Οταν στη χώρα μας βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με την εθνική οικονομία στριμωγμένη στη γωνία και την ευρωπαϊκή υπό επαναξιολόγηση, η έγκριση επενδύσεων για τα τμήματα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών φαντάζει ανέφικτη, ενώ μόνιμη είναι η απαίτηση μείωσης λειτουργικού κόστους. Το θέμα επομένως του κόστους επένδυσης για την εφαρμογή IT Service Management και της απόδοσης αυτής, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω τη λάθος τακτική οριζόντιας μείωσης κόστους που εφαρμόζουν συχνά οι επιχειρήσεις, η οποία σε ελάχιστες περιπτώσεις φέρνει αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Οπως επίσης, της εμμονής πολλών CIOs στην απαίτηση σκληρότερης εργασίας από το προσωπικό και επιμήκυνσης του ωραρίου, όπου το μόνο αποτέλεσμα είναι μειωμένο ηθικό, κόπωση και πτώση της ποιότητας.

Τονίζω πάντα πως στο βαθμό που εξαρτάται πλέον το business από το ΙΤ, τα οφέλη από την εφαρμογή ITSM είναι άμεσα και ορατά. Ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας βελτιώνει παραμέτρους όπως υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα πόρων και υπηρεσιών οι οποίες, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική προσέγγιση που εισάγει, επηρεάζουν θετικά την αξιοπιστία και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Στην Procter & Gamble, με την εφαρμογή διαδικασιών ITIL, παρατηρήθηκε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 6 έως 8%,  ενώ μόνο η εφαρμογή Configuration Management μείωσε το κόστος κατά 80.000 δολ. ετησίως, καθώς απελευθέρωσε πόρους – εξοπλισμό και τεχνικούς – που στη συνέχεια χρησιμοποίησε πιο αποδοτικά. Στην περίπτωση της Caterpillar, μέσα σε 18 μήνες εφαρμογής προγράμματος ITSM, πέτυχαν βελτίωση των δεικτών απόδοσης κατά 50%.

Επίσης, όπως παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ITSMF Hellas, τα οφέλη ευρωπαϊκών μικρομεσαίων εταιρειών από την υιοθέτηση ITSM, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό 20-40% και η δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών.

Η άμεση θετική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα από τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων μας και τον εξυπνότερο τρόπο εργασίας και συνεργασίας είναι κίνητρο για την επένδυση στο ITSM.