Ο μετασχηματισμός των τεχνολογιών Πληροφορικής αναδεικνύει το νέο ρόλο του σύγχρονου IT manager, ο οποίος διευρύνεται και αποκτά ένα νέο χαρακτήρα, προσαρμοζόμενος στις επιταγές της ψηφιακής εποχής.

Για τους επαγγελματίες των πληροφοριακών συστημάτων η ταχύτητα των αλλαγών στον κλάδο του ΙΤ δεν αποτελεί κάτι το καινούργιο. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, ωστόσο, σε ότι αφορά τα εργαλεία, τις δομές των συστημάτων και των τάσεων που αναδεικνύονται, σκιαγραφεί σημαντικές αλλαγές που δεν αφορούν μόνο τον παραδοσιακό ρόλο του ΙΤ στην επιχείρηση. Αφορούν, επίσης, τη σπουδαιότητα της εταιρικής πληροφορίας, της προσβασιμότητας σε αυτήν και των νέων εργαλείων που διατίθενται, ώστε οι εργαζόμενοι να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές του χώρου που οδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα, μπορούν να προσφέρουν τα βασικά εργαλεία για την εξέλιξη των πληροφοριακών υποδομών και συσκευών, δημιουργώντας σημαντικές αλλαγές στην επικοινωνία εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων του γραφείου, αξιοποιώντας νέα εργαλεία κοινωνικής συνεργασίας, επικοινωνίας και συνομιλίας διαφορετικών συσκευών. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ασφαλή και πιστοποιημένη αξιοποίηση απομακρυσμένων πόρων και υπηρεσιών μέσω του cloud computing. Συνεπακόλουθα, ο ίδιος ο ρόλος του IT manager διευρύνεται και αποκτά νέο χαρακτήρα, αγκαλιάζοντας όλες αυτές τις νέες δομές και τις αλλαγές που συντελούνται στην καθημερινότητα της επιχείρησης.

Νέοι επεξεργαστές, νέο τοπίο
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων αλλαγών μπορεί να θεωρηθεί το νέο τοπίο των συσκευών client από τους παραδοσιακούς φορητούς έως τα συστήματα 2 σε 1 ή τα tablet για επιχειρησιακή χρήση. Οι δυνατότητες που προσφέρει η νεότερη γενιά επεξεργαστών επιτρέπει την ανάπτυξη και απροβλημάτιστη και ασφαλή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών form factors και λειτουργικών συστημάτων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων ή ακόμα και της δυνατότητας των επιχειρήσεων να προσφέρουν επιλογές με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις των εργαζόμενων.

Από την άλλη πλευρά, μια σειρά λιγότερο «ορατών» εξελίξεων – όπως είναι η ταχύτητα των ασύρματων δικτύων, οι υποδομές cloud για εταιρική χρήση και τα νέα μοντέλα υποστήριξης εταιρικών εφαρμογών – επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων εργαλείων πρόσβασης, αποθήκευσης, επικοινωνίας και συνεργατικότητας, με άξονα το cloud και τα νέα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνήθεις εφαρμογές επικοινωνίας, τις οποίες ειδικότερα οι νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θεωρούν δεδομένες από το χώρο των social media, περνούν πλέον στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, εμπλουτισμένες και ενισχυμένες κατάλληλα.

Παραγωγικότητα και ευελιξία
Ο διαφανής και διαισθητικός τρόπος χρήσης mobile και web εφαρμογών, οι οποίες επιτρέπουν την παράλληλη και ταυτόχρονη χρήση κοινών πόρων, από πολλούς συνεργάτες, απελευθερώνουν τις δυνατότητες και αυξάνουν τις ευκαιρίες για γεφύρωση των αποστάσεων μεταξύ συναδέλφων, συνεργατών και πελατών, για καλύτερη επικοινωνία και επίτευξη καλύτερων και αμεσότερων αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα της χρήσης των τελευταίων τεχνολογιών είναι ακριβώς η αξιοποίηση νέων δομών δικτύωσης και συνεργατικότητας, η απροβλημάτιστη, αλλά και ασφαλής, πρόσβαση στα δεδομένα, κάθε στιγμή και με την ευκολία παρακολούθησης από κάθε είδους συσκευή, εταιρική ή ιδιωτική.

Μέσω ενός τέτοιου ασφαλούς περιβάλλοντος, η επιχείρηση είναι σε θέση να υποστηρίξει περισσότερες λειτουργικές πλατφόρμες και να επιταχύνει τις διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας, αλλά και προσφοράς υπηρεσιών και προϊόντων. Ο ΙΤ manager καλείται να γίνει ο καταλύτης αυτών των αλλαγών, προσφέροντας ταυτόχρονα στους εργαζόμενους νέα επίπεδα παραγωγικότητας και ευελιξίας για τη λήψη αποφάσεων ή την εξαγωγή επιχειρηματικών συμπερασμάτων.