Η Google, σε συνεργασία με την IBM και την υπηρεσία ridesharing Lyft, ανάπτυξαν από κοινού το Istio, μια Open Source πλατφόρμα για τη διαχείριση microservices.

Tα microservices κερδίζουν όλο και περισσότερο σε σημασία, επιτρέποντας το κατακερματισμό μεγάλων εφαρμογών σε μικρότερα τμήματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω APIs. Για πολλούς developers τα microservices αποτελούν την πρώτη επιλογή,  όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση applications tasks. Το Istiο προσφέρει στους developers μια open source πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα πλήρες δίκτυο microservices. 

Για παράδειγμα, η Open Source πλατφόρμα των τριών εταιρειών παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση του load balancing και υπηρεσιών πιστοποίησης και παρακολούθησης, οι οποίες βοηθάνε στην προστασία των microservices. Και αυτό επιτυγχάνεται καθώς το Istio λειτουργεί σε network level, χρησιμοποιώντας ένα proxy (όπως το  Envoy Proxy που αναπτύχθηκε από την Lyft) για να καθοδηγήσει την επικοινωνία ανάμεσα σε μεμονωμένα microservices.