Η Επιχειρηματική & Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity Management) έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ακόμα περισσότερο η μελέτη, η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός πλάνου ενεργειών, που θα παρέχουν τη δυνατότητα να λειτουργεί η επιχείρηση ακόμα και μετά από καταστροφικά συμβάντα.

Καθώς οι υπηρεσίες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την τεχνολογία, η συνέχεια των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποκτά αυξανόμενη σημαντικότητα, ενώ αποτελεί και απαίτηση κανονιστικών πλαισίων, όπως για παράδειγμα αυτό των τραπεζικών οργανισμών. Το ITIL τοποθετεί το ΙΤ Service Continuity Management (ITSCM) στον κύκλο ζωής του Service Design. Κατά τη φάση του σχεδιασμού μιας υπηρεσίας θα πρέπει να καταγράψουμε τις απαιτήσεις των πελατών για τη διαθεσιμότητά της και τις επιπτώσεις (Impact) όταν αυτή δεν λειτουργεί. Το Business Impact Analysis (BIA) θα πρέπει να μας δώσει:

  • Τον τύπο της επίπτωσης (απώλεια εσόδων, κόστος, φήμη, ασφάλεια, μη συμμόρφωση κ.λπ.)
  • Το πόσο αντέχει ο οργανισμός χωρίς τη συγκεκριμένη υπηρεσία
  • Το ελάχιστο επίπεδο, στο οποίο μπορεί να επανέλθει η υπηρεσία και για πόσο χρόνο
  • Το μέγιστο χρόνο για πλήρη αποκατάσταση της υπηρεσίας

Συνήθως, δημιουργούμε ένα γράφημα επιπτώσεων ως προς το χρόνο (Impact versus Time), το οποίο το χρησιμοποιούμε και ως οδηγό για το Σχέδιο Ανάκαμψης που θα δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα, αν οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα προληπτικά μέτρα (preventive measures). Τα μέτρα θα προκύψουν μετά την ανάλυση των κινδύνων, ώστε να είναι συγκεκριμένα και ιεραρχημένα. Το Σχέδιο Ανάκαμψης θα περιλαμβάνει και τον ή τους τρόπους ανάκαμψης που έχουμε:

  • Manual, για παράδειγμα να συμπληρώσουμε χειροκίνητα μια φόρμα ή απόδειξη
  • Reciprocal, όταν υπάρχει συμφωνία με έναν τρίτο οργανισμό να καλύψει την υπηρεσία
  • Gradual, η σταδιακή επαναφορά μέρους της υπηρεσίας, με μέσο η μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
  • Intermediate, βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση της υπηρεσίας, με χρήση ενναλακτικών εγκαταστάσεων και ημιαυτόματη μεταγωγή των υπηρεσιών
  • Fast, αποκατάσταση εντός ωρών
  • Immediate, καμία απώλεια της υπηρεσίας