Όλα τα frameworks και methodologies παγκοσμίως για project management, αναφέρονται συνήθως ΣΕ ΕΝΑ ρόλο στην ομάδα Διοίκησης έργου: το PROJECT MANAGER! Όμως η επιτυχία του κάθε έργου βασίζεται στο stakeholders management και στη συλλογή των requirements από τους stakeholders. Ποιος όμως από την ομάδα έργου μαζεύει τα requirements;

Τελευταία όλο και πιο συχνά γίνεται αναφορά στο επάγγελμα του Business Analyst. Πολλές εταιρείες επιζητούν άτομα που κάνουν Business Analysis κυρίως στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Βέβαια οι αρμοδιότητες του Business Analyst είναι οι ίδιες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα του «U.S. Bureau of Labor Statistics», ο αριθμός των θέσεων εργασίας για business analysis θα αυξηθεί 22% μέχρι το 2020.

Τι εστί Business Analyst;
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός Business Analyst; Σε γενικές γραμμές, ο Business Analyst λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος μεταξύ της ομάδας υλοποίησης του έργου και των τμημάτων της εταιρείας ή του πελάτη. Κύρια αποστολή του είναι να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών του προϊόντος που παράγει το κάθε έργο και να μεταφέρει αυτές τις απαιτήσεις στην ομάδα έργου. Τα κλασικά εργαλεία και τεχνικές συλλογής απαιτήσεων που εφαρμόζει ένας business analyst είναι: Interviews, Questionnaires and surveys, Observations, Focus groups, Facilitated workshops, Group creativity techniques, Group Decision making, Prototypes.

Τι Κάνει ο Business Analyst;
Άρα ο Business Analyst, όχι μόνο συλλέγει προδιαγραφές, αλλά βοηθά και στη σχεδίαση για τη δημιουργία ή παραμετροποίηση νέων ή υπαρχόντων συστημάτων. Για να καταφέρει να αντεπεξέλθει στο ρόλο αυτό ο Business Analyst θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις απαιτήσεις των stakeholders και να μεταφέρει αυτές τις απαιτήσεις σωστά στην ομάδα υλοποίησης του έργου. Σημαντικό είναι να έχει δεξιότητες στην ανάλυση και τη διερεύνηση αλλά και να είναι πολύ καλός στην επικοινωνία με τους stakeholders διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων ούτως ώστε να κατανοεί τις ανάγκες, να συλλέγει την κατάλληλη πληροφορία, να προτείνει λύσεις, και επιπρόσθετα να αποτυπώνει με σαφήνεια τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σε όλα τα στάδια του έργου ο ρόλος του Business Analyst είναι κρίσιμος από την έναρξη έως και τη λήξη του. Στο initiation του project ο Business Analyst προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε υψηλό επίπεδο με βάση του λεγόμενου «business case». Αργότερα κατά το planning του έργου, τα requirements γίνονται πιο σαφή και συγκεκριμένα ώστε να καθορισθεί το WHAT: το «Product of the Project» και το HOW: πώς θα φτιάξουμε το προϊόν του έργου. Με τη λήψη των πρώτων παραδοτέων, ο Business Analyst μπορεί να συμμετάσχει ως trainer, test creator, η ακόμη και tester.

Η Διεθνής Πιστοποίηση CBAP για το Business Analysis
Το International Institute of Business Analysis (IIBA®) είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό επαγγελματικό σωματείο που υπηρετεί το συνεχώς αυξανόμενο πεδίο του Business Analysis που ιδρύθηκε στον Καναδά το 2003 και σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία (και στην Ελλάδα). Το έγγραφο: «Business Analysis Body of Knowledge® – BABOK®», έκανε το IIBA® πρωτοπόρο οργανισμό παγκοσμίως στον τομέα του Business Analysis. Το BABOK® είναι μια συλλογή γνώσης για το επάγγελμα του business analysis και απεικονίζει τις τρέχουσες αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, το IIBA® έχει δημιουργήσει την πιστοποίηση «Certified Business Analysis Professional – CBAP®» που απαιτεί εμπειρία και εκπαίδευση σε Business Analysis.

To IIBA® και η πιστοποίηση CBAP® μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες τόσο στην καλυτέρευση της καθημερινής τους εργασίας, όσο και στη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής. Το ευρύ φάσμα ρόλων που καλύπτει το IIBA® είναι: Business Analysis, Systems Analysis, Requirements Analysis or Management, Project Management, Consulting, Process Improvement, κλπ. Πρόσφατα το PMI ξεκίνησε τη διαδικασία για την ανάπτυξη της πιστοποίησης «PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)» που θα είναι το αντίπαλο δέος στην πιστοποίηση CBAP.

Η επαγγελματική εξέλιξη του Business Analyst
Η φυσική επαγγελματική εξέλιξη ενός Business Analyst είναι στη θέση του Project Manager. Σαν Business Analyst έχει αποκτήσει και την εμπειρία της ανάλυσης, και τις διοικητικές γνώσεις επειδή συνεργάζεται στενά και με τον Project Manager. Επίσης, σε περιπτώσεις που ένα έργο είναι μεγάλο και/ή σύνθετο, ο Business Analyst μπορεί να κληθεί να αναλάβει να υλοποιήσει ένα τμήμα του Work Breakdown Structure (WBS) του έργου σαν ένα ξεχωριστό δικό του project.

Θεοφάνης Γιώτης, PMP®, MSc, Ph.D. C. – Theofanis.Giotis@12pm.biz
Ο Θεοφάνης Γιώτης είναι ιδρυτής και Managing Partner της 12 PM Consulting, συνιδρυτής και Πρόεδρος του PMI GREECE καθώς και CEO της ITEC-CONSULTING. Εχει 22+ έτη εμπειρίας στη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση έργων Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.