Όπως επισημαίνει η πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, Consumer Products & Retail Survey, όσοι επιχειρηματίες προβαίνουν στη χρήση της ανάλυσης δεδομένων, έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν πιο κοντά στην κερδοφορία.

Εκείνοι, όμως, που πραγματικά το καταφέρνουν, είναι όσοι έχουν πετύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του τεχνολογικού και του ανθρώπινου στοιχείου των analytics. Τα commercial analytics, επιπλέον, προσφέρουν ποσοτικές και ποιοτικές απαντήσεις σχετικά με τη σωστή τιμολόγηση, τη βελτιστοποίηση δαπανών προωθητικών ενεργειών, την αποτελεσματικότερη ταξινόμηση των προϊόντων ανά κατάστημα, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κάθε καταστήματος, αλλά και την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των πελατών και των καταναλωτικών τους συνηθειών.

Ο κ. Ηλίας Βυζάς, επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης Απόδοσης της ΕΥ Ελλάδος και του Κέντρου Αριστείας για Analytics, σημειώνει: «Ειδικότερα στη χώρα μας, που βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, οι Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου έρχονται αντιμέτωποι, όχι μόνο με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών τους, αλλά και με την περιορισμένη αγοραστική τους δύναμη. Τα commercial analytics, που εξασφαλίζουν την πρόσβαση και την ανάλυση κάθε τύπου δεδομένων, αποτελούν απαραίτητο σύμμαχο, προκειμένου οι επιχειρηματίες του κλάδου να ‘ξεκλειδώσουν’ τις προτιμήσεις των καταναλωτών και να πετύχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της επιχείρησής τους».

Και συμπληρώνει ο κ. Βυζάς: «Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής για ουσιαστική και σε βάθος πληροφόρηση, έχουμε δημιουργήσει το Κέντρο Αριστείας για Analytics τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, παρέχοντας την επόμενη γενιά των commercial analytics. Το Κέντρο έχει κάνει έργα σε δεκάδες χώρες, για αρκετές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Μέσω της ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές και της χρήσης μηχανισμών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, παράγει μια σειρά από προτάσεις και διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, εξατομικευμένη στους στόχους και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης».