Η Xerox στην κορυφή της έκθεσης της Quocirca “MPS Market Landscape”

Οι κατατάξεις για το 2016 παρουσιάζουν τη Xerox ως ηγέτιδα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Η νέα γενιά MPS της Xerox  προσφέρει τρία στάδια – αξιολόγηση και βελτιστοποίηση, ασφάλεια και ενσωμάτωση, αυτοματοποίηση και απλοποίηση – που έχουν σχεδιαστεί για να γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα στο χαρτί και τον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να βελτιώνουν τις διαδικασίες εγγράφων αυξάνοντας τα έσοδα και μειώνοντας το κόστος αλλά και να είναι σε θέση να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Μέσα από τις υπηρεσίες MPS της Xerox, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση των εκτυπώσεών τους και να μειώσουν τα κόστη τους μέχρι και 30%. Η έκθεση Quocirca, η οποία αναλύει τους παρόχους της παγκόσμιας αγοράς MPS, αναφέρεται στη Xerox όσον αφορά «στο εύρος και στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών (της) για όλα τα μεγέθη οργανισμών, το οποίο ενισχύεται από ένα διευρυμένο φάσμα λύσεων αυτοματισμού ροής εργασιών», ως απόδειξη για την συνεχιζόμενη ηγετική θέση της εταιρείας στο χώρο. «Η Xerox είναι εδραιωμένη στην αγορά MPS, – και αυτό αποδεικνύεται και πάλι με το γεγονός ότι βρίσκεται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση», δήλωσε η Louella Fernandes, Associate Director της Quocirca.

Ο Όμιλος Aldemar Resorts επέλεξε την υπηρεσία comBOX VLL

Η συνεργασία της Protonyx Data Services με τον Όμιλο Aldemar Resorts, σφραγίζεται με την εγκατάσταση των συστημάτων και υπηρεσιών comBOX Virtual Leased Line στις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Ομίλου Aldemar Resorts για καινοτόμες, user-friendly τεχνολογίες, τοποθετήθηκε comBOX και υλοποιήθηκε bonding πολλαπλών  γραμμών στις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου για high-speed & reliable Internet access διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου μέσω Wi-Fi.

Η τεχνολογία του bandwidth aggregation προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικής μισθωμένης γραμμής πολλαπλάσιας χωρητικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης αυτής της χωρητικότητας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες βελτιστοποίησης και διαχείρισης του bandwidth, που είναι ενσωματωμένες στις υπηρεσίες comBOX. Τα θετικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που θα επενδύσουν λοιπόν σε αυτόν τον τομέα είναι ανεξάντλητα καθώς αφενός θα ικανοποιήσουν την ουσιαστική ανάγκη των επισκεπτών τους και αφετέρου μπορούν να αξιοποιήσουν την δικτυακή τους υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Εκκίνηση του έργου Neptune για την «Γαλάζια Ανάπτυξη»

Το NEPTUNE στοχεύει να συνενώσει και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα clusters που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πρωτογενούς Παραγωγής, της Μεταφοράς Νερού, των Εφαρμογών Παρατήρησης Γης και των ΤΠΕ και συμμετέχουν στο έργο.

Στο ερευνητικό έργο FLEX συμμετέχει η Cosmote

Στόχος του FLEX είναι η ανάπτυξη μιας ανοιχτής ενοποιημένης πειραματικής πλατφόρμας, δηλαδή μιας υποδομής που συνδυάζει εμπορικό εξοπλισμό και λογισμικό δικτύου και παρέχει κατάλληλα εργαλεία για την πραγματοποίηση πειραμάτων για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων υπηρεσιών ή/και την επέκταση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης υποδομής. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη από 15 ερευνητικές ομάδες από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω δυο ανοιχτών προσκλήσεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Η Cosmote συμβάλλει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση μεταξύ ετερογενών ασύρματων δικτύων (π.χ. από LTE σε WiFi) και στον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας δικτύου για την υποστήριξη των πειραμάτων που θα επιδειχθούν. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σχετικά με την ενσωμάτωση νέων τεχνικών και διαδικασιών στην πλατφόρμα δοκιμών 4G/LTE.

Cyta Ελλάδος: Ενίσχυση εσόδων και θετική λειτουργική κερδοφορία το 2015

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 107,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,16% ετησίως. Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος «έκλεισε» με αύξηση κατά 45,33% στα 42,8 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EΒITDA) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά χαρακτηρίστηκε από θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε πολλαπλάσια του περσινού αποτελέσματος, στα 14,6 εκατ. Σημειώνεται ότι η πελατειακή βάση ευρυζωνικών υπηρεσιών κατέγραψε επίσης άνοδο φτάνοντας στο τέλος του 2015 τους 325.000 ενεργούς πελάτες.

Με αφορμή τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας για το 2015 ο Γενικός Διευθυντής της Cyta στην Ελλάδα, Νίκος Χαραλάμπους, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και με την συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην Ελλάδα καταφέραμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Προτεραιότητα και επίκεντρο της δράσης μας παραμένει ο πελάτης για αυτό και από το ξεκίνημά μας τα προϊόντα της εταιρείας σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι ευέλικτα και να ανταποκρίνονται σε ξεχωριστές ανάγκες».

Πρόγραμμα Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας από τον Όμιλο Viva και το ΟΠΑ

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη σειρά ανοικτής καινοτομίας IDEA (Innovation Design and Entrepreneurial Action) του ACEin και αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία του αναπτυξιακού επιταχυντή (Accelerator) Viva Nest, που δημιουργεί ο Όμιλος Viva στα νέα του γραφεία στο Μαρούσι. Στόχος του προγράμματος είναι η εξεύρεση, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων disruptive επιχειρηματικών μοντέλων που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αναβαθμίζουν τη συναλλακτική εμπειρία του πελάτη και συντελούν σε ψηφιακές συνέργειες στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα υποστηριχθούν σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο από το ΟΠΑ με εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ενώ ο Όμιλος Viva και οι συνεργάτες του Προγράμματος θα μπορούν να προτείνουν εμπορική ή/και επιχειρηματική συνεργασία σε όσες θα δημιουργήσουν αξιοποιήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο site του προγράμματος στην διεύθυνση www.vivanest.com μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Αύξηση 66% στην κίνηση δεδομένων του δικτύου Cosmote τον Αύγουστο

Πιο συγκεκριμένα, από 13 έως και 15 Αυγούστου, η κίνηση mobile data στα δίκτυά της ξεπέρασε τα 475 terabytes, από τα οποία 30% περίπου κινήθηκαν μέσω δικτύων 4G και 4G+, σημειώνοντας αύξηση 342% σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά από την 1η Αυγούστου, η κίνηση δεδομένων ξεπέρασε τα 2,1 petabytes (1 petabyte=1000 terabytes), αυξημένη εντυπωσιακά, κατά 60% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Φέτος, οι Έλληνες και ξένοι εκδρομείς του Αυγούστου φαίνεται να επέλεξαν τόσο τα νησιά μας, όσο και δημοφιλείς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι νησιωτικές περιοχές με την μεγαλύτερη αύξηση κίνησης είναι οι Σποράδες (+100%), η Ζάκυνθος (+87%) και η Κέρκυρα (+80%), ενώ η Πιερία (+70%), η Νέα Καλλικράτεια και τα Νέα Μουδανιά (+66%) ήταν αντίστοιχα οι ηπειρωτικές περιοχές με την μεγαλύτερη αύξηση κίνησης. Σε ότι αφορά το σύνολο της κίνησης data από 1/8 έως και 15/8, το 28% καταναλώθηκε στο Facebook, 21% στο web browsing και το 17% στο YouTube.

Η Vodafone επιτυγχάνει ταχύτητες έως και 1Gbps σε εργαστηριακό περιβάλλον

Σε συνεργασία με τη Huawei, η Vodafone αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας LTE/LTE Advanced (4×4 MIMO, 5 Carrier Aggregation, 256 QAM) και επιτυγχάνει ταχύτητες λήψης δεδομένων 1Gbps. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Vodafone Ελλάδας είναι ο μόνος πάροχος που έχει επιτύχει αντίστοιχες ταχύτητες mobile internet στην Ελλάδα. Η συνεχής αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών που προκύπτει  από την μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Vodafone και της Huawei, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζει τη βέλτιστη εμπειρία σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και οδηγεί τη μετάβαση σε μία ψηφιακή κοινωνία, όπου όλοι και όλα θα είναι διασυνδεδεμένα.

Πτώση της ελληνικής αγοράς των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων

Οι τομείς των φωτογραφικών ειδών και των προϊόντων Πληροφορικής επηρεάστηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό με πτώση 15,3% και 27,2% αντίστοιχα. Ο τομέας των προϊόντων πληροφορικής παρουσίασε πτώση κατά 27,2% ετησίως με τις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες, φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες, να μειώνονται κατά 32,1% και 37,4% αντίστοιχα, Αντίθετα, οι οθόνες υπολογιστών και τα περιφερειακά παιχνιδιών παρουσίασαν αυξητική τάση. Μετά από 6 θετικά τρίμηνο, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα κατέγραψε πτώση της τάξης του 5,9%.

Η κατηγορία των κινητών τηλεφώνων είχε σημαντική συμβολή στη μείωση του τομέα, καθώς οι πωλήσεις των κινητών μειώθηκαν κατά 6,7%. Αντίθετα, σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία των wearables (60,5%). Μετά από τέσσερα συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα, τόσο τα πολυμηχανήματα όσο και οι εκτυπωτές παρέμειναν σταθερά σε πωλήσεις, καθώς ο τομέας συνολικά παρουσίασε οριακή πτώση κατά 0,7%. Η αγορά των ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 4,2% ετησίως, με τις  τηλεοράσεις να παρουσιάζουν αύξηση 8,4%. Στα φωτογραφικά είδη παρατηρήθηκε μείωση 15.3%, ο τομέας των μεγάλων οικιακών συσκευών αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ οριακή αύξηση 1,1% κατέγραψε ο τομέας των μικρών οικιακών συσκευών.