Υποχώρηση στις πωλήσεις hardcopy περιφερειακών καταγράφει η IDC

Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 25 εκατομμύρια συσκευές, ενώ στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγονται πως ο τομέας των συμβολαίων ενισχύθηκε κατά 6,1% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα χάρη κυρίως στην τάση των MPS (Managed Print Services). Επιπροσθέτως, οι πωλήσεις των business inkjet συσκευών μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,1%, διαμορφούμενες στις 2,4 εκατομμύρια συσκευές, με τα inkjet πολυμηχανήματα (MFPs) να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος (90%) του συνόλου των πωλήσεων αυτού του τομέα. Την ίδια στιγμή οι πωλήσεις εκτυπωτικών συσκευών laser στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Μέγεθος, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εν γένει αρνητική τάση που καταγράφεται στον εν λόγω γεωγραφικό τομέα.

Στο Δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link η «Δωδώνη» A.E.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη βελτιστοποίηση όλων των συναλλαγών, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ξεκίνησε συνεργασία με τη Retail@Link αξιοποιώντας τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία υπόσχεται την τάχιστη ανταλλαγή του περιεχομένου των τιμολογίων-πωλήσεων από ERP-σε-ERP προς το πελατολόγιό της, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης από τα τμήματα λογιστηρίου.Επιπλέον, μέσα από τη διασύνδεση στο B2B δίκτυο της Retail@Link, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αυξάνει επ’ άπειρον τις ηλεκτρονικές της διασυνδέσεις με το πελατολόγιό της, χωρίς διαχειριστικό κόστος, αποκτώντας οικονομίες κλίμακας και επεκτασιμότητα.

H HP Inc. επανακαθορίζει τη στρατηγική της στα MPS

Επιπρόσθετα, η HP Inc. ανακοίνωσε τη προρύθμιση των εκτυπωτικών της συσκευών για να προσφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας. Eιδικότερα, ανάμεσα στις νέες υπηρεσίες και λειτουργίες των HP Secure MPS περιλαμβάνονται τα εξής:
– Print Security Implementation Service. Μέσω αυτής της υπηρεσίας η HP θα παρέχει εξειδικευμένους -σε θέματα ασφάλειας- τεχνικούς της για να υλοποιούν τα σχέδια ασφάλειας των επιχειρήσεων στις εκτυπώσεις. 
– Print Security Advisory Retainer Service. Διαπιστευμένοι σύμβουλοι ασφάλειας της HP θα παρέχουν σε τακτική βάση security expertise, ενημερώσεις προφίλ κινδύνου και βοήθεια στην αξιολόγηση πλάνων ασφαλείας, παρέχοντας ad hoc υποστήριξη σε έλεγχους συμμόρφωσης.
– Print Security Governance & Compliance. Η HP θα βοηθά στην ικανοποίηση της συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια μέσω μιας νέας εξ αποστάσεως διαχείρισης των ρυθμίσεων ασφαλείας όπως και στην παρακολούθηση του εκτυπωτικού στόλου για πιθανά ζητήματα, ενώ θα παρέχει και αναφορές τήρησης της συμμόρφωσης όσον αφορά την κατάσταση ασφάλειας του εκτυπωτικού στόλου.
– Increased Training. Η HP έχει επενδύσει στην αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης των υπαλλήλων της που ασχολούνται με τα MPS, με την απόκτηση αυστηρών και αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, όπως το CompTIA.
– Enhanced Reporting & Reviews. Η ΗP ενσωματώνει την ασφάλεια στις διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς MPS για μεγαλύτερη ορατότητα στο εκτυπωτικό πεδίο και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας.
– New Remote Management Tools & Services. Τα νέα εργαλεία της HP στο λογισμικό HP MPS αυτοματοποιούν τις ενέργειες ασφάλειας, όπως τα firmware updates και το password management, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να αναθέσουν απαιτητικές διαδικασίες IT security ως μέρος των MPS συμβάσεων που συνάπτουν.

Η Intracom Telecom μειοδότησε στο διαγωνισμό των «έξυπνων» μετρητών της ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν τρεις ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους προκρίθηκαν στην τελική φάση δύο: η Intracom Telecom και το σχήμα ΟΤΕ/Ιntrakat/Intrasoft International. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που έγινε στις 4 Νοεμβρίου έδωσε προβάδισμα στην Intracom Telecom, αναδεικνύοντάς τη μειοδότη – η προσφορά της ανέρχονταν στα 46 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ του έτερου σχήματος.

Το σχήμα ΟΤΕ/Ιntrakat/Intrasoft International υπέβαλε ένσταση κατά αυτής της απόφασης. Η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση των πρώτων μετρητών άμεσα ενώ θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των υπολοίπων μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Το έργο των «έξυπνων» μετρητών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ βάσει του επιχειρησιακού του σχεδίου, καθώς με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν και την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την εκτέλεση του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της τηλεμέτρησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Mellon Technologies επέλεξε λύσεις ηλεκ. αρχειοθέτησης και τιμολόγησης της IMPACT AE

Συγκεκριμένα, η Mellon Technologies επέλεξε τη λύση Archiving@ΒΕ που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αρχειοθέτηση και επισύναψη των υπογεγραμμένων κατά την παραλαβή θεωρημένων συνοδευτικών παραστατικών. Η επιλογή της λύσης έγινε με γνώμονα τα διαχειριστικά οφέλη από την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και παραγωγικού χρόνου που προσφέρει, αλλά και την ευελιξία της να μην επηρεάζει τις υφιστάμενες υποδομές (ERP) και εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Επιτρέπει  δε, την ταχύτατη ανάκτηση τους σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για άμεση ηλεκτρονική αποστολή.

Η Canon Greece επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, η Canon Greece –  η οποία έχει επωμιστεί το business development της εταιρείας στη χώρα μας διαθέτοντας όλα τα προϊόντα και λύσεις της μέσα από τους διανομείς της και το δίκτυο μεταπωλητών τους –  αποκτά επίσημα από το 2017 και την εποπτεία των business λύσεων για την ελληνική αγορά.

Παράλληλα προσθέτει στους διανομείς την Westnet η οποία μαζί με την InfoQuest θα διαθέτουν το σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας στην ελληνική αγορά, αλλά και λύσεις MPS σε μικρότερες εταιρείες (εξειδικεύοντας ένα μέρος του δικτύου τους σε μεταπωλητές γι’ αυτό το κομμάτι της αγοράς). Η Intersys θα συνεχίσει να αποτελεί το διανομέα και premium partner της Canon για τα προϊόντα και τις λύσεις business, υλοποιώντας μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα MPS.

Επιπλέον, η Canon Ελλάδας ανακοίνωσε την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των καταναλωτικών προϊόντων σε νέους συνεργάτες: συγκεκριμένα, η υποστήριξη των φωτογραφικών προϊόντων ανατίθεται στην Camera Repair, ενώ η υποστήριξη των προιόντων εκτύπωσης στην InfoQuest. Για τα προϊόντα που αφορούν επιχειρησιακές λύσεις, η τεχνική υποστήριξη εξακολουθεί να παρέχεται από την Intersys.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε κι ένα insights report της Canon που αφορούσε μια μελέτη της εταιρείας σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (που περιλάμβανε και τη κεντροανατολική Ευρώπη), από την οποία βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις λύσεις MPS, ενώ παρουσιάστηκε και το case study υλοποίησης λύσης MPDS στην Beiersdorf Hellas, ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και που θα αποτελέσει πιλοτικό project και για την εφαρμογή ενός αντίστοιχου συστήματος για τα γραφεία της Beiersdorf  σε όλον τον κόσμο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Canon Greece, ο Δρόσος Δρόσος, Canon Business Development Manager, ανέφερε ότι τα έσοδα φέτος αγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ (+20% σε σχέση με πέρσι), συμπληρώνοντας ότι η Canon Greece κατέχει τη δεύτερη θέση (σε τζίρους) για την περιοχή της κεντροανατολικής Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει 25 χώρες. Στόχος της Canon Greece για το 2017 είναι η αύξηση του τζίρου της κατά 15% στο σύνολο της αγοράς (business και consumer προϊόντα και λύσεις).