Παρά τις προβλέψεις στις αρχές του 2023 για επιβράδυνση των επενδύσεων στον τομέα της πληροφορικής, το 2023 και το 2024 μετατρέπονται σε χρονιές σημαντικής ανάπτυξης για τις δαπάνες και τους προϋπολογισμούς των εταιρειών. Μια έκθεση της IDC διαπίστωσε ότι παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι δαπάνες πληροφορικής παραμένουν ανθεκτικές, ειδικά σε servers, storage, λογισμικό και υπηρεσίες. Οι δαπάνες για υπολογιστές είναι κάτω από τα επίπεδα αιχμής, αλλά άλλοι τομείς της πληροφορικής αναπτύσσονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό από πέρυσι.

Οι κύριες τάσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και το 2024 περιλαμβάνουν:
Αύξηση δαπανών στο Cloud: Τα τμήματα λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής θα παρουσιάσουν διψήφια ανάπτυξη το 2024, κυρίως λόγω των δαπανών στο cloud. Οι δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες cloud αναμένεται να αυξηθούν κατά 20,4% το 2024, με την αύξηση να προέρχεται τόσο από τις αυξήσεις των τιμών των προμηθευτών cloud όσο και από την αυξημένη χρήση.
Επενδύσεις στον κυβερνοχώρο: Η κυβερνοασφάλεια είναι ένας άλλος σημαντικός μοχλός ανάπτυξης στον τομέα του λογισμικού. Περίπου το 80% των CIO σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο/την ασφάλεια των πληροφοριών το 2024.
Άλλοι επενδυτικοί τομείς: Οι επενδύσεις σε συστήματα κέντρων δεδομένων, επικοινωνίες και υπηρεσίες πληροφορικής θα σημειώσουν επίσης ανάπτυξη, αν και με μονοψήφιο ρυθμό.
Αντίκτυπος του Generative AI (GenAI): Ενώ το Generative AI είναι επί του παρόντος ένα καυτό θέμα στον κλάδο, δεν έχει ακόμη επηρεάσει σημαντικά τις δαπάνες πληροφορικής. Ωστόσο, οι ευρύτερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζουν τη συνολική αύξηση των δαπανών πληροφορικής. Οι οργανισμοί επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη και στον αυτοματισμό για να βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπίσουν τα κενά ταλέντων πληροφορικής. Η Gartner αναμένει ότι η GenAI θα αρχίσει να επηρεάζει τους προϋπολογισμούς IT το 2025.
Ανησυχίες ασφάλειας AI: Η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα το GenAI, εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια. Η Gartner προβλέπει διψήφια ανάπτυξη σε όλα τα τμήματα των δαπανών για την ασφάλεια των επιχειρήσεων για το 2024. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το GenAI, όπως ανεπιθύμητα αποτελέσματα και μη ασφαλής κώδικας, αποτελούν σημαντικές ανησυχίες, με το 57% των ερωτηθέντων στις έρευνες της Gartner να εκφράζουν ανησυχία για αυτά τα ζητήματα.

Οι προβλέψεις για τις δαπάνες ΙΤ το 2024
Σύμφωνα με μελέτη της Gartner, οι παγκόσμιες δαπάνες πληροφορικής το 2024 αναμένεται να σημειώσουν σημαντική αύξηση της τάξης του 8%, φτάνοντας συνολικά τα 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση θα προέλθει κυρίως από επενδύσεις στο cloud, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη γεφύρωση των χασμάτων ταλέντων πληροφορικής. Αν και το Generative AI (GenAI) δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τις δαπάνες πληροφορικής, αναμένεται να γίνει μέρος των προϋπολογισμών IT από το 2025. Το 2024, τα τμήματα λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη κυρίως από τις δαπάνες στο cloud. Οι δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες cloud προβλέπεται να αυξηθούν κατά 20,4%.

Η αύξηση των τιμών των προμηθευτών cloud και τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης είναι οι κύριοι μοχλοί αυτής της ανάπτυξης. Οι δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη στον τομέα του λογισμικού. Σύμφωνα με το 2024 Gartner CIO and Technology Executive Survey, το 80% των CIO σχεδιάζει να αυξήσει την επένδυσή του στην κυβερνοασφάλεια, καθιστώντας τον την κορυφαία κατηγορία για αυξημένες επενδύσεις. Αυτό είναι απάντηση στις νέες ανησυχίες για την ασφάλεια που εγείρονται από τις τεχνολογίες AI. Είναι ενδιαφέρον ότι οι CIO φέρεται να αντιμετωπίζουν κόπωση λόγω αλλαγής, που οδηγεί σε δισταγμό να επενδύσουν σε νέα έργα και πρωτοβουλίες. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ορισμένων δαπανών πληροφορικής από το 2023 στο 2024, με συνεχή έμφαση στον έλεγχο του κόστους, την αποτελεσματικότητα και την αυτοματοποίηση, ενώ περιορίζονται μεγαλύτερες πρωτοβουλίες ROI IT.

Ειδικότερα για την Ευρώπη, η Gartner προβλέπει σημαντική ανάπτυξη 9,3%, συνολικού ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η ανάπτυξη είναι αξιοσημείωτη παρά τις οικονομικές προκλήσεις, με τις δαπάνες πληροφορικής να αποδεικνύονται ανθεκτικές στην ύφεση. Οι Ευρωπαίοι CIO, οι οποίοι στο παρελθόν εστίαζαν στην ανάπτυξη, δίνουν τώρα προτεραιότητα στον έλεγχο του κόστους, την αποτελεσματικότητα και την αυτοματοποίηση, μειώνοντας τις επενδύσεις σε έργα με μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης. Βασικοί τομείς αυξημένων δαπανών περιλαμβάνουν το cloud computing και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα του cloud. Οι επενδύσεις σε υπηρεσίες cloud, συμπεριλαμβανομένης της Infrastructure as a Service (IaaS), αναμένεται να αυξηθούν κατά 27%. Οι δαπάνες ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων προβλέπεται να φτάσουν τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 16% από το 2023. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορικής προέρχεται εν μέρει από τις ελλείψεις ταλέντων στα τμήματα πληροφορικής, που οδηγεί σε μετατόπιση των δεξιοτήτων πληροφορικής προς την τεχνολογία και τους παρόχους υπηρεσιών. Αν και υπάρχει αναμενόμενη αύξηση των δαπανών για συσκευές, δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2021 μέχρι το 2027, με την Αυστρία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία να αναμένεται να έχουν τη σημαντικότερη ανάκαμψη στις καταναλωτικές δαπάνες.

Η κατανομή των δαπανών πληροφορικής ποικίλλει ανά την Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 51% των συνολικών δαπανών πληροφορικής της Ευρώπης το 2024, με συνδυασμένες δαπάνες 588 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίθετα, σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι δαπάνες πληροφορικής υπολογίζονται σε 32,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις στο cloud είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ ώριμων και αναπτυσσόμενων χωρών, με τις τελευταίες να αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως η έλλειψη δεξιοτήτων και πόρων ειδικά για το cloud.

 

Οι προτεραιότητες των ελληνικών επιχειρήσεων

Οι παραπάνω παγκόσμιες τάσεις επιβεβαιώνονται και από την παγκόσμια αγορά, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική που ανάλογα και τις ιδιαίτερες ανάγκες υπαγορεύει τις αντίστοιχες επενδύσεις.

Στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε τις κυρίαρχες  τάσεις σε ό,τι αφορά την πληροφορική στο ελληνικό επιχειρείν, ζητήσαμε από τους IL leaders κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων να μοιραστούν τις προτεραιότητές τους για τους επόμενους μήνες.

 

Επιχειρηματικές και IT Προτεραιότητες στη Ναυτιλία για το 2024
Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία προχωρά μπροστά το 2024, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας.

Του Θεόδωρου Τσερπελή, Digital Transformation Officer – Technical Department, ΤMS Tankers

Οι επιχειρησιακές και τεχνολογικές προτεραιότητες για το τρέχον έτος αντικατοπτρίζουν μια συντονισμένη προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και συμμόρφωσης. Ας ρίξουμε όμως μια πιο προσεκτική ματιά στις προτεραιότητες αυτές:

1. Περιβαλλοντική συμμόρφωση
Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η δέσμευση της βιομηχανίας για περιβαλλοντική συμμόρφωση, η οποία τροφοδοτείται από την παγκόσμια επιτακτική ανάγκη για μείωση των εκπομπών άνθρακα, γνωστή και ως decarbonization. Οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απανθρακοποίηση έχουν θέσει ένα νέο ορόσημο με την εισαγωγή κανονισμών όπως το Emissions Trading System (EU ETS) και το Carbon Intensity Indicator (CII). Αυτά τα πλαίσια υποχρεώνουν τους ναυτιλιακούς φορείς να υιοθετήσουν καθαρότερα καύσιμα, να επενδύσουν σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και να εφαρμόσουν πρακτικές που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα τους. Η τήρηση αυτών των κανονισμών δεν είναι απλά ζήτημα συμμόρφωσης, είναι ένα βήμα προς τη βιώσιμη ναυτιλία, συμβαδίζοντας με τις ευρύτερες παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

2. Αναβάθμιση συνδεσιμότητας
Η αναβάθμιση της συνδεσιμότητας είναι ένας άλλος βασικός πυλώνας των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Σε μια εποχή όπου η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι η βάση για την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την ασφάλεια, η ναυτιλιακή βιομηχανία κινείται προς πιο εξελιγμένες λύσεις συνδεσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών δορυφορικής επικοινωνίας όπως το Starlink, το οποίο επιτυγχάνει υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο και χαμηλότερη καθυστέρηση, χάρη στους χιλιάδες δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO).
Αυτές οι εξελίξεις είναι καθοριστικές όχι μόνο για τη ναυσιπλοΐα, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του πληρώματος διατηρώντας τους συνδεδεμένους με τον υπόλοιπο κόσμο.

3. Ψηφιακά δίδυμα και Internet of Things (IoT)
Μια σημαντική τάση για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι η δημιουργία ψηφιακών διδύμων των πλοίων σε συνδυασμό με τεχνολογίες IoT.
Δημιουργώντας εικονικά μοντέλα φυσικών πλοίων, οι εταιρείες μπορούν να προσομοιώσουν τις ανάλογες συνθήκες έτσι ώστε να προβλέψουν την απόδοση των πλοίων τους καθώς και να προγραμματίσουν την συντήρηση τους πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που τα πλοία μένουν εκτός ναύλωσης (off-hire) και φυσικά τα λειτουργικά τους έξοδα.
Συσκευές IoT συλλέγουν συνεχώς δεδομένα που αφορούν την απόδοση του πλοίου και τις συνθήκες στις οποίες αυτό βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας ενέργειες που συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του.

4. Ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη
Η δύναμη της ανάλυσης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιείται περισσότερο από ποτέ στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτές οι τεχνολογίες είναι ουσιαστικές στην βελτιστοποίηση των διαδρομών που ακολουθούν τα πλοία, τη διαχείριση του φορτίου που μεταφέρουν και την πρόβλεψη των αναγκών τους για συντήρηση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα τους και μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα. Αδιαμφισβήτητα, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε συνδυασμό με τη Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχουν πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στη βελτίωση της επίδοσης των πλοίων και ως εκ τούτου στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Τομείς ΙΤ Επενδύσεων για την ΤMS Tankers για το 2024
Το 2024, η εταιρεία μας κατευθύνει στρατηγικά τις ΙΤ επενδύσεις σε τρεις κρίσιμους τομείς που είναι η συνδεσιμότητα, η επιχειρηματική ευφυΐα και η κυβερνοασφάλεια. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με την εγκατάσταση του Starlink, στοχεύουμε στη σημαντική βελτίωση της συνδεσιμότητας του στόλου μας. Σχετικά με την επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence), η TMS Tankers επενδύει με ένα IoT Project για τη ζωντανή συλλογή δεδομένων των πλοίων της και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αξιοποίηση της τεχνολογίας με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρησιακών της αναγκών. Τέλος, ο τομέας της κυβερνοασφάλειας παραμένει μια έμμεση προτεραιότητα που υποστηρίζει τις προσπάθειες μας για ψηφιακό μετασχηματισμό. Επικεντρώνοντας σε αυτούς τους τομείς, στοχεύουμε όχι μόνο στην εκπλήρωση των τρεχουσών απαιτήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά και στη θέση μας ως πρωτοπόροι με δέσμευση στη καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Σωτήριος Μπράβος: Επενδύουμε σε προηγμένες τεχνολογίες

Ο Σωτήριος Μπράβος, ΙΤ Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εξηγεί γιατί η εφαρμογή ενός νέου συστήματος CRM, η οποία θα ενσωματώνει και ΑΙ λειτουργίες, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ομίλου τη χρονιά που διανύουμε.

Ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές και ΙΤ προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες;

Οι βασικότερες ΙΤ προτεραιότητες του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη για τους επόμενους μήνες είναι αλληλένδετες και ενισχύουν τη δέσμευσή μας όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού μας.
Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας εμπειρίας στους πελάτες μας. Ένα ισχυρό σύστημα CRM είναι απαραίτητο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των αναγκών της διαφοροποιημένης και πολυποίκιλης βάσης πελατών μας. Αξιοποιώντας ένα τέτοιο σύστημα, στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε την αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε διαφορετικά σημεία επαφής. Αυτό θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις ενισχύοντας ενισχύσουμε την πιστότητα των πελατών μας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανανέωσης του συστήματος αναφορών μας, στοχεύουμε στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει ανάλυσης δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Στην εποχή της πληροφορίας, η ικανότητα γρήγορης και ακριβούς ανάλυσης δεδομένων αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και τεχνικών οπτικοποίησης θα ενισχύσει την ταχύτητα και την ακρίβεια των αναφορών, αλλά θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στις ομάδες μας να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες από τεράστια σύνολα δεδομένων. Έτσι προσδοκούμε βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στρατηγικό σχεδιασμό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, ο εξορθολογισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών μας και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις βασικές μας λειτουργίες αναδεικνύεται ως μία ακόμη βασική προτεραιότητα. Η ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει καθημερινές εργασίες και να αυξήσει τις ανθρώπινες ικανότητες. Η ενοποιημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα εφαρμοστεί στρατηγικά για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την εξυπηρέτηση πελατών, ενισχύοντας την καινοτομία και την ευελιξία σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Με μια ολιστική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει το σύστημα CRM, την αναμόρφωση του συστήματος αναφορών και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύουμε στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας και στην αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας μας, στοιχεία που θα ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας.

Σε ποιες περιοχές θα εστιάσουν οι επενδύσεις και οι δαπάνες ΙΤ της εταιρείας σας;

Τα προαναφερθέντα έργα, δηλαδή το σύστημα CRM, η αναμόρφωση του συστήματος αναφορών και ο εξορθολογισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, με την προσθήκη της βελτίωσης των υποδομών μας και τη μείωση του cyber security αποτυπώματός μας, είναι οι βασικοί πυλώνες που θα απορροφήσουν την πλειονότητα των πόρων μας.
Επενδύοντας και αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρωτοπορούμε ενώ στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις προς όφελος όσων μας εμπιστεύονται.

 

Δρ. Τασος Βασιλοπουλος: 100% Uptime, Cybersecurity & Upskilling

Ο CIO, DPO της DHL Express, Member of Management Board of South East Europe, Δρ. Τάσος Βασιλόπουλος επισημαίνει ότι το 100% Uptime, η ασφάλεια και το data privacy αλλά και το data quality βρίσκονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του ΙΤ τους επόμενους μήνες.

Οι βασικές προτεραιότητες του ΙΤ για τους επόμενους μήνες, μεταξύ άλλων, είναι:

• Δράσεις διατήρησης του 100% της αδιάληπτης λειτουργίας όλων των συστημάτων (servers, networks, pc, mobiles etc.) σ’ όλες τις παραγωγικές διαρθρώσεις της εταιρείας (100% Uptime).
• Δράσεις για την διασφάλιση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών συστημάτων (IT Security) της προστασίας των δεδομένων (Data Protection), στις ενέργειες για ενισχυμένα μέτρα για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), υπερκαλύπτοντας έτσι τις νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές (NIS2, Civil Aviation Authorities) που θέτουν η ευρωπαϊκές και κρατικές αρχές.
• Στις άμεσες δράσεις και προτεραιότητές είναι να ολοκληρώσουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού της αρχιτεκτονικής στο δημόσιο cloud, μεταφέροντας όλες τις υπηρεσίες στο cloud (Public cloud journey), (SD-WAN, Microsoft Azure, BYOD (Bring your own Device) μεταβάλλοντας έτσι και τον τρόπο με οποίο όλοι οι χρήστες δουλεύουνε (New Way of Working) ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη των νέων εργαλείων με τις νέες αρχιτεκτονικές, όπως M365, OneDrive, και to TEAMs ως το νέο βασικό εργαλείο δυναμικής επικοινωνίας ξεπερνώντας πλέον την στατική επικοινωνία του βασικού και κλασσικού e-mail.

• Η DHL είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών, που πετυχαίνει την φυσική μεταφορά των αντικειμένων από οποιαδήποτε σημείο του κόσμου σε οπουδήποτε άλλο σημείο σε απίστευτους χρόνους με μηδενικές αποκλείσεις. Η γρήγορη μετακίνηση των φυσικών αντικειμένων και η συνεχής εναλλασσόμενη μετάβασή τους από μια κατάσταση σε άλλη, από ένα μέσο σε άλλο μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί δίχως τις απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες (Metadata) και την κατάλληλη μοντελοποίηση και επεξεργασία αυτών, που μόνο πολλαπλά και δυναμικά συστήματα πληροφορικής θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Αυτά βασίζονται στα metadata που συνοδεύουν τα φυσικά αντικείμενα και τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν την απόλυτη σημασία τους, και η αξία τους είναι τεράστια. Η ποιότητα των δεδομένων αυτών παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αποτελεσματικότατά όλων αυτών των επιχειρησιακών διαρθρώσεων και θεωρώ ότι είναι το κύριο εργαλείο της παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν, στις προτεραιότητές μας είναι και όλες εκείνες οι δράσεις / ενέργειες / λύσεις που σκοπό έχουν την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων (Quality of Data).

• Στις προτεραιότητες του ΙΤ είναι οι συνεχόμενες έρευνες και αναλύσεις για νέες δυνατότητες, για καινοτομίες και καινοτόμες λύσεις. Μια αέναη προσπάθεια εξέλιξης όλων των παραγωγικών διαδικασιών με στόχο την βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών, ώστε η εμπειρία του πελάτη να είναι και να παραμένει ευχάριστη.
Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να υποστηριχθούν και να επιτευχθούν από μία άρτια καταρτισμένη ομάδα με άριστο τεχνογνωσιακό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση η διεξαγωγή δράσεων Αναβάθμισης δεξιοτήτων (Upskilling) της ομάδας.
Οι επενδύσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες του ΙΤ για το 2024 είναι αυτές που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις προαναφερθείσες προτεραιότητες, οι οποίες σε συνοπτική προσέγγιση είναι οι παρακάτω: 100% Uptime – IT Security – Data Protection – cybersecurity – Public cloud journey – New Way of Working – Quality of Data – New Capabilities, Innovation – Upskilling.

 

Γιώργος Δουκιανός: Εστιάζουμε στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης

Ο Γιώργος Δουκιανός, Digital Transformation Officer, MegaBrokers, μιλάει για τις προτεραιότητες της εταιρείας τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών είναι απαραίτητη για τις ανάγκες των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές και ΙΤ προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες;

Στην εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις στην ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις και ευκαιρίες. Για την Megabrokers η δημιουργία eshop για τους συνεργάτες μας, η αντικατάσταση λογιστικού συστήματος και η χρήση CRM αναδεικνύονται ως βασικές επιχειρηματικές και IT προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες. Η δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της MegaBrokers, αναδεικνύεται ως κρίσιμη διαδικασία για την επιτυχία τους στον ψηφιακό κόσμο. Με την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών να πραγματοποιούν αγορές online, τα eshops παρέχουν μια προσιτή και ευέλικτη λύση για την επέκταση του πελατολογίου των Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται μαζί μας.

Ταυτόχρονα, η αντικατάσταση του λογιστικού συστήματος αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Σύγχρονα λογιστικά συστήματα επιτρέπουν την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την εξαγωγή στρατηγικών αναλύσεων και τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών της επιχείρησης με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.
Επιπλέον, η εφαρμογή ενός συστήματος CRM στις πωλήσεις αποτελεί ζωτικής σημασίας βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων με τους συνεργάτες μας. Οι προηγμένες λειτουργίες των CRM επιτρέπουν τον εντοπισμό των προτιμήσεων τους, καθώς και την εξατομίκευση της εξυπηρέτησης και την αύξηση της επικοινωνίας.
Η υλοποίηση των παραπάνω προτεραιοτήτων απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν είναι σημαντικά για την εταιρεία μας.

Σε ποιες περιοχές θα εστιάσουν οι επενδύσεις και οι δαπάνες ΙΤ της εταιρείας σας;

Το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο διαμορφώνεται ραγδαία, επηρεάζοντας τις επιλογές επενδύσεων και δαπανών των εταιρειών στον τομέα του Digital Transformation και της Πληροφορικής και Τεχνολογίας (ΙΤ). Η MegaBrokers επικεντρώνεται σε πολλαπλές πτυχές που αντιπροσωπεύουν κρίσιμες περιοχές ανάπτυξης.
Μία από τις κύριες προτεραιότητες είναι η αλλαγή προς digital-first τεχνολογίες. Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών γίνεται πλέον αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σύγχρονου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Η εταιρεία μας επενδύει σε εργαλεία και πλατφόρμες που ενισχύουν την παρουσία της στον ψηφιακό χώρο, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και εξατομικευμένες εμπειρίες τόσο στον συνεργάτη μας, όσο και στον πελάτη.

Επίσης, η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Η συμμόρφωση με τους νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη επικεντρώνονται στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) που αφορούν ασφαλιστικά προϊόντα. Η ενσωμάτωση του AI στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνων ανοίγει νέους ορίζοντες για τη βιομηχανία των ασφαλίσεων.
Συνολικά, οι επενδύσεις και οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ΙΤ μας εστιάζονται στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

Γρηγόρης Δημοκρασσάς: Στόχος η ασφάλεια και η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Ο Γρηγόρης Δημοκρασσάς, Διευθυντής Πληροφορικής της Optima, εξηγεί γιατί η ασφάλεια και η συνέχιση του ταξιδιού του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της εταιρείας.

Ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές και ΙΤ προτεραιότητες και δαπάνες για τους επόμενους μήνες;

Οι προτεραιότητες της πληροφορικής που έχουμε ορίσει χωρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών μας και την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας. Στον πυρήνα των πλάνων μας βρίσκεται η ακλόνητη δέσμευση για ασφάλεια, που εκφράζεται μέσω σημαντικών επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας. Αναγνωρίζουμε το δυναμικό περιβάλλον των κυβερνοαπειλών και είναι στρατηγική επιλογή η ενίσχυση των αμυντικών μας μηχανισμών με προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας.
Παράλληλα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και καλλιεργούμε μια κουλτούρα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων μας. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με έναν κορυφαίο πάροχο λύσεων εκπαίδευσης για την ασφάλεια. Αναγνωρίζουμε ότι ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους είναι από τους πιο βασικούς στις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και στοχεύουμε να εξοπλίσουμε τους εργαζομένους μας με τη γνώση και τις δεξιότητες για να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιδρούν αποτελεσματικά σε πιθανούς κινδύνους από επιθέσεις.

Οι εκπαιδεύσεις καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης απάτης μέσω email (phishing), των τακτικών κοινωνικής μηχανικής και των βέλτιστων πρακτικών για ασφαλή διαδικτυακή συμπεριφορά. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα των εργαζομένων να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν κινδύνους κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας έτσι μια ανθεκτική και ασφαλή οργανωτική κουλτούρα.
Παράλληλα, συνεχίζουμε το μακρύ ταξίδι του μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών μας και την αύξηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος. Τα βήματα του ψηφιακού μας μετασχηματισμού περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών, όπως το cloud, οι συσκευές Internet of Things (IoT) και η ανάλυση δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Στόχος μας είναι να έχουμε ένα ομαλό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον που εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που παρέχουν τα δεδομένα για τη λήψη ευέλικτων αποφάσεων.
Λύσεις βασισμένες στο Cloud θα διευκολύνουν την ευελιξία και τη βελτιωμένη πρόσβαση στα δεδομένα, επιτρέποντας μας να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.
Είναι σημαντικό να αναφέρω πως η μετάβαση στο Cloud είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή αξιολόγηση και συνεκτίμηση του ρίσκου ενάντια στο όφελος.
Τέλος, εξετάζουμε την ενσωμάτωση τεχνολογιών με τεχνητή νοημοσύνη για προγνωστική ανάλυση, έλεγχο ποιότητας και βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδίων.
Συνολικά, οι περιοχές που θα εστιάσουμε τις επενδύσεις για το ΙΤ στην αρχή της χρονιάς είναι στην ασφάλεια, την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ασφαλείας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενισχύοντας την ασφάλεια του περιβάλλοντος, εξοπλίζοντας το προσωπικό με γνώσεις και δεξιότητες, και επωφελούμενοι από τις εξελίξεις στην τεχνολογία, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούμαστε.