Με επίκεντρο το «καυτό» θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης της Πληροφορικής πραγματοποιήθηκε το «πράσινο» συνέδριο του netweek με τίτλο: IT In The Environmental Age. Διεθνείς ομιλητές και στελέχη της ελληνικής αγοράς μίλησαν για τα επιχειρηματικά οφέλη που συνεπάγεται η λειτουργία «στο πράσινο» τόσο από άποψη τεχνολογίας, όσο και πρακτικών και αρχών διαχείρισης του ΙΤ

<‘Σελίδα 1: Στρατηγικός ρόλος του Green IT’>
Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Γιώργο Νικολόπουλο, Sales Director της Fujitsu Siemens Computers (σσ: όπως ήταν ακόμα η επωνυμία της εταιρείας την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου), ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στην κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά Πληροφορικής και πώς αυτή επηρεάζει το περιβάλλον.

Τόνισε ότι λύση δεν είναι λιγότερο ΙΤ αλλά το Green IT ως προτεραιότητα στην ατζέντα της εταιρικής στρατηγικής, γεγονός που μεταξύ άλλων μεταφράζεται και σε εξοικονόμηση ενέργειας. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο χαιρετισμός του Μιχάλη Κασιμιώτη, Sales Director, Technology Solution Group της HP Hellas, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της οικολογικής μέριμνας όχι μόνο για τα προφανή εταιρικά οφέλη αλλά κυρίως για τη διασφάλιση του μέλλοντος μας.

Ο Μ. Κασιμιώτης επισήμανε ότι η «πράσινη» τεχνολογία πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις προσπάθειες, ενώ είπε ότι οι στόχοι του συνεδρίου συνάδουν με αυτούς της HP.

Στρατηγικός ρόλος του Green IT
Ο Adam Clamp, Green IT Strategist της συμβουλευτικής εταιρείας «The Green IT Company», παραθέτοντας τους στόχους του Greener Computing έκανε λόγο για τη χρήση της τεχνολογίας με τέτοιο τρόπο ώστε να επικεντρώνεται στο περιβάλλον, να είναι πιο υπεύθυνη και τελικά πιο ευφυής. Στο πλαίσιο του «Green up your IT», που αποτέλεσε και τον τίτλο της παρουσίασης του στρατηγικού συμβούλου, οι εταιρείες πρέπει να φροντίζουν για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειες και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δώσουν έμφαση στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του ICT αλλά και να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων, ώστε να διευρυνθούν οι επιλογές των καταναλωτών για προϊόντα αφενός με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και αφετέρου σύμφωνα με τις οικολογικές επιταγές. Ο A.Clamp μίλησε και για τα επιχειρηματικά οφέλη των πράσινων επιλογών: χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες και εκπομπή άνθρακα, βελτίωση της εταιρικής εικόνας, μείωση των δαπανών End of Life, μείωση των δαπανών ενέργειας και ψύξης των ίδιων των κτιρίων, μικρότερο Total Cost of Ownership, πρόσβαση σε νέες αγορές και φυσικά συνδρομή στο γενικότερο καλό!

Ο Αθανάσιος Πατσάκας, Business Unit Manager, Enterprise Servers & Storage της HP Hellas παρουσίασε τον «εναλλακτικό» τρόπο σκέψης της εταιρείας: τα βέλτιστα επιχειρηματικά αποτελέσματα ισούνται με καλύτερη περιβαλλοντική έκβαση. Η φιλοσοφία της HP, σύμφωνα με τον Α. Πατσάκα, συνοψίζεται στην επίτευξη των επιχειρηματικών και οικονομικών αποτελεσμάτων (διαχείριση κινδύνου, ανάπτυξη, κόστη) που συναντούν τους περιβαλλοντικούς στόχους (διαχείριση ενέργειας, εκπομπές άνθρακα, e-waste) και μια επιχειρηματική τεχνολογία που υποστηρίζει και τα δύο.

Στις προκλήσεις και τις λύσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και να δώσει, αντίστοιχα, το Green IT αναφέρθηκε ο Γ. Νικολόπουλος στην κεντρική του ομιλία. Με την παραδοχή ότι η Πληροφορική εκτός από τα πολλά θετικά που προσφέρει επιφέρει και πολλά αρνητικά για το περιβάλλον, όπως το ότι αποτελεί ρυπογόνο παράγοντα, υπερθεμάτισε το Green IT ως τη μοναδική απάντηση. Η λύση, σύμφωνα με τον Sales Director της Fujitsu Siemens Computer, εκτείνεται σε τρεις άξονες.

Καταρχήν σε επίπεδο εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται ο πλέον αποδοτικός ενεργειακά. Η βελτιστοποίηση της υποδομής με τεχνολογίες, όπως το virtualization και το consolidation, αποτελεί επίσης έναν στόχο. Και φυσικά η βελτιστοποίηση της διαχείρισης δεδομένων.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η δημιουργία ενός ενεργειακά ευαίσθητου Data Center’>
Η δημιουργία ενός ενεργειακά ευαίσθητου Data Center
Βασισμένη στα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς καταξιωμένο οίκο Aberdeen Group ήταν η παρουσίαση του συγγραφέα του «Green IT for Dummies» Jeffrey Hill. Η έρευνα έγινε σε 150-400 εταιρείες, τελικούς χρήστες, με απευθείας συνεντεύξεις και σύμφωνα με τις μετρικές ανήκουν στις κατηγορίες Best-in-Class (top 20%), Industry Average (middle 50%) και Laggards (bottom 30%). Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα ευρήματα συγκαταλέγεται και το ότι το 53% των ερωτηθέντων έχουν εγκαταστήσει Green IT, ενώ το 47% σχεδιάζουν ή όχι να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, οι βέλτιστες πρακτικές συνοψίζονται στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων αναγκών, τους τομείς των ευκαιριών και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υιοθέτηση «πράσινων» τεχνολογιών. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη των επιχειρηματικών διαδικασιών, πάντα όμως με γνώμονα την επάρκεια και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές για μέτρηση, παρακολούθηση αλλά και προβολή των στόχων και της απόδοσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σπουδαιότητα της ευθυγράμμισης του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών και της τεχνολογίας με οποιαδήποτε οικολογική πρωτοβουλία. Ο Αργύρης Μπακλέζος, Γενικός Διευθυντής της Sun Microsystems Hellas, έκανε λόγο για τη σύνδεση ανάμεσα σε Ecology και Economy που περισσότερο από ποτέ στις μέρες μας γίνεται απαραίτητη.

Η ενεργειακή επάρκεια, όπως τόνισε ο Α. Μπακλέζος, απασχολεί οι κυβερνήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, και για αυτό θεσπίζεται και ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι πρώτοι «παίκτες» που θα συμμορφωθούν με αυτό θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Γενικός Διευθυντής της Sun ανέλυσε τις καινοτόμες οικολογικές λύσεις της εταιρείας: αύξηση του utilization σε επίπεδα που αγγίζουν το 85%, βελτίωση της επάρκειας σε real estate και μείωση των δαπανών ενέργειας έως και στο μισό.

Τις αλήθειες για τις «πράσινες» λύσεις ψύξης των Data Centers ανάλυσε ο Paolo Gentiluomo, International Sales Manager της Emerson Network Power EMEA. Είπε ότι δεν έχει σημασία αν οι εταιρείες θέλουν να αποκτήσουν πράσινο προφίλ από τη στιγμή που οι νόμοι/ κανόνες, αλλά και σταδιακά ολοένα και περισσότεροι πελάτες υποχρεώνουν τις εταιρείες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού παρουσίασε τις λύσεις που προσφέρει η Emerson, ο Paolo Gentiluomo κατέληξε στα συμπεράσματα ότι το Green IT αποτελεί μείζον θέμα (ακόμα και αν κάποιοι δεν το αποδέχονται), προσφέρει εξοικονόμηση χρημάτων και αποτελεί «state of the art» του IT.

Για τις λύσεις UPS που προσφέρει η Nigico μίλησε Δημήτρης Νομικός, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας. Με στοιχεία από την EnergyStar, ο Δ. Νομικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας στα Data Centers είχε διπλασιαστεί από το 2000 μέχρι το 2006 και αναμένεται να αναδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, τόνισε ότι ένα Data Center δεν είναι ποτέ έτοιμο αλλά υπόκειται διαρκώς σε αλλαγές. Τέλος, δεν παρέλειψε να εξηγήσει τις ανάγκες που οδηγούν σε τεχνολογικές αλλαγές στα UPS.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Βέλτιστες πρακτικές Green IT Management’>
Βέλτιστες πρακτικές
Αν αναρωτηθήκατε ποτέ «What is the UK Government doing about Greening its own use of ICT?» η απάντηση δόθηκε από τον Bob Crooks, Green IT Expert της Βρετανικής Κυβέρνησης. Η παρουσίασή του ξεκίνησε με τους λόγους που επιβάλλουν τη συνολική δραστηριοποίηση για την περιβαλλοντική μέριμνα. Οι κλιματικές αλλαγές, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και η αλόγιστη κατασπατάληση πόρων είναι μερικοί από αυτούς.

Οπως εξήγησε ο Bob Brooks στόχος της Βρετανικής Κυβέρνησης είναι να βρεθεί, μέχρι το 2009, ανάμεσα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης “in sustainable procurement”. Η Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) έχει από το 2003 αναπτύξει και εγκαταστήσει προδιαγραφές «πράσινων» κυβερνητικών προδιαγραφών, ευρύτερα γνωστές ως «Quick Wins». Αυτές οι προδιαγραφές έχουν σκοπό να θέτουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης για ένα εύρος υψηλής προτεραιότητας προϊόντα που είναι απαραίτητα σε κεντρικά κυβερνητικά τμήματα.

Στη συνέχεια, ο ΙΤ Expert της κυβέρνησης της Μ. Βρετανίας, αναφέρθηκε στα προϊόντα Information Communication Technology, τα οποία εμπίπτουν σε αυτήν την προδιαγραφή της υψηλής προτεραιότητας, καθώς είναι υπεύθυνα για ένα μεγάλο ποσό ενεργειακής σπατάλης με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Ο Γιώργος Καλουτάς, Sales Manager, Data Center Integration & Consulting Services της Lamda Hellix, αναφέρθηκε στις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο των Data Centers.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Lamda Hellix, το 60% των εταιρειών ήδη χρησιμοποιούν Blade Servers, ενώ σε ποσοστό 50% αυτών που δεν χρησιμοποιούν πρόκειται να εγκαταστήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Ενδιαφέρον παρουσίασε και τα στοιχεία του Disaster Recovery: 50% των συμμετεχόντων δεν διαθέτουν DRP, 35% διαθέτουν ενώ ένα ποσοστό 25% έχουν BCC. Ο Elias Haddad, Senior Consultant της Symantec, ανέλυσε την ενεργειακή κρίση με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα Data Centers σήμερα.

Το 70% των CIOs εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για θέματα ενέργειας και ψύξης. Σύμφωνα με προβλέψεις, το 2009 περίπου 50% των Data Centers θα αντιμετωπίσουν θέματα χωρητικότητας και ψύξης. Επίσης, σε σημαντικό ζήτημα αναδύεται το ότι για κάθε ένα δολάριο που δαπανάται για hardware χρειάζεται άλλο μισό δολάριο για ενέργεια και ψύξη. Καταλήγοντας, ο Elias Haddad τόνισε ότι τα Data Centers θα πρέπει να χρησιμοποιούν «state of the art» software για την επίτευξη της ενεργειακής επάρκειας.

Για μεταμόρφωση του Data Center μίλησε και ο Θάνος Σιούτας, Solutions Architect της HP Hellas. Η πρόταση της HP όπως παρουσιάστηκε από τον Θ. Σιούτα είναι η επιτάχυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της μεταμόρφωσης του Data Center. Ανάμεσα στα άλλα, η διασφάλιση της χωρητικότητας της υποδομής, η ανταπόκριση στις επιχειρηματικές ανάγκες, η μείωση των facilities, της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και των assets αλλά και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων είναι μερικά μόνο από τα απαραίτητα στοιχεία για την επιχειρηματική ευμάρεια.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Green IT στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές’>
Green IT στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με το πάνελ συζήτησης στο οποίο συμμετείχαν οι: Διονύσης Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Επικεφαλής Πληροφορικής της Γενικής Τράπεζας, Λεωνίδας Τσιγώνιας, Διευθυντής Πληροφορικής της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας, Νίκος Σκανδάμης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών Πληροφορικής του ΟΤΕ και Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Συστημάτων & Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

Σε ερώτηση του συντονιστή Νικόλα Κονδάκη, Διευθυντή Εκδόσεων και Εκδηλώσεων της BOUSSIAS, για την «πράσινη» οικονομία, ο Λ. Τσιγώνιας επισήμανε ότι όσοι ασχολούνται με τον κλάδο της Πληροφορικής θα πρέπει να αισθάνονται stakeholders και όχι απλοί παρατηρητές ή χρήστες του Green IT. Θα πρέπει να συμβάλουν στην αποτροπή μιας γιγαντιαίας παγκόσμιας καταστροφής που πιθανολογείται αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα. Για τον Green Manager, ο οποίος πρέπει ταχέως να εισαχθεί στις κόλπους της επιχείρησης, έκανε λόγο ο Διευθυντής Πληροφορικής της Αττικό Μετρό.

Σκιαγραφώντας το προφίλ του είπε ότι θα πρέπει να προέρχεται από την Πληροφορική, με την έννοια του ανθρώπου που θα προσφέρει τεχνολογικές λύσεις ώστε οι ενέργειες και δράσεις της επιχείρησης να γίνονται υπό το πρίσμα της οικολογίας. Προαπαιτούμενο, όμως, είναι να υπάρξει αποδοχή και υποστήριξη από τη διοίκηση αλλά και από την ίδια την πολιτεία. Για την ανάγκη της πράσινης Πληροφορικής μίλησε ο Ν. Σκανδάμης.

Οπως τόνισε, πολλοί αρέσκονται στην επιδερμική χρήση των λέξεων οικολογία και περιβαλλοντική συνείδηση, που προστάζει η μόδα, αλλά πλέον έχουν γίνει ευρέως γνωστές οι επιπτώσεις και ο κίνδυνος από τη μη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Και κυρίως, οι επιπτώσεις που έχει το περιβάλλον στην οικονομία και το business. Κάτω από αυτό το πρίσμα προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη για «πράσινες» επιλογές στο ΙΤ αφού, σύμφωνα με τον Ν. Σκανδάμη, το τμήμα Πληροφορικής δεν είναι απλά ένα cost center αλλά σύμμαχος με το business. Οπότε το πρόβλημα του business γίνεται αυτόματα και δικό του.

Ο Δ.Θεοδοσίου αναφέρθηκε στις τεχνολογίες και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, όμως, μπορούν να προσφέρουν και σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο. Ο λόγος, όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Πληροφορικής της Γενικής Τράπεζας, είναι προφανής αφού αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες εστιάζουν στη μείωση ενέργειας που έχει άμεσα αποτελέσματα τόσο στο λογαριασμό της ΔΕΗ όσο και στις υποδομές του data center ή της επιχείρησης.

Επίσης, στο επιχειρησιακό κομμάτι, αν η Πληροφορική υλοποιήσει κάποιες τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αυτό μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση σε επίπεδο marketing αλλά και να προσφέρει ποικίλα οφέλη όπως τηλεδιάσκεψη, virtualization. Bασικό κίνητρο για ένα Green IT αποτελεί το κόστος, κατά τον Π. Σταθόπουλο. Ως προς το Green IT είπε ότι είναι καλή η συνολική θέαση της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του Data Center και των core operations.

Για το συγκεκριμένο θέμα «κατηγόρησε» το ΙΤ ότι στο παρελθόν, επί πολλά χρόνια, αναπτυσσόταν χωρίς να υπολογίζει τα απαραίτητα ενεργειακά resources, την ανάγκη ψύξης και άλλους παράγοντες. Με αυτό τον τρόπο είχε ελαφρώς χαθεί η έννοια του καλού engineering και provisioning. Καταλήγοντας, ο Υπεύθυνος Μονάδας Συστημάτων & Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τόνισε ότι και με το Green IT και με την ανάγκη περιορισμού κόστους αλλά και τη δαμόκλειο σπάθη επέκτασης ενός data center ή μιας υποδομής, προβάλλει επιτακτικά η σωστή μελέτη και αξιολόγηση.
<‘here’>