Ο τρόπος που η αγορά τηλεπικοινωνιών αλλάζει μέσα από συγχωνεύσεις, καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα και αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, οδηγεί τους παίκτες της αγοράς να προσαρμοστούν στα μελλοντικά δεδομένα την ίδια στιγμή που οι επιχειρηματικές ανάγκες τρέχουν.

Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο σκληρός και αυτά που ήταν αρκετά χθες, δεν θα είναι και αύριο. Κατά συνέπεια, η απάντηση στο ρητορικό ερώτημα του τίτλου είναι προφανής. Ο μετασχηματισμός του ΙΤ περιβάλλοντος των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και των οργανωτικών δομών, είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε τάση, ούτε μόδα.

Στο χρονικό της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κάθε καινούργια τεχνολογία δικτύου ή υπηρεσία εισάγεται με τα δικά της συστήματα διαχείρισης που συνήθως απαιτούν καινούργιες διαδικασίες και δεξιότητες στον οργανισμό. Η συνήθης κατάληξη μακροπρόθεσμα είναι μία κατακερματισμένη αρχιτεκτονική και λειτουργία συστημάτων BSS (Business Support Systems) και OSS (Operations Support Systems) που οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους και πολύπλοκη εισαγωγή νέων υπηρεσιών, με αρνητική επίδραση στο χρόνο εμπορικής διάθεσης (Time To Market).

Αυτό είναι πιο έντονο στο χώρο του ΙΤ που ήταν κατά βάση μια περιοχή που στηρίχτηκε σε ανάπτυξη custom made λογισμικού παρά σε τυποποιημένα προϊόντα. Σύμφωνα με την Gartner, έως τα τέλη του 2015, Εργαλεία και Αυτοματισμοί θα καταργήσουν το 25% των ωρών εργασίας στον χώρο του ΙΤ. Σταδιακά θα περάσουμε σε ένα πιο «βιομηχανοποιημένο» μοντέλο.

Η σωστή προσέγγιση
Οι υποδομές ΙΤ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα πρέπει να μετασχηματιστούν έτσι ώστε μέσα από μια όσο το δυνατόν πιο αποδοτική λειτουργία να εξυπηρετούν τους εξής επιχειρηματικούς στόχους:
• Ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά
• Καινοτόμες Προσφορές Υπηρεσιών και Πακέτων
• Βελτιωμένες λειτουργικές διαδικασίες
• Ενοποιημένη Διαχείριση Πελατών
• Επιτάχυνση διαδικασίας Order -to- Cash
• Απoδοτική Εκπλήρωση Υπηρεσιών
• Μεγιστοποίηση Ευκαιριών Up & Cross selling
• Μείωση Απώλειας Πελατών
• Ομοιογενής Εφοδιαστική Αλυσίδα & Διαχείριση Συνεργατών.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω μετασχηματισμός, τρεις ακρογωνιαίοι λίθοι πρέπει να ληφθούν υπόψη – οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και τα συστήματα. Καταλυτικός παράγοντας για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής είναι η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη. Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες και δραστηριοποιείται σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς που απαιτούν ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό, η επιλογή ενός αξιόπιστου συνεργάτη (reliable partner) είναι το καθοριστικό βήμα προς την επιτυχία του εγχειρήματος.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι να επιλεγεί το κατάλληλο μίγμα βημάτων που θα συνάδει με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Ειδικά για την Ελλάδα, όπου οι επιχειρήσεις δεν μπορούν εύκολα να σχεδιάσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους χωρίς να λάβουν υπόψη τους το «κοινωνικό» κόστος. Χρειάζεται λοιπόν η υιοθέτηση μιας σωστής στρατηγικής που θα οδηγήσει στον στόχο του μετασχηματισμού με σταθερά και συνεπή βήματα.

Τα οφέλη της SOA
Η σταδιακή μετάβαση του ΙΤ περιβάλλοντος σε Αρχιτεκτονικές Service-oriented (Service Oriented Architecture) με την εισαγωγή προϊόντων COTS (Commercial off-the-shelf), εκτός από τη δυνατότητα που παρέχει για τη συνεχή και γρήγορη εξέλιξη του δικτύου ΙΤ σε συνάρτηση με τις ανάγκες που δημιουργούνται, ανοίγει και νέες προοπτικές για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από σχήματα ανάθεσης της λειτουργίας (outsourcing operations) του δικτύου ΙΤ.

Η ανάθεση μπορεί να είναι ολοκληρωτική ή μερική, καθώς η λειτουργία μπορεί να χωριστεί σε 3 διακριτούς τομείς: Business Process Operation- Application Operation- Infrastructure Operation. Η στρατηγική Outsourcing και IT Transformation είναι αλληλένδετες και οι επιλογές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του Μετασχηματισμού (Αρχιτεκτονική -Προϊόντα- Integrator) σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν και τη δυνατότητα συμπίεσης του λειτουργικού κόστους στη φάση του Outsourcing.

Η πιο ξεκάθαρη και αποδοτική επιλογή είναι, λοιπόν, να συνδεθούν από την αρχή, κάτι που έχουν ήδη κάνει μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι όπως η Telefonica, η Hutchison (H3) κ.λπ. Θα δείξουμε και στην Ελλάδα την ανάλογη τόλμη για γρήγορη προσαρμογή στις προκλήσεις των καιρών;

Ο Μιχάλης Σταύρου είναι Head OSS/BSS Practice, Hub South East Med της ERICSSON Hellas