Όλα γίνονται σήμερα για την πληροφορία και τους πελάτες. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά για την επιβίωση και εξέλιξη μιας εταιρείας.

Και σε αυτό ο CIO μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της πληροφορίας για την επίτευξη των επιθυμητών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, αφαιρώντας ένα μέρος της εστίασής του από τη διαχείριση της τεχνολογίας, που αποτελεί και τον πυρήνα του παραδοσιακού του ρόλου. Τα οφέλη της τεχνολογίας είναι πλέον προφανή σε όλους. Αυτό που χρειάζονται οι οργανισμοί σήμερα είναι έναν στρατηγικό επιχειρηματικό ηγέτη που θα αναλάβει να διαχειριστεί τόσο τις τεχνολογίες, όσο και την πληροφορία, βρίσκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα τους.

Η έννοια του πελατοκεντρικού IT έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, καθιστώντας τον CIO υπεύθυνο για την ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με την επιχειρηματική στρατηγική και ηγέτη του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται στην εταιρεία του.