Ο κόσμος μας αλλάζει διαρκώς και το εργασιακό περιβάλλον μεταβάλλεται με αντίστοιχους ρυθμούς. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο, τους στόχους και την κουλτούρα της σύγχρονης επιχείρησης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουμε δει κοσμογονικές αλλαγές στο επίπεδο των συστημάτων, καθώς και στις απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι Διευθυντές Πληροφορικής οφείλουν να εμπλέκονται ενεργά στον εταιρικό σχεδιασμό, μιας και είναι σε μοναδική θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και τον τρόπο υλοποίησης ενός σχεδίου. Ο διπλός αυτός ρόλος δεν είναι χωρίς τις αντίστοιχες δυσκολίες. Είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι που ασχολούνται με την Πληροφορική, τα πρώτα χρόνια της εργασιακής τους ζωής να είναι σχετικά απομονωμένοι, αφιερώνοντας το σύνολο του χρόνου τους στην υλοποίηση  προκαθορισμένων εργασιών.

Με διπλωματία και υπομονή
Η μετεξέλιξη σε ενεργούς συμμετέχοντες στο σχεδιασμό απαιτεί τη γνώση και την αντίληψη λειτουργίας των θεμάτων  που διέπουν τον οργανισμό καθώς και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Πολλές φορές διαφέρει η γλώσσα επικοινωνίας και χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Η διπλωματία και η υπομονή είναι αναμφισβήτητα μέσα στα ταλέντα που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής. Τέλος, υπάρχει και το θέμα της επιλογής των κατάλληλων συνεργατών και λύσεων που να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα στο πλαίσιο ενός προϋπολογισμού.

Περνώντας από το «πώς» στο «τι» πρέπει να γίνει
Η Πληροφορική μετράει πολύ λίγα χρόνια ύπαρξης σαν επιστήμη και μεταλλάσσεται με ταχείς ρυθμούς. Αντίστοιχα, ο ρόλος του γνώστη τεχνικών θεμάτων έχει εμπλουτιστεί με διοικητικές δεξιότητες και η Πληροφορική μέσα στον οργανισμό έχει μετατραπεί από κέντρο κόστους σε επιχειρηματικό μονάδα. Αντίστοιχα και ο ρόλος του CIO έχει αλλάξει και, από διαχειριστή της υποστήριξης και άνθρωπο που απαντούσε μόνο στην ερώτηση «πώς θα το κάνουμε,» στον άνθρωπο που συνεισφέρει και στην απάντηση στην ερώτηση «τι θα κάνουμε».

Αυτή η εικόνα δεν είναι καθολική στην αγορά αλλά, αργά η γρήγορα, όλοι οι οργανισμοί είναι αναγκασμένοι να κατευθυνθούν σε μια τέτοιου τύπου οργάνωση. Για το λόγο αυτό στο μέλλον όλο και πιο συχνά θα απαιτούνται από τους CIO και επιχειρηματικά προσόντα- γνώσεις.

Ανάγκη για εξωστρέφεια
Κάθε επιτυχημένος CIO οφείλει -για θέματα που άπτονται της οργάνωσης και της πληροφόρησης- να είναι ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ του τμήματος Πληροφορικής, των υπολοίπων τμημάτων της εταιρείας, των προμηθευτών συστημάτων και -σε κάποιες περιπτώσεις- ακόμα και πελατών της εταιρείας, εάν αυτοί αξιοποιούν συστήματα της εταιρείας.

Οφείλει να είναι σε επαφή με τους αντίστοιχους συναδέλφους στα υπόλοιπα τμήματα, αλλά και με ανθρώπους κλειδιά, ώστε να γνωρίζει τα θέματα όπως αυτά εκδηλώνονται και να μην περιμένει απλά να φτάσουν σε αυτόν για λύση. Η τακτική αυτή βοηθάει ώστε τα προβλήματα να γίνονται γνωστά από αρκετά νωρίς, πριν διογκωθούν, και να κερδίζεται πολύτιμος χρόνος.

Αυτού του είδους η συνεργασία υλοποιείται μέσα από επίσημες συναντήσεις αλλά, τις πιο πολλές φορές, σε ανεπίσημες. Απαιτείται έντονη εξωστρέφεια, που δεν είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων της Πληροφορικής, και γι’ αυτό πρέπει να καλλιεργείται να ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο. Οταν υπάρχει αντίστοιχη θέληση και από τους υπευθύνους των άλλων τμημάτων, η συνέργια αυτή εξασφαλίζει την επιτυχή αντιμετώπιση και των πιο δύσκολων έργων και προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η «συμμετοχή» θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα και με συμβουλευτικό χαρακτήρα.


Η κρίση απαιτεί καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων
Σε περιόδους κρίσης, ενισχύονται οι ακραίες πρακτικές. Από τη μια πλευρά, oι υγιείς οργανισμοί επιδιώκουν μέσα από την καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων να επιτύχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Επενδύουν και αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τα εργαλεία και τους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν λύσεις που επιζητούν.

Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν την μειοψηφία. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων θα προσπαθήσει να επιβιώσει με περικοπές και, τις περισσότερες φορές, η προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων θα τους οδηγήσει σε ανάσχεση έργων ίσως και σε περικοπές θέσεων εργασίας παράλληλα με την αναζήτηση «εύκολων» (οικονομικών) λύσεων με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Η κατάσταση αυτή θα περιορίσει το πλήθος υλοποίησης πραγματικά καινοτόμων λύσεων και θα μειώσει την αναγκαία ανοχή σε ανθρώπους και συστήματα. Οι ικανοί άνθρωποι του κλάδου στις περισσότερες περιπτώσεις θα αντεπεξέλθουν, γιατί είναι απαραίτητοι και δίνουν λύσεις.

Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο για το επόμενο «κύμα» στελεχών, αφού θα περιοριστούν τα σημαντικά έργα μέσα από τα οποία αποκτάται πολύτιμη εμπειρία. Οι  κύκλοι της ανάπτυξης και ύφεσης είναι αλληλένδετοι και για αυτό θα πρέπει ο κάθε ένας μας να οπλιστεί με υπομονή και επιμονή, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες. Ο εμπορικός κλάδος πλήττεται πιο εύκολα, ή ίσως είναι πιο εύκολα ορατό το αποτέλεσμα των κρίσεων. Γι’ αυτό θα πρέπει να ήμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις διοικητικές αποφάσεις για την ανάκαμψη της αγοράς.

Επενδύσεις Πληροφορικής στην Calin
Στην περίπτωση της Calin υλοποιείται ένα δραστικό πλάνο αναδιάρθρωσης της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων. Αρχικά με τις βασικές υποδομές και τον τελευταίο χρόνο με αλλαγή του ERP. Επιλέχθηκε το EBS της εταιρείας Entersoft λόγω της σύγχρονης και ευέλικτης πλατφόρμας που διαθέτει. Ηδη έχουμε ενσωματώσει με επιτυχία ακόμα και τις πολύ ιδιαίτερες διαδικασίες, από παραγγελιοληψίας μέχρι τη λιανική και χονδρική πώληση. Εχοντας ξεπεράσει την ανάγκη κάλυψης των δεδομένων αναγκών, προχωράμε στην εγκατάσταση σε όλα τα σημεία πώλησης αλλά και στην ενσωμάτωση νέων διαδικασιών που θα αποτελέσουν πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

Η πρόσφατη αλλαγή του ERP της εταιρείας ουσιαστικά υπαγορεύει τους κύριους στόχους του επόμενου διαστήματος. Η οριστική εξομάλυνση και ο εμπλουτισμός των διαδικασιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μέσα από αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει το σύστημα EBS της Entersoft. Ο κλάδος της λιανικής και του franchise όπου κινείται η Calin υπαγορεύει επενδύσεις σε δικτυακό εξοπλισμό για εξυπηρέτηση του πανελλαδικού VPN. Μέσω της τεχνολογίας του virtualization, προωθούμε πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών servers και εκσυγχρονισμό τους σε νεότερες πλατφόρμες.