Το παραπάνω και άλλα, εξίσου ενδιαφέροντα, ερωτήματα τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποίησε το περιοδικό netweek με θέμα τη Διακυβέρνηση Πληροφορικής. Χορηγός του round table, η Intelli Solutions. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν το IT Governance ως γενικότερη κουλτούρα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ανεξάρτητα από τις «μόδες» που έρχονται και παρέρχονται σε επίπεδο μεθοδολογιών και λογισμικού.

<‘Σελίδα 1: Το IT Governance στην ελληνική πραγματικότητα’>
Παραδέχθηκαν την ανωριμότητα της ελληνικής αγοράς, αλλά και των προμηθευτών που προσπαθούν να πείσουν τις εταιρείες να προχωρήσουν σε ένα γιγαντιαίο έργο που καλύπτει όλους τους τομείς της Διακυβέρνησης Πληροφορικής. Αναφέρθηκαν στις αλλαγές που επιφέρει μία προσέγγιση όπως αυτή της Διακυβέρνησης Πληροφορικής στο ρόλο του CIO και επανεξέτασαν το θέμα της ισορροπίας και της ευθυγράμμισης μεταξύ Business και ΙΤ.

Το IT Governance στην ελληνική πραγματικότητα
Τη συζήτηση για το θέμα της Διακυβέρνησης Πληροφορικής άνοιξε ο Τάσος Αλέφαντος, IT&T Operations and Data Center Services Manager του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, εκπροσωπώντας έναν οργανισμό με εκτενή εμπειρία στον τομέα. Για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οι προσπάθειες όσον αφορά τη Διακυβέρνηση της Πληροφορικής ξεκίνησαν από τα λειτουργικά θέματα.

Το πλαίσιο των διαδικασιών βασίστηκε σε κομμάτια διεθνών προτύπων όπως τα ISO, COBIT, ITIL και EFQM, με στόχο να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη αλυσίδα και να υπάρχει επίγνωση του πώς θα παραδοθούν οι υπηρεσίες που θα καλύψουν τις ανάγκες των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών. Βάσει του σχετικού οράματος, δημιουργήθηκε η Στρατηγική Πληροφορικής και, στη συνέχεια, επιμέρους πλάνα υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.

Ο Τάσος Αλέφαντος πρόσθεσε ότι το ΙΤ Governance αποτελεί θέμα κουλτούρας. Εφόσον το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής εξοικειωθεί με κάποιες από τις βασικές του έννοιες, τότε -ακόμα και αν δεν είναι όλες οι διαδικασίες σε λειτουργία- η Διακυβέρνηση Πληροφορικής βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δίνοντας το στίγμα του IT Governance στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, παρατήρησε ότι οι περισσότερες εταιρείες στρέφονται σε αυτό μόνο όταν επίκειται κάποιος έλεγχος.

Ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Γενικός Διευθυντής Τεχνικής & Τεχνολογικής Υποστήριξης των ΕΛΤΑ, επεσήμανε ότι ο ίδιος ο όρος IT Governance επιδέχεται πληθώρα διαφορετικών ορισμών. Αναγνώρισε ακόμα ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται από την ωριμότητα Πληροφορικής, η οποία είναι και προϋπόθεση για τη μετάβαση στο IT Governance.

Στην ερώτηση του Κώστα Χατζηλεμονιά, Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων Χρηματοοικονομικού Τομέα της Intelli Solutions, σχετικά με το αν το IT Governance θα μπορούσε να καθοδηγήσει μια ανώριμη εταιρεία στο σχεδιασμό των διαδικασιών της, ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης απάντησε θετικά αλλά επεσήμανε ότι οι γενικότερες συνθήκες συχνά καθιστούν το παραπάνω απαγορευτικό σε πρακτικό επίπεδο. Στην περίπτωση του Δημοσίου, η υφιστάμενη αγωνία για την απορρόφηση των πόρων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης καθιστά «πολυτέλεια» την ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Σχετικά με την ευρύτερη κουλτούρα και την ωριμότητα του όρου IT Governance στην Ελλάδα, τα στελέχη της Intelli Solutions παρατήρησαν ότι ο όρος δεν υπάρχει ακόμα ως σημείο αναφοράς ούτε καν στη Δημόσια Σχολή Διοίκησης, απ’ όπου και ξεκινούν συνήθως οι τάσεις που στη συνέχεια εξαπλώνονται στον Δημόσιο Τομέα.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας, Διευθυντής Πληροφορικής & Οργάνωσης της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) Α.Ε., εξέφρασε κάποιες ενστάσεις ως προς την παραπάνω διατύπωση.  Ως συνεργάτης της Ψηφιακής Στρατηγικής, παρέπεμψε στην πρόσφατη πρωτοβουλία της για καθιέρωση προτύπων όσον αφορά τη λειτουργία της Πληροφορικής στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Τα πρότυπα αυτά θα αποτελούν, μάλιστα, απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση και την ανάθεση έργων στο πλαίσιο της ΕΣΠΑ και είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της διακυβέρνησης. Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας κατέθεσε αισιοδοξία για το γεγονός ότι κάποιες προτεραιότητες και κάποιοι μηχανισμοί θα τίθενται πλέον σε λειτουργία πριν -και όχι μετά- τη χρηματοδότηση των έργων.

Ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης τόνισε ότι θα πρέπει να δίνεται πλέον έμφαση στην υλοποίηση και απόδοση της επένδυσης και όχι απλά στην απορροφητικότητα και όσον αφορά τα Κοινοτικά Πλαίσια. Πρόσθεσε όμως, ότι το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απλό, ώστε να μεταφέρεται εύκολα στην πράξη.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Τρόποι προσέγγισης της Διακυβέρνησης’>
Τρόποι προσέγγισης της Διακυβέρνησης
Ο Νίκος Φερτάκης, Group IT Strategy & Governance της EFG Eurobank Ergasias, συμφώνησε στη δυσκολία του ορισμού του IT Governance, το οποίο και αποτελείται από πάρα πολλά στοιχεία. Επεσήμανε ως λάθος της αγοράς Πληροφορικής την προσπάθεια να δώσει μια ενιαία λύση στις επιχειρήσεις αποτελούμενη από το σύνολο των στοιχείων που συνιστούν τη Διακυβέρνηση Πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα – μαμούθ, το οποίο και είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί με επιτυχία και χρειάζεται πολύ χρόνο για να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ως βέλτιστη προσέγγιση, συνέστησε την επιλογή επιμέρους θεματικών περιοχών του IT Governance όπως επί παραδείγματι το demand management, το project quality & risk management, το vendor management, κ.λπ. από τα οποία θα πρέπει να ξεκινά τις επενδύσεις της μία εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της και τη γενικότερη ωριμότητα της αγοράς.

Αναφέρθηκε ακόμα στο παράδειγμα της Eurobank, η οποία αρχικά ξεκίνησε τις προσπάθειες της στον τομέα της Διακυβέρνησης Πληροφορικής από το ISO 17799 για Security Management, καθώς ο τομέας της ασφάλειας είναι κρίσιμος για τη λειτουργία μίας τράπεζας. H Eurobank κατόπιν προχώρησε εφαρμόζοντας το ITIL στις λειτουργίες και τη διαχείριση της υποδομής Πληροφορικής και αξιοποιεί το CoBIT ως γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Ο Νίκος Φερτάκης κατέθεσε ακόμα την άποψη ότι τα επιμέρους πρότυπα της αγοράς του IT Governance συγκλίνουν προς μία κοινή κατεύθυνση αναφερόμενος π.χ. στην εφαρμογή του ISO 17799 που πολύ εύκολα μπορεί να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του CoBIT. Γι’ αυτό και η Eurobank χρησιμοποιεί το CoBIT ως γενικό – ολιστικό πλαίσιο, ενώ για πιο εξειδικευμένους τομείς, στρέφεται συμπληρωματικά σε άλλα πλαίσια, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους.

Ο Γιώργος Τσινός, Υπεύθυνος Τομέα IT Compliance and Control της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι η μετάβαση από το παραδοσιακό business στο e-business. Εφόσον το χαρακτηριστικό πρόθεμα «e» αντιπροσωπεύει το ΙΤ και προκειμένου να υπάρξει ένα αποδοτικό e-business, το business θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το IT. Χαριτολογώντας, έθεσε το δίλημμα: «e-business ή out-of-business!».

Αυτό το ποιοτικό και ανταγωνιστικό e-business εκπορεύεται από το IT governance που έχει υιοθετήσει τα best practices των ITIL και COBIT. Έτσι δε χρειάζεται να ξανα-ανακαλύψει κανείς τον τροχό. Ωστόσο, οι διαδικασίες που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι ορθολογικές και όχι δαιδαλώδεις, ώστε να μην «πνίγουν» την παραγωγικότητα του IT. Θα πρέπει να είναι, δηλαδή, «ραμμένες» στα μέτρα του οργανισμού.

Ο Γιώργος Τσινός παρομοίασε ακόμα το IT Governance με ένα αερόστατο που δίνει μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το συνολικό τοπίο του ΙΤ, καταργώντας τη μερική ή αποσπασματική εικόνα των πραγμάτων. Όσον αφορά την εμπειρία της Εθνικής Ασφαλιστικής στον τομέα του IT Governance, αυτή συνδέεται με τις προσπάθειές της για συμμόρφωση με το πλαίσιο του SOX. Σημείωσε ακόμα ότι, μέσα από τη Διακυβέρνηση Πληροφορικής, το ΙΤ γίνεται πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Business.

Στην ίδια λογική, και ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής της Cosmote, υπογράμμισε ότι το IT Governance αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης. Προκειμένου να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η Διακυβέρνηση Πληροφορικής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη η πολυπόθητη ευθυγράμμιση μεταξύ των ευρύτερων στρατηγικών στόχων της εταιρείας και εκείνων του ΙΤ.

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος αναγνώρισε ως παράγοντα επιτυχίας της ευθυγράμμισης αυτής την προώθηση της προσπάθειας από «επάνω προς τα κάτω» (“top-down”). Πρόσθεσε ότι αυτό δεν αποκλείει την παράλληλη δραστηριότητα «από κάτω προς τα πάνω» σε τομείς -όπως το service management- όπου υπάρχει, κατά γενική ομολογία στην αγορά, έντονη και άμεση ανάγκη για βελτίωση. Όσον αφορά την εμπειρία της Cosmote ανέφερε, τέλος, ότι η εταιρεία έχει στραφεί στο Corporate Governance και στο IT Governance για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SOX. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της για το τελευταίο αξιοποιεί και το πλαίσιο του ITIL.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας συμφώνησε ότι η προσέγγιση του “top-down” οδηγεί στην ευθυγράμμιση μεταξύ Business και ΙΤ, ενώ με την αντίστροφη λογική, οι όποιες λύσεις είναι αποσπασματικές, περιορίζονται στην τεχνολογία και δεν θέτουν παρά έμμεσες προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε πλαίσιο Διακυβέρνησης Πληροφορικής. Υπογράμμισε ότι η αποδοχή του IT Governance θα πρέπει να γίνεται από τη Διοίκηση και, στη συνέχεια, να προωθείται σε όλη την επιχείρηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, και οι δύο αυτοί διαφορετικοί «δρόμοι» μπορεί να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτά αναφέρθηκε στο νέο data center της ΑΜΕΛ, το οποίο θα λειτουργεί με κανόνες/μεθοδολογίες που στοχεύουν στο IT Governance. To έργο αυτό ξεκίνησε από «κάτω προς τα πάνω», δηλαδή από την Υπηρεσία Πληροφορικής, και με την κατάλληλη επιχειρηματολογία έγινε δεκτό από τη Διοίκηση.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Ο ρόλος του CIO και του Διευθυντή Πληροφορικής’>
Ο ρόλος του CIO
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προβλημάτισαν τους συμμετέχοντες αφορά το αν ο διαχωρισμός των τεχνικών και επιχειρησιακών καθηκόντων του ΙΤ αλλάζει το ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής και τον «φέρνει πιο κοντά» στον τομέα των Operations.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας απάντησε ότι ο Διευθυντής Πληροφορικής εξελίσσεται από πάροχο λύσεων τεχνολογίας σε πάροχο επιχειρησιακών λύσεων μέσω της τεχνολογίας. Ο CIO εστιάζει πλέον στην αναγνώριση των επιχειρησιακών προβλημάτων, στον εντοπισμό και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων αλλά και με στη χρήση/εισαγωγή καινοτομίας.

Ο Τάσος Αλέφαντος πρόσθεσε ότι το ΙΤ συνεισφέρει, πέρα από την παροχή συγκεκριμένων λύσεων, στο μετασχηματισμό των διαδικασιών (process transformation). Υπογράμμισε ακόμα ότι οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα σταθερές προκειμένου να αποκτηθεί εμπιστοσύνη του business στο ΙΤ.

Ο Νίκος Φερτάκης συμπλήρωσε την ανάγκη για συντονισμό των επιμέρους εφαρμογών, ώστε το ΙΤ να γνωρίζει με ποιον τρόπο συνεισφέρει στη λειτουργία της επιχείρησης συνολικά. Ζητείται πλέον μεγαλύτερος βαθμός ενοποίησης και ομογενοποίησης με έναν διπλό επιχειρησιακό στόχο: την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο λειτουργίας και τη μείωση του κόστους. Η συνεργασία του τμήματος ΙΤ με τις επιχειρηματικές μονάδες γίνεται πλέον πολύ ισχυρότερη. Η τάση, μάλιστα, που έχει αρχίσει να εξελίσσεται όσον αφορά στο πλαίσιο του software agility, επιτάσσει ακριβώς αυτή τη στενή συνεργασία μεταξύ του Business και του ΙΤ.

Ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης συνέδεσε το νέο ρόλο της Πληροφορικής με την απαίτηση των εσωτερικών πελατών για λύσεις, και όχι για προγράμματα. Η Πληροφορική θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, κατόπιν σχετικής στοχοθεσίας.

Ο Νίκος Φερτάκης συμφώνησε ότι «εν αρχή ην το business και η ζήτηση». Συμπλήρωσε, όμως, ότι μία μεγάλη πρόκληση αφορά το πώς η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση και να αλλάξει το business, συνεισφορά που χαρακτήρισε και υποχρέωση του IT ως πηρύνα καινοτομίας και μοχλού ανάπτυξης του business σε κάποιες περιπτώσεις. Εξέφρασε, ωστόσο, προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο το Business είναι έτοιμο να εμπιστευτεί το IT στη διαμόρφωση και δημιουργία της επιθυμητής λύσης.

Ο Τάσος Αλέφαντος συμφώνησε ότι το ΙΤ θα πρέπει, συχνά να ξεφεύγει από την τεχνολογία και να προσεγγίζει τη Διοίκηση σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αναγνώρισε ακόμα την τεχνολογία ως ένα από τα συστατικά της ζήτησης.

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος έδωσε έμφαση στο σκέλος των αποτελεσμάτων, αναφέροντας ότι το καθήκον του ΙΤ είναι να πείθει με τα αποτελέσματα των ενεργειών του ακόμη και ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επεσήμανε ότι τα έργα Πληροφορικής θα πρέπει αναπτύσσονται κατόπιν εμπορικών απαιτήσεων, αλλά και να επιφέρουν απτά εμπορικά αποτελέσματα. Επικαλέστηκε ακόμα τη σημασία καθιέρωσης ξεκάθαρων ρόλων και αρμοδιοτήτων και υπενθύμισε τη σημασία της διακυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας εξέφρασε μία σοβαρή ένσταση, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά και μόνο μέσο, ή εργαλείο. Διέκρινε μεταξύ των εταιρειών τύπου dot.com όπου η τεχνολογία αποτελεί core business, τις εταιρείες στις οποίες η Πληροφορική είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με το core business (πχ. τράπεζες) και εταιρείες στις οποίες το ΙΤ αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο. Ακολούθησε ένας θερμός διάλογος σχετικά με το βαθμό, στον οποίο η τεχνολογία είναι πραγματικά απαραίτητη και συνδεδεμένη με το core business.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Η καινοτομία ως σημαντική παράμετρος του IT που απουσιάζει από την Ελλάδα’>
Καινοτομία
Ως ένθερμος υποστηρικτής της δύναμης της Πληροφορικής και της τεχνολογίας, ο Λεωνίδας Τσιγώνιας έθιξε το θέμα της καινοτομίας, μιας σημαντικής παραμέτρου του ΙΤ που απουσιάζει από την Ελλάδα. Υπερασπίστηκε την αξία της καινοτομίας -η οποία και συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία- για τη σύγχρονη επιχείρηση. Η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να ανοίξει νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες, προωθώντας την καινοτομία «από κάτω προς τα πάνω» και δίνοντας προστιθέμενη αξία προς μία νέα κατεύθυνση. Μπορεί μεν η προσοχή να στρέφεται κυρίως στην ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με τους επιχειρησιακούς στόχους, ωστόσο και η καινοτομία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας πρότεινε ακόμα ότι θα πρέπει να τίθενται νέοι επιχειρησιακοί στόχοι μέσω της τεχνολογίας. Ως παράδειγμα καινοτόμου χρήσης τεχνολογίας, ανέφερε τα wi-fi spots που δημιουργήθηκαν σε σταθμούς του μετρό προκειμένου να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο επιβατικό κοινό και να το εξοικειώνουν με την έννοια της ευρυζωνικότητας. Την εστίαση στην αξιοποίηση και τη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών συνέστησαν και τα  στελέχη της Intelli Solutions, διαπιστώνοντας ότι η επίτευξη της καινοτομίας σε τεχνολογικό επίπεδο αποτελεί κάτι το πολύ δύσκολο, ενώ η καινοτόμος χρήση μίας τεχνολογίας είναι πολύ ευκολότερη. Πρόσθεσε ακόμα ότι η καινοτομία θα πρέπει να υιοθετείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής ως γενικότερη κουλτούρα.

Όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας μέσα σε μία εταιρεία, ο Γιώργος Αθανασόπουλος αμφισβήτησε το κατά πόσο είναι η Πληροφορική εκείνη που θα πρέπει να προωθήσει την ευθυγράμμιση λύσεων καινοτομίας με το business. Με την άποψη ότι πρόκειται για μία απαίτηση η οποία θα πρέπει να εκφράζεται από τις εμπορικές διευθύνσεις και τους business drivers συμφώνησε και ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας διαφώνησε, δηλώνοντας ότι ιδέες δεν θα πρέπει να είναι προδιαγεγραμμένες και οριοθετημένες από τους ρόλους και τους τίτλους των στελεχών. Μέσω πρακτικών «brain storming,» όποιο στέλεχος έχει γνώσεις και ιδέες για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η καινοτομία, θα πρέπει να μπορεί να προτείνει τις σχετικές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες πρόσθεσαν, τέλος, κάποιους συμπληρωματικούς παράγοντες που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση μίας καινοτόμου ιδέας. Ο Γιώργος Τσινός αναφέρθηκε στην αξία της σωστής οικονομικής μελέτης, υπογραμμίζοντας ότι πολλές καλές ιδέες χάνονται λόγω έλλειψης εστίασης στα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ως κρίσιμο για την επιτυχία ενός έργου χαρακτήρισε ακόμα το στοιχείο της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας πρόσθεσε, τέλος, το θέμα της Διαχείρισης Κινδύνου και της απόφασης της εταιρείας σχετικά με τα επίπεδα κινδύνου, στα οποία είναι πρόθυμη να εκτεθεί.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Το ROI του IT Governance’>
Το ROI του IT Governance
Με δεδομένο ότι διανύουμε μία χρονική περίοδο που παρατηρείται πίεση στα budgets των οργανισμών, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν από τον Κώστα Χατζηλεμονιά πώς κατανοούν εσωτερικά το αναμενόμενο Return On Investment σε θέματα IT Governance.

Ο Λεωνίδας Τσιγώνιας υποστήριξε ότι μόνο όταν οι επιχειρήσεις αλλάξουν την αναπτυξιακή κουλτούρα τους και κατανοήσουν ότι η Πληροφορική αποτελεί επένδυση και όχι κόστος, μπορούμε να μιλήσουμε για Return On Investment. Αυτή άλλωστε είναι μία κυρίαρχη παράμετρος που κάνει διακριτούς τους ρόλους τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα, στην οποία κυρίως στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν γίνεται ακόμα λόγος για ROI, αλλά για κέντρα κόστους.

Ο Νίκος Φερτάκης από την πλευρά του, ανέφερε ότι σε δύσκολες επιχειρηματικά εποχές, όπως σήμερα, επιβάλλεται οι εταιρείες να είναι προσεκτικές και να επιλέγουν τις επενδύσεις τους. Συγκεκριμένα, η Eurobank αξιολογεί πολύ προσεκτικά τις περιοχές στις οποίες θα επενδύσει, ενώ ο CIO της είναι μέλος του Executive Committee, του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Τράπεζας. Στο πλαίσιο του ΙT Governance, δύο φορές το χρόνο επικαιροποιείται και επικυρώνεται το ΙΤ master plan, το οποίο με ορίζοντα τριετίας οριοθετεί τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις στο ΙΤ.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι είμαστε πάντα σε θέση να μετρήσουμε και να υποσχεθούμε το ROI. Η κατεύθυνση που ακολουθούμε περισσότερο είναι ότι αξιολογούμε τις λύσεις με συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές μετρικές που δεν βασίζονται μόνο στα αυστηρά οικονομικά δεδομένα.

Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ο οποίος είπε ότι ωστόσο έχει αξία να μετράμε με τους στόχους που επιθυμούμε, με τα ΚPIs, αν αξίζουν τον κόπο οι ενέργειές μας. Η Πληροφορική αποτελεί μέσο και εργαλείο που δίνει το αποτέλεσμα ανάλογα με τη χρήση που της κάνεις, γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει μεγάλη δυσκολία οικονομικής αποτίμησης. Είναι πολύ δύσκολο να απομονώσεις το κομμάτι του επιστρεφόμενου εσόδου στην επένδυση της Πληροφορικής.

Ο Τάσος Αλέφαντος διευκρίνισε ότι από τη στιγμή που συνολικά το Governance έχει αρκετές παραμέτρους θα πρέπει τελικά το ROI να το μετρήσουμε επιμέρους για την κάθε παράμετρο και στη συνέχεια να καταλήξουμε στην απόδοσή του. Παράμετροι του Governance αποτελούν το compliance, το control, η στρατηγική, το demand, το culture, στο οποίο συμμετέχει η καινοτομία, το communication και η διαχείριση του budget.

Ο Γιώργος Τσινός έδωσε έμφαση στο ότι όσο πιο παραδοσιακός και μεγάλος είναι ο οργανισμός, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζει ο CIO στο να πείσει τη διοίκηση για την αξία του IT Governance και για τη διάθεση πόρων για την ανάπτυξή του. Θα πρέπει κανείς να κερδίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης  με σταδιακές «μικρές νίκες», πείθοντάς ότι το IT Governance προσφέρει  στην εταιρεία Return On Investment.
<‘here’>


<‘Σελίδα 6: Ο ρόλος των πλαισίων και η… «θεοποίησή» τους’>
Ο ρόλος των πλαισίων και η… «θεοποίησή» τους
Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες ήταν κατά πόσο τα πλαίσια, όπως το Cobit, το ITIL, κ.λπ., είναι πράγματι χρήσιμα και αν κινδυνεύουν να «θεοποιηθούν».

Ο Τάσος Αλέφαντος υποστήριξε ότι το COBIT αρχικά ξεκίνησε ως γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης των τμημάτων Πληροφορικής και σήμερα αποτελεί το βασικό εργαλείο των auditors, ενώ το ITIL ξεκίνησε ως μία συλλογή από best practices και στην εξέλιξη του  περιλαμβάνει και θέματα στρατηγικής και συνεχούς βελτίωσης. Ωστόσο, επέμεινε ότι για την ανάπτυξη τόσο του IT όσο και του Corporate Governance δεν αρκούν μόνο τα πλαίσια, θα πρέπει να συμπληρωθούν με κομμάτια στρατηγικής, οράματος και leadership.

Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο Λεωνίδας Τσιγώνιας, ο οποίος τόνισε ότι η ουσία του IT Governance βρίσκεται στην προοπτική και το όραμα και με βάση αυτό πρέπει να ενεργούμε βήμα βήμα. Ενώ, δεν πρέπει να υποτιμούμε και τον ρόλο του CIO ως προσωπικότητα, δηλαδή σε τι βαθμό έχει τις γνώσεις, το σχέδιο και την ικανότητα να επικοινωνεί και να πείθει.

Ο Νίκος Φερτάκης επισήμανε το γεγονός της ανωριμότητας της ελληνικής αγοράς, πρώτα απ’ όλα διότι τα εργαλεία που προσφέρουν οι καλοί διεθνείς προμηθευτές είναι υπερβολικά πολύπλοκα, δεύτερον διότι στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα εδραιωθεί οι μέθοδοι και τα πρότυπα ώστε να διευκολυνθεί η χρήση τέτοιων εργαλείων και τρίτον διότι τα εργαλεία αυτά καθαυτό είναι ακόμα ανώριμα, όσον αφορά το integration των πολυσχιδών στοιχείων που τηρούν καταντώντας έτσι απλοί «καταγραφείς» πρωτογενούς πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων.

O Λεωνίδας Τσιγώνιας αναφέρθηκε και σε ένα σημαντικό «κακό προηγούμενο» -όπως το χαρακτήρισε- του κλάδου, αυτό της «θεοποίησης» κάθε φορά ορισμένων νέων εργαλείων, όπως συνέβη και με το ITIL και με το Cobit. «Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Με βάση την εμπειρία μου στην αγορά της Πληροφορικής, πιστεύω ότι δεν πρέπει να “θεοποιούμε” κανένα καινούργιο εργαλείο. Άλλωστε περισσότερο σημασία έχει η νοοτροπία και η οργάνωση εντός της επιχείρησης από πλευράς αντιμετώπισης της Πληροφορικής. Τα εργαλεία αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται».
<‘here’>


<‘Σελίδα 7: H συμβολή του IT Governance στην επιτυχή υλοποίηση έργων’>
H συμβολή του IT Governance στην επιτυχή υλοποίηση έργων
Αυτό ήταν το τελευταίο ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες. Ο Νίκος Φερτάκης υπενθύμισε ότι μία από τις διαστάσεις του IT Governance είναι η ξεκάθαρη διατύπωση της επιχειρηματικής ανάγκης και η εκ των προτέρων αξιολόγηση του προσδοκώμενου οφέλους από το έργο.

Ο Γιώργος Τσινός υποστήριξε ότι τα έργα αποτυγχάνουν κατά κύριο λόγο εξαιτίας κακής επικοινωνίας και πως η στόχευση, ο χρόνος και τα σταθερά βήματα αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας.

Η πλειοψηφία των ομιλητών πάντως, συμφώνησε ότι τελικός αξιολογητής είναι ο τελικός χρήστης των έργων. Ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι, υπάρχουν παραδείγματα αρκετών έργων που πετυχαίνουν τεχνολογικά, αλλά αποτυγχάνουν επιχειρησιακά.

Ο Τάσος Αλέφαντος επεσήμανε την ανάγκη της συμμετοχής των επιχειρησιακών χρηστών από την αρχή ως την ολοκλήρωση των έργων, δηλαδή από τον ορισμό των επιχειρησιακών αναγκών μέχρι τις τελικές δοκιμές λειτουργικότητας.

Για τον Γιώργο Αθανασόπουλο τέλος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στα έργα πληροφορικής είναι αυτά που αποτυπώνουν και υλοποιούν κάθε φορά, να προλάβουν ούτως ώστε στο τέλος να μην είναι outdated. Και σ’ αυτό το σημείο έρχεται να βοηθήσει το application portfolio management.
<‘here’>