξαγόρασε την Altair Semiconductor

Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή εταιρεία κατέχει μια αποκλειστική τεχνολογία chip για modem, καθώς επίσης και το σχετιζόμενο με αυτήν λογισμικό για LTE, ένα στάνταρντ κινητής τηλεφωνίας 4G. Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς, η Sony αποσκοπεί όχι μόνο στην περαιτέρω επέκταση της υφιστάμενης παρουσίας της Altair, αλλά και της μετεξέλιξης των ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης σε καινούργιες τεχνολογίες ανίχνευσης. Συγκεκριμένα, με τον συνδυασμό των τεχνολογιών ανίχνευσης της Sony, όπως λ.χ. των GNSS (Global Navigation Satellite System) και των αισθητήρων εικόνων, με την τεχνολογία modem chip της Altair, αλλά και την ταυτόχρονη εξέλιξή τους, η Ιαπωνική εταιρεία θα είναι σε θέση να αναπτύξει και παρουσιάσει στην αγορά μια νέας γενιάς φορητά συνδεδεμένων, συσκευών αίσθησης. Σκοπός; Η Sony να προσφέρει συσκευές που θα ενσωματώνουν ικανότητες και χαρακτηριστικά αίσθησης και επικοινωνίας, καθώς επίσης και καινούριες λύσεις LTE που θα αξιοποιούν τα δυνατά σημεία των παραπάνω συσκευών.

Η Western Digital απέκτησε 100 πατέντες της ΙBM

Αναφορικά με τις πατέντες που απέκτησε η Western Digital, αφορούν στο distributed storage, το object storage και την αναδυόμενη non-volatile μνήμη. Μέσω αυτών, τα στελέχη της Western Digital εκτιμούν πως θα ισχυροποιήσουν την τεχνολογική της θέση, δημιουργώντας πρόσθετη αξία τόσο για την ίδια όσο και τους πελάτες της. Η εν λόγω κίνηση βρίσκεται σε συνάρτηση με την δέσμευση της IBM να αδειοδοτεί την πρόσβαση στις πατέντες και την εν γένει πνευματική περιουσία της σε ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να ενθαρρύνει και να κάνει πραγματικότητα την καινοτομία κατά μήκος μιας σειράς από τομείς, όπως λ.χ. των ημιαγωγών, του λογισμικού, των πληροφοριακών συστημάτων κ.ο.κ. Υπενθυμίζεται πως η IBM ηγείται της σχετικής ετήσιας λίστας των εταιρειών με τα περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ επί 23 συνεχόμενα έτη.

Συνεργασία HPE με την Crealogix

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας οι δύο εταιρείες αναμένεται να παρέχουν μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων που θα απευθύνονται στους τομείς της τραπεζικής και των εν γένει χρηματοοικονομικών, οι οποίοι με τη σειρά τους αναπτύσσονται με βάση τους ρυθμούς και τις αρχές της ψηφιοποίησης. Οι HPE και Crealogix θα είναι σε θέση να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που άπτεται του τομέα της ψηφιακής τραπεζικής: Από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την σύλληψη ιδεών και υπηρεσιών μέχρι τις κατάλληλες λύσεις, την ολοκλήρωση και τη λειτουργία. Πόσο μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία η αλλαγή στην συμπεριφορά των ίδιων των πελατών στους τομείς της επικοινωνίας και της εν γένει διάδρασης απαιτεί νέες λύσεις σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο όσο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στοιχεία, τα οποία απαιτούν την ύπαρξη σύγχρονων όσο και «ανοικτών» πλατφορμών τραπεζικής.

«Απογείωση» οικονομικών μεγεθών της SAP με «καύσιμη ύλη» το cloud

Συγκεκριμένα, για το δ’ τρίμηνο του 2015, η SAP ανέφερε έσοδα της τάξεως των 6,35 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 16% ετησίως. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση αδειών λογισμικού και την υποστήριξη αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 4,75 δις. Στοιχείο, αρκούντως σημαντικό καθώς «σηματοδοτεί» πως ένας «παραδοσιακός» τομέας για τη λειτουργία της SAP εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, παρά το γεγονός ότι ενισχύεται δραστικά η cloud computing πλευρά της ίδιας της εταιρείας. Συνολικά για το 2015 ο κύκλος εργασιών της SAP έφτασε στα επίπεδα των 20,80 δις. ευρώ, αυξημένος κατά 18%. Όσο για τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,06 δις. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση 7% ετησίως. Εντυπωσιακά εύρωστα είναι τα μεγέθη που κατάφερε να σημειώσει η εταιρεία στους τομείς του cloud και του λογισμικού με έσοδα 17,22 δις. ευρώ και ανάπτυξη 20%, αλλά και των συνδρομών cloud και της εν γένει υποστήριξης με 2,29 δις. ευρώ και αύξηση της τάξεως του 110%.

Βραβεύτηκαν από την RSM οι National Champions για τα European Business Awards

Μεταξύ των 36 National Champions που βραβεύτηκαν βρίσκονται και 7 εταιρείες από τον χώρο της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσίων: η Epsilon Net και η iKnowHow (The Business of the Year Award with Turnover of € 0-25m), η Aqurance (The ELITE Award for Growth Strategy of the Year), η Aratos Technologies The RSM Entrepreneur of the Year Award, η Icap Group και Printec Group (The Business of the Year Award with Turnover of € 26-150m) και η Vermantia Media Group (The UKTI Award for Innovation). Οι 36 National Champions προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και στις 9 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος των κριτών θα ανακοινώσει ποιοι από τους National Champions από όλη την Ευρώπη, θα διακριθούν με τον τιμητικό τίτλο Ruban d’Honneur.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία στηρίζει το Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση»

Η δωρεά αποτελεί μέρος των προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, με στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης των νέων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, διδάσκοντάς τους τη διαδικασία μέσω της οποίας υλοποιείται μία επιχειρηματική ιδέα. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθοδηγούνται από καθηγητές και εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων, αποκτώντας έτσι άμεση εμπειρία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις και να προωθήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πραγματικούς καταναλωτές.  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι ομάδες διαγωνίζονται στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό και αναδεικνύεται η «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση» της χρονιάς. Η νικήτρια ομάδα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται από το  JA Europe.

Υπέρ της Intracom Holdings η έκβαση της υπόθεσης της Teledome

Επίσης, με απόφαση του Εφετείου ανακαλείται η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διατάσσεται η απόδοση στην Intracom Holdings των έξι εγγυητικών επιστολών, συνολικού ποσού 41 εκατ.  ευρώ περίπου, τις οποίες η Intracom Holdings έχει παραδώσει στους εφεσίβλητους.

Μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στην στρατηγική ασφαλείας τους

Ενώ τα διοικητικά στελέχη μπορεί να μην είναι βέβαιοι για την ισχύ της ασφάλειάς τους, το 92% από αυτούς συμφωνούν ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι επενδυτές αναμένεται να απαιτούν από τις εταιρείες να διαχειρίζονται την έκθεση στους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Τα συγκεκριμένα στελέχη ενισχύουν τα μέτρα για την εξασφάλιση του μέλλοντος των οργανισμών τους, ειδικότερα καθώς ψηφιοποιούν τις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 2014-2015, ο αριθμός των οργανισμών που δήλωσαν ότι η υποδομή ασφαλείας τους ήταν κατάλληλα ενημερωμένη μειώθηκε κατά 10%, ενώ το 92% των συσκευών στο Internet λειτουργούν με γνωστά τρωτά σημεία. Το 31% όλων των συσκευών που αναλύθηκαν δεν υποστηρίζονται ή δεν συντηρούνται πλέον από τον προμηθευτή.

Λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link στην JYSK

H JYSK η διεθνής αλυσίδα επίπλων και ειδών σπιτιού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2015, συνεργάζεται με τη Retail@Link για την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής διαχείρισης των παραστατικών της. Συγκεκριμένα, με τη λύση R@L e-Invoicing Paperless, η JYSK αποστέλλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια και τις αποδείξεις της με τη χρήση Προηγμένης Ψηφιακής Υπογραφής στους πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος (B2C) στην Ελλάδα, παρακολουθώντας το status παράδοσής των παραστατικών της μέσα από το εύχρηστο Online Portal της Retail@Link. Επιπλέον η εταιρεία διαχειρίζεται ηλεκτρονικά και την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών της τιμολογίων, αποκτώντας πρόσβαση στα ιστορικά της αρχεία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς τη διατήρηση φυσικού-χάρτινου αρχείου.

Συμφωνητικό στρατηγικής συνεργασίας ΕΑΣ-IDE

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας μιας συντονισμένης, συνδυαστικής αξιοποίησης των επιμέρους τεχνολογικών πλεονεκτημάτων φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο της Άμυνας και της ευθυγράμμισης προς τις τάσεις της αγοράς και τις πρακτικές ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Το συμφωνητικό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο εταιρείες καθώς εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της Εγχώριας Αμυντικής και Τεχνολογικής Βάσης για την ασφάλεια εφοδιασμού και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, με μειωμένο κόστος κύκλου ζωής και υψηλή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, δημιουργεί σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, καθώς και αύξηση της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και απασχόλησης, προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως προς το εύρος των υπό ανάληψη έργων στο χώρο της άμυνας και της αντίστοιχης υποστήριξης τους (FoS-Follow on Support), τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και μείωσης του κόστους και, τέλος, δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της προώθησης των έργων, που θα προκύψουν από τη συνεργασία των δύο εταιρειών, σε πελάτες του εξωτερικού.