Τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά για τη νέα εποχή του ΙΤ, για το μετασχηματισμό που υφίσταται, για το πώς πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας και να ευθυγραμμιστεί με την επιχειρηματική στρατηγική.

Αν και όλα αυτά είναι εδώ και καιρό γνωστά σε όλους, σχεδόν, τους Διευθυντές Πληροφορικής, αρκετές φορές αυτοί είναι διστακτικοί στο να αναλάβουν το ρόλο του σταυροφόρου της αλλαγής, του στρατηγικού παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας. Κάτι που αποτελεί λάθος. Οι CIOs διαθέτουν σήμερα όλα τα προσόντα και τις γνώσεις που χρειάζονται για να συμβάλλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Το IT μπορεί να μπορεί να γίνει μια τεράστια μετασχηματιστική δύναμη, βελτιώνοντας την επιχειρηματική στρατηγική στο σύνολό της. Είναι καιρός για δράση, για την άσκηση ενός ρόλου περισσότερο προσανατολισμένου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσοι Διευθυντές Πληροφορικής διστάσουν θα κάνουν κακό στους ίδιους, αλλά και στην εταιρεία τους.