Σήμερα η Διεύθυνση Πληροφορικής όχι μόνο υποστηρίζει στις τρατηγικές ανάγκες του οργανισμού, αλλά συμμετέχει και στο σχεδιασμό αυτών, όπως και στην υποστήριξη της καινοτομίας.

Η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας είναι οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για το ερχόμενο έτος. Ωστόσο, οι προϋπολογισμοί μάς υποχρεώνουν να υιοθετήσουμε τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα της Πληροφορικής (cloud, Big Data, mobility), ώστε να ανταποκριθούμε όσο τον δυνατόν καλύτερα στις προκλήσεις / απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Το IT προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Αναμφίβολα, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει διαφοροποιηθεί τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά. Πλέον, η Διεύθυνση IT όχι μόνο υποστηρίζει τις στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού, αλλά συμμετέχει και στο σχεδιασμό αυτών. Στο πλαίσιο αυτό εμείς επενδύουμε στην παρούσα φάση σε λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης επιχειρηματικών πληροφοριών, τόσο για τη βελτίωση της δραστηριότητάς μας, όσο και των διαδικασιών μας. Στόχος μας είναι η μετατροπή της διαθέσιμης μη-δομημένης πληροφορίας, σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Η Sika παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις που προάγουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την αισθητική των κτιριακών κατασκευών, των έργων υποδομής και των οχημάτων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Παράδοση στην καινοτομία
Η επιτυχία και η φήμη της Sika βασίζεται στη μακρόχρονη παράδοση της καινοτομίας της. Ως εκ τούτου, ο πυρήνας της επιχείρησής μας είναι η διαχείριση της καινοτομίας μας και η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ποιότητας των προϊόντων μας και των καλύτερων λύσεων για τους πελάτες μας. Έχουμε θεσμοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες εστιάζουν στη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων, συστημάτων και λύσεων σε συγκεκριμένες στοχευμένες αγορές. Επενδύοντας στα αναπτυγμένα τεχνολογικά κέντρα και εργαστήριά μας σε όλο τον πλανήτη, επωφελούμαστε από το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και επιστημόνων, ενώ παράλληλα εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας να είμαστε κοντά στους απανταχού πελάτες μας.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή και τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας σε ό,τι αφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας. Η δέσμευσή μας για την καινοτομία μας δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και να προβλέψουμε μελλοντικές προσδοκίες. Όλες οι λύσεις Sika έχουν σχεδιαστεί στοχεύοντας στην επιτυχία των πελατών μας, έχοντας κατά νου να χτίσουμε μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις αντί να εστιάζουμε σε βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Η θέση μας αυτή δίνει έμφαση στον εταιρικό μας σύμβολο: Building Trust. Είμαστε υπερήφανοι και ευγνώμονες, καθώς η δέσμευσή μας να εκπληρώνουμε την υπόσχεση του σήματός μας, καθημερινά οδήγησε το τρίγωνο Sika -επί 100 έτη οπτικό σύμβολο μας- να γίνει συνώνυμο με την επίδοση, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πνεύμα καινοτομίας της εταιρείας. Αυτή η τάση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων Πληροφορικής, όπως είναι το ενδοεταιρικό διαδραστικό portal με τις ενοποιημένες επιχειρηματικές εφαρμογές (email, chat, web meetings, social network connections, business intelligence, CRM), το οποίο λειτουργεί αποδοτικά σε όλους τους σύγχρονους browsers, ανεξαρτήτως συσκευής και λειτουργικού συστήματος.

Ο χρήστης μπορεί εύκολα και λειτουργικά να πλοηγηθεί και να αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Ένας βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας για την επιχείρησή μας είναι η διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Η σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα καθιστά δύσκολο το έργο της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες. Η πληροφορία συλλέγεται από τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης αλλά και μέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης. H διαχείριση των πελατειακών σχέσεων είναι σημαντική για εμάς και το IT μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτό.