Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έργο Automated Functional Testing κρίσιμων εφαρμογών που αναπτύσσει και υλοποιεί η ICAP.

Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι της iteam σε συνεργασία με στελέχη του τμήματος ποιότητας της ICAP, δημιούργησαν κατά τη διάρκεια του έργου σενάρια automated functional testing, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της HP για Functional Testing. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί η σωστή και απρόσκοπτη ροή των λειτουργιών των εφαρμογών κατά την εμπορική τους λειτουργία, ανακαλύπτοντας πιθανά bugs όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Με τη υλοποίηση των αυτοματοποιημένων σεναρίων ελέγχου, η ICAP θα έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένου ελέγχου των εφαρμογών σε πολύ μικρό χρόνο. Η iteam είναι επίσημος συνεργάτης της HP, με ειδικότητα στο Automated Software Testing και έχει βραβευτεί για δύο συνεχόμενα έτη, ως HP BTO Partner of the Year.