Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα πρόσφατης, παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός BCS, The Chartered Institute for IT: η πρόσβαση στην τεχνολογία της Πληροφορικής αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης του ανθρώπου με τη ζωή του.

Επιτέλους, μια έρευνα που «δικαιώνει» όλους τους παρεξηγημένους του ΙΤ! Και που καταρρίπτει αρκετές κοινές πεποιθήσεις του τύπου: η τεχνολογία επιφορτίζει τους ανθρώπους με περισσότερη δουλειά και αυξάνει το άγχος τους ή τους κάνει αντικοινωνικούς και μοναχικούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες των τεχνολογιών της Πληροφορικής -και, κυρίως, οι γυναίκες- δηλώνουν αφενός πιο ευτυχισμένοι, αφετέρου σε μεγαλύτερη επαφή με το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Με ποιον τρόπο, όμως, αυξάνει το ΙΤ την ικανοποίηση των χρηστών με τη ζωή τους; Αυτό που εντόπισε η έρευνα είναι ένας έντονος συσχετισμός μεταξύ της αίσθησης ελευθερίας και ελέγχου που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας και της ικανοποίησης που αντλούν οι χρήστες από το αίσθημα αυτό. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι άνθρωποι χαμηλότερου οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου είναι εκείνοι που αντλούν, αναλογικά, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Η έρευνα διαπιστώνει ακόμα ότι ο θετικός αντίκτυπος είναι εντονότερος μεταξύ των πρωτάρηδων στη χρήση της Πληροφορικής και μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο στάδιο της ανακάλυψης τεχνολογιών όπως το social networking ή το instant messaging. Στην περίπτωση των εξοικειωμένων χρηστών, η ικανοποίησή τους από τη χρήση της τεχνολογίας έχει έναν αντίστροφο τρόπο εκδήλωσης: αισθάνονται έντονη απογοήτευση σε περίπτωση που υποστούν περιορισμό της πρόσβασής τους στα καλά του ΙΤ.

Αν θελήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα με γεωγραφικά κριτήρια, θα διαπιστώσουμε ότι οι (καταπιεσμένες) γυναίκες χωρών της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής είναι εκείνες που εκτινάσσουν τον δείκτη ικανοποίησης από τη χρήση του ΙΤ. Στη γενική κατάταξη των χωρών που εξετάστηκαν στην έρευνα, και αφού γίνει σχετική προσαρμογή ανάλογα με το ΑΕΠ της κάθε μίας, χώρες όπως η υποανάπτυκτη Ζάμπια ανεβαίνουν στις πρώτες θέσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τη Σουηδία. Η Κίνα, από την άλλη, βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας -κάτι που μπορεί κάλλιστα να αποδοθεί στην τοποθέτηση του Internet μέσα σε «απαγορευμένη ζώνη».

Ισως, λοιπόν, η Πληροφορική, την οποία αντιμετωπίζουμε συνήθως ως εργαλείο ανάπτυξης των ήδη ανεπτυγμένων μπορεί να μας εκπλήξει με θεαματικότερα αποτελέσματα όταν περνά στα χέρια των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων.