Πενταετής συμφωνία συνεργασίας Λουξεμβούργου-NATO

Οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν από το Support and Procurement Agency του NATO (NSPA) – που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο – και αναμένεται να λειτουργήσουν πριν από το τέλος του 2016. Το NSPA είναι το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του NATO και επιβλέπει τα logistics και τις δραστηριότητες προμηθειών για λογαριασμό των μελών.

Η Digital Realty εξαγοράζει 8 κέντρα δεδομένων της Equinix στην Ευρώπη

Αυτό ισούται με 24,4 megawatts χωρητικότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περίπου 650 παρόχους δικτύου, cloud και υπηρεσιών IT, για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με την Digital Realty, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν, περίπου, το 72% της συνολικής τους χωρητικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πώληση των κέντρων δεδομένων της Equinix «διατάχθηκε», ουσιαστικά, από τους επικεφαλής υπεύθυνους για αντιμονοπωλιακές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς χωρίς αυτό το μέτρο η εξαγορά της TelecityGroup από την Equinix, έναντι 2,35 δις. στερλινών, θα «έβλαπτε» τον ευρύτερο ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Πλήρη δικτύωση των σχολείων με οπτικές ίνες σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζονται σχέδια για την πλήρη δικτύωση των σχολείων με οπτικές ίνες, με παράλληλη αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων τους. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή, το Υπουργείο , με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, υλοποιεί, σταδιακά, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ήδη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης που αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων και θα συνεχιστεί σύντομα με την αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η αναβάθμιση στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα και σε εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για παιδαγωγική-διδακτική αξιοποίηση. Στη πιλοτική φάση συμμετέχουν σχολεία που καταθέτουν πλήρη εκπαιδευτική πρόταση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη καθημερινή διδακτική διαδικασία.

Τα 2/3 των IT και telco εταιρειών απροετοίμαστες για Brexit

Σύμφωνα με την έρευνα του διεθνούς δικηγορικού γραφείου, την οποία δημοσιεύει το Computer Weekly, μόνο το 35% των εταιρειών έχουν αναπτύξει ένα ξεκάθαρο πλάνο διαχείρισης των επιπτώσεων του Brexit. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 150 επιχειρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία και αποκαλύπτει ότι το 57% δεν έχουν ακόμη εξετάσει – σε επίπεδο Δ.Σ. – για τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit. Από τις εταιρείες που έχουν προβεί σε ανάλογες ενέργειες, μόνο το 11% έχουν συζητήσει ή σχεδιάσει την «μετεγκατάσταση» των δραστηριοτήτων τους. Η Pinsent Masons αναφέρει ότι τα ποσοστά καταδεικνύουν ότι ενώ πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη προβεί σε σχεδιασμούς «έκτακτης ανάγκης» σε περίπτωση ενός Brexit, ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχει ακόμη μελετήσει τις επιπτώσεις του δημοψηφίσματος.

Νέα λύση IoT Accelerator της Ericsson στην Hannover Messe

Η λύση IoT Accelerator θα προσφέρεται ως υπηρεσία, επιτρέποντας στους πελάτες να ξεπερνούν τα εμπόδια κόστους και πολυπλοκότητας ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να υλοποιούν ταχύτατα νέες λύσεις IoT. Το IoT Accelerator αξιοποιεί το σύστημα cloud της Ericsson, υποστηρίζοντας υβριδικές υλοποιήσεις cloud ενώ παράλληλα πληροί τις απαιτήσεις για ακεραιότητα δεδομένων και ασφάλεια.

Συνεργασία της Synapsecom Telecoms με την Protonyx Data Services

Οι υπηρεσίες comBOX ενσωματώνουν τεχνολογία σύνθεσης και βελτιστοποίησης bandwidth οποιονδήποτε φυσικών γραμμών Internet και παρόχων, καθώς επίσης παροχής διασύνδεσης VPN προσφέροντας εταιρικές μισθωμένες γραμμές και πρόσβαση στο διαδίκτυο, και λειτουργεί σε High Availability περιβάλλον, εντός των υψηλών προδιαγραφών data centers της Synapsecom. Σαν αποτέλεσμα κάθε επιχείρηση θα μπορεί να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου Internet access, και βέβαια το σύνολο των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό. Στόχος της συνεργασίας είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των επαγγελματιών και των εταιρειών, με άμεσες και ποιοτικές λύσεις.

Δυναμική εκκίνηση το 2016 με αύξηση EBITDA και σταθεροποίηση καθαρού δανεισμού για την Intralot

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,2% στα 41,6 εκατ. σύμφωνα με την στρατηγική μείωσης κόστους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 47,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,6%, ενώ βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας το καθαρό EBITDA, έπειτα από έναν αρνητικό αντίκτυπο συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 6,2 εκατ., έφτασε τα 53,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, μια ετήσια αύξηση 19,5%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 41,2 εκατ. αυξημένες κατά 61,3% και, τέλος, ο καθαρός δανεισμός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 31 Μαρτίου 2016, διαμορφώθηκε στα 483,3 εκατ. αυξημένος κατά 5,6 εκατ. σε σχέση με τη 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Ενίσχυση συνεργασίας Microsoft-SAP, με φόντο το cloud

Οι δύο εταιρείες διευρύνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να ενισχύσουν τη χρήση του cloud στους οργανισμούς. Συγκεκριμένα, με την ανάπτυξη, δοκιμή και χρήση επιχειρησιακών εφαρμογών SAP HANA στο Azure, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, ενώ ο συνδυασμός Office 365 και SAP Cloud σκοπό έχει την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, οι πελάτες SAP θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουν custom mobile υβριδικές SAP Fiori εφαρμογές στο SAP HANA Cloud Platform, τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να χειρίζονται με ασφαλή τρόπο χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα του Microsoft Intune.

Ένας χρόνος επιτυχούς παρουσίας στη Ρουμανία για την Cosmote e-value

Μέσα σε ένα χρόνο η εταιρεία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Cosmote e-value στην Ελλάδα, κατάφερε να αναπτύξει την εμπορική της δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων, από τοπικούς και διεθνείς πελάτες. Μεταξύ των πελατών της e-value International συγκαταλέγεται και η Telekom Romania, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ στη Ρουμανία, στην οποία η e-value International παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών Contact Center. Η e-value International διαθέτει ήδη περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας (workstations) σε δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βουκουρέστι και στο Μπρασόφ. Το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το τέλος του έτους.

Ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο κυβερνοέγκλημα οι έλληνες CFO

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 47% των ερωτηθέντων διεθνώς θεωρεί ότι το κυβερνοέγκλημα αποτελεί υψηλό κίνδυνο για την επιχείρησή τους. Με αυτήν την άποψη συμφωνούν και τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων (46%), καθώς το ποσοστό συμβαδίζει με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Σε γενικότερο πλαίσιο, η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016 σε σχεδόν 3.000 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων από 62 χώρες, διαπιστώνει τη διεθνή κατακραυγή για την ενίσχυση της διαφάνειας σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και εντεινόμενης αστάθειας στις χρηματαγορές. Η κλιμάκωση των απειλών στον κυβερνοχώρο, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις αναδυόμενες αγορές, έχουν αυξήσει την πίεση προς τις κυβερνήσεις να δράσουν, και προς τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να μετριάσουν τα περιστατικά απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς.