Το 1ο Συνέδριο Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου και έθιξε τις βασικές ανάγκες και αξίες της Διακυβέρνησης Πληροφορικής. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το itSMF Hellas και το περιοδικό netweek.

<‘Σελίδα 1: Colin Rudd: The opportunities and challenges of ITIL v3’>
Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Αναστάσιος Αλέφαντος, Chairman itSMF Hellas, και ο Αλέξης Δαυίδ, Πρόεδρος ΕΙΠ/ΕΕΔΕ. Επιμέρους ερωτήματα στα οποία απάντησαν οι διεθνείς ομιλητές και οι πανελίστες του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Πώς θα βελτιώσει η σύγχρονη Διεύθυνση Πληροφορικής την απόδοσης και τη λειτουργία τής; Ποια η έννοια και η αξία της διακυβέρνησης; Ποιες αλλαγές επιφέρει το v3 του ITIL; Τι είναι η CMDB και πώς θα την αξιοποιήσετε σωστά; Μπορεί το ITSM να βοηθήσει τον CIO να εξελιχθεί σε CEO;

Keynote Speaker: The opportunities and challenges of ITIL v3
Ο Colin Rudd, ΙΤ Service Management Expert, μίλησε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ITIL v3 που, παρά το γεγονός ότι περικλείει όλη τη «σοφία,» δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως. Αντίθετα, το v2 έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός εμφανίζει ένα βασικό μειονέκτημα: έχει πολλά «βιβλία,» με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν μόλις ένα ή δύο.

Ωστόσο, ο Colin Rudd μίλησε για τα πέντε «βιβλία» που παρουσιάζουν αναλυτικά το ITIL v3 και χωρίζονται ανάλογα με τις αρχές που περιλαμβάνουν: service strategy, service design, service transition, service operation και service improvement. Αφού εφαρμοστούν οι παραπάνω αρχές και παράμετροι που συμπεριλαμβάνουν, οι εταιρείες δεν πρέπει να επαναπαύονται γιατί ακολουθεί η αέναη προσπάθεια της βελτίωσης. Ο Service Management Expert παρουσίασε και το μοντέλο της συνεχούς βελτίωσης. Στο επίκεντρο του βρίσκονται οι εταιρικοί στόχοι και περιμετρικά, ακολουθώντας φορά του ρολογιού, δίνονται τα απαραίτητα βήματα, ξεκινώντας από το τι πρέπει να μετρηθεί και τον καθορισμό αυτών που μπορούν να μετρηθούν. Η συγκέντρωση δεδομένων και η ακεραιότητά τους παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως άλλωστε και η διαδικασία των δεδομένων.

Στη συνέχεια, η ανάλυση των δεδομένων προσφέρει θεμελιώδεις απαντήσεις σχετικά με την ορθή τους χρήση. Η παρουσίασή τους και η χρήση των πληροφοριών οδηγούν στο επόμενο στάδιο που είναι οι σωστές ενέργειες με σκοπό το όφελος της εταιρείας. Καταλήγοντας, ο Colin Rudd τόνισε ότι το ITIL είναι μια «ζωντανή» βιβλιοθήκη και ως εκ τούτου είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται το ότι το ΙΤIL είναι τόσο καλό όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που συνεισφέρει σε αυτό και στην ανάπτυξή του.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Μεθοδολογίες και πρότυπα Πληροφορικής και η αξία της CMDB και τρεις κανόνες επιτυχίας’>
Μεθοδολογίες και πρότυπα Πληροφορικής

Ο Γιώργος Κουσίσης, ΙΤ Service Management Practice Leader της Hewlett-Packard Hellas, επισήμανε τη διάσταση της οπτικής ανάμεσα στο IT και το Business. Επίσης επισήμανε ότι το ΙΤ, κατά κανόνα, αποτελεί ένα κέντρο κόστους και έτσι αντιμετωπίζεται από την εταιρεία. Μια πιθανή λύση αφορά την μετατροπή του ΙΤ σε κέντρο υπηρεσιών που θα κατανοεί το business, θα βελτιστοποιεί τις υποδομές, θα προσφέρει, θα διαχειρίζεται και θα αυτοματοποιεί τις υπηρεσίες του και θα εργάζεται με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Η μετάβαση στο επόμενο στάδιο, που είναι η λειτουργία του ως καινοτόμο επιχειρηματικό κέντρο, είναι απαραίτητη και σημαίνει την απόλυτη ευθυγράμμιση του τμήματος Πληροφορικής με την επιχείρηση, τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών, του χαρτοφυλακίου, των πληροφοριών και των επιχειρηματικών διαδικασιών και, τέλος, την επιχειρηματική καινοτομία μέσω του ΙΤ.

Ο Νίκος Αυξεντιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Syntax Πληροφορική, σημείωσε ότι στον πυρήνα των επιχειρήσεων βρίσκεται το καθήκον προς τους πελάτες της, που δεν είναι άλλο από την τήρηση των υποσχέσεων. Αυτή είναι και η αξία του ΙΤSM. Επιπλέον, ο Νίκος Αυξεντιάδης είπε ότι το ΙΤIL χρειάστηκε 25 χρόνια -δηλαδή, από το 1980 έως το 2005- για να γίνει ISO standard. Δεν παράλειψε να αναφερθεί και στο service delivery που στοιχειοθετείται από τα εξής: 1. σχεδιασμός, 2. συντονισμός, 3. drafting, 4. καθορισμός, 5. παρακολούθηση, 6. αναφορά και 7. ανακεφαλαίωση των επιτευγμάτων. Ολα αυτά έχουν σημασία όταν η ποιότητα έχει σχέση με το κόστος.

Για την ενεργή συμμετοχή του τμήματος Πληροφορικής στην επιχείρηση μίλησε ο Γιώργος Πετρίδης, Managing Director της Parallon Systems. Με το δεδομένο ότι η ευθυγράμμιση με το business είναι μια πραγματικότητα, τόνισε τη σημασία των Service Driven IT Operations. Για να κινηθεί μια εταιρεία προς αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει καταρχήν να αναλύσει τις υπηρεσίες και την υποδομή του ΙΤ. Στη συνέχεια, να σχεδιαστεί το μοντέλο των υπηρεσιών με μια διάσταση που καλύπτει τις τεχνικές λειτουργίες και με μια άλλη που καλύπτει λειτουργίες σε υψηλό επιχειρηματικό επίπεδο. Η χαρτογράφηση της εξάρτησης από τις υπηρεσίες  θεωρείται απαραίτητη, καθώς και η παρακολούθηση των υποδομών και των υπηρεσιών end-to-end.

Ξεκαθαρίζοντας το τοπίο του ITIL&ISO 20K, ο Νικήτα Δεσποτίδης, Managing Director & Partner της Quint Hellas, είπε ότι οι εταιρείες δεν εφαρμόζουν ΙΤIL αλλά υλοποιούν ΙΤ Service Management χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές ITIL.

Επιπρόσθετα δε, οι εταιρείες ακολουθούν μια στρατηγική προσαρμογής και υιοθέτησης ενώ, σχετικά με το ISO 20K, ο Νικήτας Δεσποτίδης είπε ότι πρόκειται βασικά για ένα πάντρεμα ΙΤIL και ISO 9001:2000. Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι οι διαδικασίες, οι εταιρείες και τα ΙΤ προϊόντα δεν μπορεί να είναι IT compliant ή certified. Αυτό αφορά μόνο τα άτομα. Το ISO/IE20000:2005 είναι το μοναδικό διεθνές ΙΤ Service Management standard, που επιτρέπει πιστοποίηση και απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών για τις εταιρείες ΙΤ και για τους παρόχους υπηρεσιών.

Η αξία της CMDB και τρεις κανόνες επιτυχίας
Ο Tore Brynaa, Senior ITIL Practitioner της BMC Software, μίλησε σχετικά με τις προκλήσεις και τα οφέλη του ITIL και της CMDB -της βάσης δεδομένων που παρακολουθεί όλα όσα είναι σημαντικά για την υποδομή Πληροφορικής -από μηχανήματα και λογισμικό, μέχρι τις σχέσεις που συνδέουν ένα χρήστη με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις εφαρμογές και την υποδομή ΙΤ.

Ο Brynaa ξεκίνησε παραθέτοντας τρεις βασικούς κανόνες επιτυχίας: 1) καθιερώστε ένα συγκεκριμένο στόχο, 2) διασφαλίστε την αξιοπιστία των δεδομένων σας και 3) εκπαιδεύστε το προσωπικό σας. Εξήγησε ότι η αξία μεθοδολογιών όπως το ITIL μεγιστοποιείται όταν συνδέεται με έναν καλά καθορισμένο στόχο ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, επαπειλείται η πλήρης αποτυχία. Ως παραδείγματα στόχων προς επίτευξη ανέφερε τη μείωση του μέσου χρόνου που απαιτείται για την επιδιόρθωση κάποιας βλάβης, τον καλύτερο σχεδιασμό των αλλαγών και την καλύτερη υποστήριξη των τελικών χρηστών.

Σύστησε στις επιχειρήσεις να επιλέγουν να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους με τις αρχές εκείνες οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους. Οσον αφορά τα δεδομένα παρατήρησε ότι, όταν αυτά δεν είναι αξιόπιστα, οι χρήστες παύουν να χρησιμοποιούν το σύστημα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο γλαφυρότατο παράδειγμα νοσοκομείου όπου το προσωπικό ΙΤ προτίμησε να αναζητήσει το serial number μηχανήματος ακτινογραφιών στο Google, παρά στη CMDB!

Υπογράμμισε ακόμα ότι τα όποια προβλήματα δεν εντοπίζονται σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά οφείλονται σε ανθρώπους που δεν κατανοούν τις διαδικασίες. Εξ ου και η μεγάλη ανάγκη για σωστή και πλήρη εκπαίδευση των χρηστών η οποία θα πρέπει, μάλιστα, να γίνεται με τρόπο τέτοιο που να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των χρηστών στο σχετικό project. Ο Brynaa αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Υπουργείου Αμυνας της Δανίας, όπου η υλοποίηση ITSM ξεκίνησε από το Τμήμα Οικονομικών, το οποίο και επιζητούσε έναν καλύτερο έλεγχο των δαπανών.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: To ITSM στην πράξη’>
To ITSM στην πράξη

Στα οφέλη του ITSM όσον αφορά την καθιέρωση ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης κατά την υποστήριξη των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) ενός μεγάλου οργανισμού αναφέρθηκε Διονύσης Σαββίδης, Sales Consultant της ATC, αναλύοντας το case study του Ομίλου Louis. Επιπρόσθετο όφελος της λύσης ITSM Helpdesk που εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της σύνθετης και πολυκαναλακιής υποδομής του ΙΤ.

Εξίσου, αν όχι περισσότερο, κρίσιμος αποδείχθηκε ο ρόλος του ITSM -σε συνολικότερο, μάλιστα, επίπεδο πλατφόρμας λειτουργίας του core business- μέσα από το case study του Service Desk των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, το οποίο και παρουσίασε ο Βλάσης Μανθογιάννης, Αναλυτής Συστημάτων της PC Systems. Η υποστήριξη της Αθήνα 2004 αφορούσε τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τις εφαρμοσμένες πρακτικές στις υπηρεσίες ώστε να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής του οργανισμού και η υποστήριξη των χρηστών.

Το case study του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο και παρουσίασαν οι Mαργαρίτα Παρέστη, External Business Development του ΔΑΑ και Νικόλας Παλάβος, Head IT Systems & Operations του ΔΑΑ, αποτύπωσε την πλήρη έκταση της εφαρμογής των μεθοδολογιών ITSM σε μία Διεύθυνση Πληροφορικής και τον σοβαρό θετικό αντίκτυπο που αυτή συνεπάγεται σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τμήμα ΙΤ του ΑΙΑ ξεκίνησε με την εφαρμογή του COBIT και του ITIL προτού ακόμα ξεκινήσει η λειτουργία του ίδιου του αεροδρομίου. Κατορθώνοντας να καθιερώσει μία προσέγγιση η οποία εστιάζει στον πελάτη και τις λειτουργίες, η Διεύθυνση Πληροφορικής μεταμορφώθηκε από κέντρο κόστους σε επιχειρησιακή μονάδα η οποία παράγει έσοδα της τάξης των 12 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Franz Bayer, Senior Consultant & Managing Director της BOC Information Technologies Consulting, ανάλυσε την πρόκληση της διακυβέρνησης του ΙΤ. Η πρόκληση αυτή ενέχεται στην εταιρική διακυβέρνηση και πρόκειται βέβαια για μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία. Ο Franz Bayer μίλησε ακόμα για την εφαρμογή του ΙΤIL στις διαδικασίες του ΙΤ. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό είναι να ορίζεται ο σκοπός της εφαρμογής και να επιλέγονται προσεκτικά οι βέλτιστες πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές αγγίζουν διαφορετικά εταιρικά επίπεδα: τη φιλοσοφία, τη δομή αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον  αναφέρθηκε σε πέντε βασικά μαθήματα-εκτός από την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου:

  • Είναι εύκολο να συζητηθεί ο σκοπός και οι αρχικές κατευθύνσεις της υλοποίησης
  • Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια αξιολόγηση και ανάλυση των κενών. Αυτή είναι μια καλή αρχή -κάτι σαν σχεδιαστικό ορόσημο της υλοποίησης
  • Η διαδικασία της διακυβέρνησης μπορεί να σχεδιαστεί πριν ακόμα τελειώσει το project
  • Είναι εύκολο να υλοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα standards όπως COBIT, ISO27000, BSC.

Για την αξία της αυτοματοποίησης και του job scheduling μίλησε ο Αναστάσιος Δημητρίου, Computer Engineer & Informatics, Technical Consultant της Performance Technologies. Εντόπισε ως πηγή της ανάγκης τη δυσκολία του συγχρονισμού των επιχειρησιακών εφαρμογών με τα εργαλεία administration και επεσήμανε κάποια από τα βασικά οφέλη του scheduling, όπως αυτά προκύπτουν από το case study εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο χρόνος που αφιερώνεται στα operations μειώθηκε κατά 30%, σημειώθηκε αξιόλογη βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και ευκολότερη προσαρμογή στις αλλαγές του ΙΤ.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Καθορίζοντας ένα όραμα για το IT – Το όραμα του ITSM και η ελληνική πρακτική’>
Καθορίζοντας ένα όραμα για το ΙΤ
Στα οφέλη του Service Level Management αναφέρθηκε ο Benny Van de Sompele, Director of SLAM Strategy της Oblicore, παρουσιάζοντας το case study των Ελβετικών Σιδηρόδρομων. Ο εν λόγω οργανισμός, διέθετε ικανοποιητική υποδομή, αλλά επιθυμούσε να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρείχε στους πελάτες του και να διασφαλίσει ότι τα όποια προβλήματα δεν θα είχαν αντίκτυπο σε αυτές. Ο οργανισμός συγκέντρωσε όλα τα alarms που διέθετε για την παρακολούθηση των υπηρεσιών σε μία ενιαία πλατφόρμα και εστίασε στη σύνδεση μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, απέκτησε τη δυνατότητα να αξιολογεί το κόστος της υποδομής για κάθε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σαν αποτέλεσμα της νέας προσέγγισης, το 50% των βλαβών επιδιορθώνονται χωρίς να το αντιληφθεί ο πελάτης. Η μεγαλύτερη αυτή ταχύτητα επίλυσης οφείλεται στο γεγονός ότι η διαθέσιμη πληροφορία είναι πλέον καλύτερη και πιο αξιόπιστη. Επιπλέον, καταργήθηκε η λογική των σιλό και πραγματοποιήθηκε στροφή προς την παροχή ολοκληρωμένων, end-to-end υπηρεσιών.

Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Professional Services Engagement Manager της Sun Microsystems Hellas, επεσήμανε τη μεγάλη στροφή της αγοράς της Πληροφορικής -συμπεριλαμβανομένης της Sun- στις υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της νέας αυτής δυναμικής, όπου οι επιχειρήσεις απευθύνονται σε τρίτους για τη διαχείριση των υπηρεσιών Πληροφορικής, ο ρόλος διαδικασιών και μεθοδολογιών όπως το ITIL καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμος.

Μία ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ της επιχειρησιακής ανάγκης για ευθυγράμμιση μεταξύ του Business και του ΙΤ και των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων έκανε ο Norbert Lanzendoerfer, Manager Presales & Solutions CEEMEA Hitachi Data Systems. Επεσήμανε την ανάγκη για επικέντρωση της εστίασης του storage στις υπηρεσίες και υπερασπίστηκε την αξία -αλλά και αναγκαιότητα- μίας πλατφόρμας η οποία επιτρέπει την ευθυγράμμιση των αποθηκευτικών πόρων με τους επιχειρησιακούς στόχους.

Το όραμα του ITSM και η ελληνική πρακτική
Στο πάνελ με θέμα «Το όραμα του IT Service Management και η ελληνική πρακτική» συμμετείχαν οι Δρ. Τάσος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής της DHL Ελλάδος, Aνδρέας Προδρομίδης, IT Architecture Department Manager της Eurobank EFG και Πέτρος Καραβίτης, Demand & Transformation Sections Manager της Interamerican. Θέματα που απασχόλησαν το πάνελ ήταν η ευθυγράμμιση μεταξύ business και ΙΤ, η άντληση αξίας από το ΙΤ καθώς και το μέλλον του CIO.

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες αφορούσε το κατά πόσο υπάρχει βούληση για Διακυβέρνηση Πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Ανδρέας Προδρομίδης απάντησε διαχωρίζοντας μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών -οι οποίες έχουν σχετική βούληση- και των μικρότερων οι οποίες, όπως και είναι αναμενόμενο- στερούνται αυτής. Οσον αφορά την περίπτωση της Eurobank, ακολουθείται το πλαίσιο του COBIT και το ISO 272001, με στόχο την επικέντρωση σε θέματα ασφάλειας και τη βελτίωση της θέσης της τράπεζας απέναντι στους ελεγκτές.

Στο ερώτημα για το αν η εκπαίδευση σχετικά με τη Διακυβέρνηση Πληροφορικής αφορά μόνο αυτούς που την επιτελούν ή και εκείνους που τη δέχονται, ο Πέτρος Καραβίτης απάντησε ότι αυτή θα πρέπει να αφορά τόσο το IT, όσο και το Business. Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Interamerican, επεσήμανε ότι σε αναγνώριση της ανάγκης για αντιμετώπιση των εσωτερικών «πελατών» τεχνολογίας, με τον ίδιο τρόπο όπως και των εξωτερικών πελατών της εταιρείας, συστάθηκε το όργανο του IT Governance. Η εκπαίδευση συνδέεται με την αλλαγή νοοτροπίας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει τόσο το ΙΤ, όσο και το Business.

Πρόκειται για μία πρόκληση η οποία είναι σαφώς μεγαλύτερη για το Business, το οποίο και καλείται πλέον να συμμετέχει πιο ενεργά όταν θέτει ένα αίτημα, καθώς και να έχει καλύτερη συναίσθηση του κόστους που αυτό συνεπάγεται. Οσον αφορά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του IT Governance, ο Τάσος Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι αυτά είναι ορατά και αξιολογίσιμα.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Ευθυγράμμιση Business – IT και το μέλλον του CIO’>
Ευθυγράμμιση Business – IT
Ως επόμενο βήμα του ΙΤ μετά την αλλαγή διαδικασιών, ο Τάσος Βασιλόπουλος  συνέστησε την αλλαγή της συμπεριφοράς και την εισαγωγή εννοιών όπως η διαχείριση της καμπύλης αλλαγής, επικοινωνίας, κρίσης και διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε ότι ζητούμενο δεν αποτελεί να φέρουμε το Business μέσα στο Data Center, αλλά ότι η Πληροφορική πρέπει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια προς αυτό. Η DHL έχει διαχωρίσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής σε τρεις οντότητες: Υπηρεσίες, Business IT και Υποδομή -εκ των οποίων η δεύτερη λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του ΙΤ και του Business: βάσει της μεθοδολογίας ITIL, κάνει SLAs τόσο με τις Υπηρεσίες ΙΤ, όσο και με το Business.

Ο Πέτρος Καραβίτης υποστήριξε ότι η κατανόηση μεταξύ Business και ΙΤ είναι εφικτή και ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούνται «αντίπαλα στρατόπεδα». Το ΙΤ, από την πλευρά του, θα πρέπει να κατανοεί ότι δουλεύει για το Business και να μην «κρύβεται» πίσω από την εξειδίκευσή του επί θεμάτων τεχνολογίας. Το Business πάλι, θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν κάθε έργο τεχνολογίας και να κατανοεί το ρίσκο αποτυχίας που ενέχουν κάποια από αυτά.

Το μέλλον του CIO
Στο  ερώτημα σχετικά με το αν οι μεθοδολογίες αποτελούν ένα εργαλείο που βοηθά τον CIO να εξελιχθεί σε CEO, ο Τάσος Βασιλόπουλος απάντησε ότι οι γνώσεις του CIO σχετικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη είναι τέτοιου επιπέδου που να καθιστούν την παραπάνω σκέψη εφικτή. Ο Ανδρέας Προδρομίδης παρέθεσε το παράδειγμα της Eurοbank, όπου ο CIO αναφέρεται απευθείας στον CEO και αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ένδειξη της ανοδικής τάσης του ΙΤ. Ο Πέτρος Καραβίτης απάντησε με τη σειρά του ότι τα μοντέλα που πρεσβεύουν διαδικασίες δεν μπορούν ποτέ να σταθούν εμπόδιο σε μία καριέρα.

Ο CIO, βάσει της εμπειρίας του επί θεμάτων τεχνολογίας, έχει καλές γνώσεις διαχείρισης έργου. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναπτύξει γνώση και δεξιότητες οικονομικών, business καθώς και άσκηση επιρροής στην αγορά. Τέλος, το λόγο ζήτησε και ο Keynote speaker, Colin Rudd, για να επισημάνει ότι ο ίδιος είναι και CIO και CEO της επιχείρησής του και να προσθέσει ότι ο προσανατολισμός του ΙΤ προς τις υπηρεσίες αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν παράγοντα που δίνει ώθηση προς το business.

Αντλώντας αξία από το ΙΤ
Στο ερώτημα σχετικά με το αν και πώς μπορεί να δημιουργηθεί επιχειρησιακή αξία μέσα από τη χρήση του ΙΤ, ο Colin Rudd απάντησε ότι θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίζουμε τι αποτελεί αξία για το business και πώς το business μετρά την εν λόγω αξία. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο βήμα για το ΙΤ δεν είναι άλλο από το διάλογο και τη συνεργασία με το Business. Την παραπάνω άποψη ενίσχυσε ο Τάσος Βασιλόπουλος αναφερόμενος στο παράδειγμα της DHL όπου το ΙΤ συνεργάστηκε με το business προκειμένου να καθοριστούν οι 7 βασικές αξίες της επιχείρησης.

Ο Ανδρέας Προδρομίδης πρόσθεσε ότι, πέρα από την μέτρηση της αξίας, υπάρχει και το θέμα του πώς αντιλαμβάνεται το business την αξία αυτή. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να αναδεχθεί η αξία της Πληροφορικής, έχει σημασία ο τρόπος της «πώλησης» των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η αξία που θα δημιουργηθεί στην πράξη αποτελεί ευθύνη του business, ως χρήστη των υπηρεσιών που του παρέχει το ΙΤ. Ο Πέτρος Καραβίτης συμπέρανε ότι το ΙΤ προσφέρει αξία όταν συνδράμει στις εταιρικές αξίες οι οποίες και ορίζονται από το όργανο του Enterprise Governance. Ζητούμενο αποτελεί ο εντοπισμός και η αναγνώριση του ακριβούς σημείου στο οποίο πραγματοποιείται η συνεισφορά αυτή.
<‘here’>