Η έρευνα διάρκειας 18 μηνών που διεξήγαγε ο καθηγητής Joe Peppard με Διευθυντές Πληροφορικής μεγάλων εταιρειών διεθνώς -μεταξύ των οποίων η BP και η Rolls Royce- εντοπίζει κάποιες κοινές πρακτικές επιτυχίας όσον αφορά έργα καινοτομίας της Πληροφορικής που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο business.

Ο ορισμός που δίνει ο Joe Peppard, Πρόεδρος στη Σχολή Πληροφοριακών Συστημάτων στο γνωστό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield School of Management, στην καινοτομία είναι αυτός της επιτυχούς διερεύνησης νέων ιδεών. Οι ιδέες αυτές αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς επιχειρηματικών ευκαιριών (ή προβλημάτων) και Πληροφορικής. Η πρόκληση, βεβαίως, έγκειται στον εντοπισμό των ιδεών αυτών, στην επιλογή των κατάλληλων για υλοποίηση και στον προσδιορισμό της αναμενόμενης αξίας. Αν και το παραπάνω δείχνει απλό, η έρευνα του Peppard αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες εταιρείες πασχίζουν να το πετύχουν.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι και το γεγονός ότι η επιτυχής καινοτομία Πληροφορικής προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συστηματικής διαδικασίας. Οι 14 από τις ερωτηθείσες εταιρείες που σημειώνουν διαρκή επιτυχία σε επίπεδο καινοτομίας Πληροφορικής, διαθέτουν μια σχετική διαδικασία. Στόχος τους είναι η καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού νέων ιδεών αλλά, κυρίως, το γρήγορο φιλτράρισμα εκείνων που είναι πιθανότερο να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο business.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα: «Για να αποτύχετε με ασφάλεια, πρέπει να αποτύχετε γρήγορα,» χωρίς να αφιερώνετε τους περιορισμένους σας πόρους σε ιδέες που δεν έχουν μεγάλη προοπτική επιτυχίας. Η επιχειρησιακή καινοτομία την οποία καθιστά δυνατή η Πληροφορική αποτελεί μία διαδικασία τεσσάρων σταδίων: προβληματισμός, αξιολόγηση, υλοποίηση και αφομοίωση.

1. Προβληματισμός: Εντοπισμός, κατανόηση και εκτίμηση της καινοτομίας και της ευκαιρίας που αυτή δημιουργεί -ή, του προβλήματος που επιλύει. Το στάδιο αυτό αφορά τη δημιουργία νέων ιδεών, την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών και του οραματισμού σχετικά με την αξιοποίησή τους. Για παράδειγμα, πολλές από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ακολουθούν καθιερωμένα προγράμματα παρουσίασης των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση. Κάποιες από αυτές διαθέτουν και προσωπικό αφοσιωμένο αποκλειστικά στον εντοπισμό αναδυόμενων τεχνολογιών.

2. Αξιολόγηση: Η λήψη αποφάσεων σχετικά με το αν, πώς και πότε θα πρέπει να γίνει δέσμευση πόρων για την υλοποίηση μιας καινοτόμου ιδέας. Η έρευνα του Peppard υποδεικνύει ότι η πρώιμη αξιολόγηση ιδεών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικής κρίσης και όχι ποσοτικών κριτηρίων. Ζητήστε τις απόψεις συναδέλφων για το δυνητικό αντίκτυπο των ιδεών σας και προβείτε στο σχετικό ξεσκαρτάρισμα. Αυτό μπορεί να απαιτεί κάποιες πιλοτικές δοκιμές προκειμένου να γίνει αντιληπτή η καινοτομία, οι δυνητικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση και εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που επιφέρει αυτή η επένδυση. Σήμερα, μάλιστα, τα πειράματα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο.

Οι εταιρείες που ακολουθούν καθιερωμένες διαδικασίες καινοτομίας χρησιμοποιούν μια σειρά από «φίλτρα» για την αξιολόγηση των ιδεών. Για παράδειγμα, η BP αξιολογεί τις τεχνολογίες με κριτήρια οικονομικά, σχετικότητας, συμβατότητας με προμηθευτές και τεχνολογικά.

• Φίλτρο σχετικότητας της ιδέας προς το business – Η τεχνολογία έχει εφαρμογή σε κάποιο από τα υφιστάμενα προβλήματα και ανάγκες του business; Πόσο καινοτόμος είναι η νέα τεχνολογία; Μπορεί να δημιουργήσει μια νέα πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ή απλά βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και περιορίζει τα κόστη;
• Φίλτρο τεχνολογικής συμβατότητας – Η τεχνολογία είναι συμβατή με την υφιστάμενη υποδομή Πληροφορικής και τις τρέχουσες επενδύσεις σε επιχειρησιακές εφαρμογές; Πόσο εύκολη (ή δύσκολη) θα είναι η ενοποίηση με τα υφιστάμενα συστατικά Πληροφορικής;
• Φίλτρο οικονομικών – Η τεχνολογία είναι προσιτή οικονομικά ή ξεφεύγει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό δαπανών;
• Φίλτρο συμβατότητας με προμηθευτές – Η τεχνολογία είναι βιώσιμη εμπορικά ή βρίσκεται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης; Ο προμηθευτής της είναι αξιόπιστος και πληροί τις προδιαγραφές για συνεργασία;

Αφού απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, ξεκινά η διαδικασία της εμπλοκής και της δέσμευσης του business και οι πειραματισμοί με την προτεινόμενη λύση.

3. Υλοποίηση: Εγκατάσταση της τεχνολογίας και διαχείριση των αλλαγών που αυτή επιφέρει. Η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου προϋποθέτει, σαφώς, και την πραγματοποίηση αλλαγών εκ μέρους των πελατών της επιχείρησης. Για παράδειγμα, το καινοτόμο πρόγραμμα «Power by the Hour» της Rolls Royce, απαλλάσσει τις αεροπορικές εταιρείες-πελάτες της από τις διαδικασίες συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης, καθώς και από τη σχετική υποδομή.

4. Αφομοίωση: Η ρουτίνα και οι πρακτικές της εταιρείας απορροφούν και αυτές την καινοτομία σε βαθμό που μπορεί να φτάνει ακόμα και σε ριζική μεταμόρφωση της δυναμικής του ανταγωνισμού στον κλάδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, προκύπτει μια ολοκαίνουργια αγορά.


Meet Joe Peppard
O καθηγητής Joe Peppard είναι Πρόεδρος στη Σχολή Πληροφοριακών Συστημάτων στο γνωστό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield School of Management καθώς και Γενικός Διευθυντής στο Πρόγραμμα Ηγεσίας στην Πληροφορική (IT Leadership), του μεταπτυχιακού διπλώματος που απευθύνεται σε CIOs και IT executives.

Ο Peppard είναι επίσης Επισκέπτης καθηγητής στο University of South Australia, ενώ ανά καιρούς έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Loughborough University, Trinity College Dublin, Groningen University και University of Sydney.

Η εστίαση του ερευνητικού του έργου αφορά τις περιοχές των πληροφοριακών συστημάτων και της τεχνολογίας. Μέσω της έρευνάς του, αναζητά να αμφισβητήσει τις λογικές που επικρατούν σήμερα καθώς πιστεύει ότι αυτές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για να αξιοποιήσουν όπως πρέπει την Πληροφορική, τόσο σε λειτουργικό όσο κυρίως σε στρατηγικό επίπεδο και εν τέλει στο να αποκτήσει την αξία που πρέπει να λαμβάνει η επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά του εστιάζει σε πέντε ευρεία αντικείμενα:
Ηγεσία: πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτυχθεί μέσω της αξιοποίησης της Πληροφορικής, συμπεριλαμβάνοντας εδώ τον ηγετικό ρόλο του Chief Information Officer (CIO), σε συνδυασμό με το εκτελεστικό management και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στρατηγική: πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί στρατηγικά για τα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία, τη στρατηγική διαδικασία IS/IT και το portfolio management.
Καινοτομία: πώς συνδυάζονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες με τις δυνατότητες που προκαλούνται από τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
Οργάνωση: πώς δομείται και οργανώνεται η ΙΤ υποδομή, οι υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες και η επιχειρηματική διακυβέρνηση της Πληροφορικής.

Αξία: πώς δημιουργείται αξία από τις επενδύσεις στην Πληροφορική.

O Peppard στο IT Directors’ Forum 2011
Η παρουσίαση που θα πραγματοποιήσει ο Peppard στο προσεχές IT Directors’ Forum, στις 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα, βασίζεται στην έρευνα του Cranfield School of Management που λαμβάνει χώρα εδώ και 20 χρόνια, και οδήγησε στην ανάπτυξη του μοντέλου IT Investment portfolio. Από τότε, το μοντέλο αυτό και οι εφαρμογές του έχουν αναπτυχθεί και ενισχυθεί περαιτέρω και χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Αναφερόμενο επίσης ως «the Cranfield Grid» αναλύει όλες τις υπάρχουσες, προγραμματισμένες και πιθανές επενδύσεις Πληροφορικής, βασιζόμενο σε μια αξιολόγηση της υφιστάμενης και μελλοντικής σημαντικότητάς τους στο επιχειρείν. Ο βασικός στόχος στην κατηγοριοποίηση των ΙΤ επενδύσεων είναι η εξασφάλιση ότι αυτές διαχειρίζονται επιτυχώς και ότι η αναμενόμενη συνεισφορά τους είναι αυτή που πράγματι παραδίδεται. Βασίζεται σε ζητήματα που σχετίζονται με κάθε τύπο επένδυσης, καθώς και τις κατάλληλες στρατηγικές εφαρμογής που μπορούν να υιοθετηθούν. Στη συνέχεια, δημιουργείται η στρατηγική και προγραμματική προσέγγιση, έτσι ώστε να παρασχεθεί συνέπεια από τη δημιουργία μέχρι την εφαρμογή της στρατηγικής.

Πρόκειται για ένα ισχυρό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ευκολία με την οποία το business management μπορεί να κατηγοριοποιήσει τις ΙΤ επενδύσεις και να κατανοήσει τις σημερινές και μελλοντικές επενδύσεις καθώς και την επίδραση που πραγματικά έχουν στο business.