Τo φετινό συνέδριο IT Service Management Νοτιανατολικής Ευρώπης, με τη συμμετοχή 12 χωρών, το έχει αναλάβει και το διοργανώνει στις 18 και 19 Απριλίου το itSMF Hellas.

Το συνέδριο θα εστιάσει στους τρόπους, με τους οποίους το IT Service Management μπορεί να οδηγήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Να τονίσω, πως βάση των στοιχείων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποδίδεται ένα σημαντικό ποσοστό, το 6,8%, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, (για την Ελλάδα 3% του ΑΕΠ) ενώ η συνεισφορά τους στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας είναι άνω του 40%. Επενδύοντας στο πλαίσιο του IT Service Management δημιουργούμε μια στέρεα βάση τόσο από πλευράς γνώσεων όσο και από πλευράς εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών που επικεντρώνεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πελάτη, υπηρεσιών που δίνουν προστιθέμενη αξία, τιμολογημένες κατάλληλα, ώστε να διατηρείται ο πελάτης ικανοποιημένος από τη σχέση απόδοσης προς τιμή (value for money).

Για την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας των υπηρεσιών Πληροφορικής, που είναι από τη φύση της περίπλοκη, το ITIL αποτελεί έναν ολοκληρωμένο και χρήσιμο οδηγό. Καλύπτει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη ιαχείριση του συνόλου των υποδομών, συστημάτων και υπηρεσιών ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά τους, την ανομοιογένεια και τη γεωγραφική κατανομή τους, ενώ περιλαμβάνει, επίσης, τη διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συνέχειας. Στο φετινό συνέδριο θα δείξουμε πώς οι μονάδες Πληροφορικής μπορούν να διαμορφώνουν δομές και μοντέλα λειτουργίας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, επιτυγχάνοντας ισορροπία κόστους, χρόνου, κόπου και αποτελέσματος, χωρίς να υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα, ανταποκρινόμενες έτσι με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του ανταγωνισμού.