Σε νέες συνεργασίας με επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προχώρησε η IBM, εστιάζοντας τη στρατηγική της στο Οpen Hybrid Cloud και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, η DIA (Decentralised Information Asset), εταιρεία παροχής λύσεων open source στο χρηματοοικονομικό κλάδο, μετέφερε την υποδομή της στο IBM Cloud και αξιοποιεί τις υπηρεσίες IBM Cloud Hyper Protect Services για την ασφαλή διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Επίσης, η IBM υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία διάρκειας πέντε ετών με τη Luminor Bank, το τρίτο μεγαλύτερο πιστωτικό οργανισμό στην περιοχή της Εσθονίας και της Βαλτικής.

Βάσει της συγκεκριμένης συμφωνίας, με τη μεταφορά της υποδομής ΙΤ του οργανισμού στην πλατφόρμα IBM Cloud for Financial Services, η ΙΒΜ θα υποστηρίξει ενεργά τη διαδικασία επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, θα αυξήσει τα επίπεδα προστασίας και θα της επιτρέψει να ενισχύσει τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης. Τέλος, η IBM συνεργάζεται και με την Telefόnica, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών στον παγκόσμιο κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυο εταιρείες ανακοίνωσαν πρόσφατα πως η νέα πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών cloud της TelefόnicaCloud Garden 2.0, αξιοποιεί ΙΒΜ Hybrid Cloud τεχνολογίες (IBM Cloud Pak) και το OpenShift της RedHat, προκειμένου οι πελάτες της Telefόnica, μέσω μιας ασφαλούς και ευέλικτης διαδικασίας, να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων εφαρμογών και λύσεων που κάνουν χρήση της τεχνολογίας 5G, είτε on premise είτε στο cloud.