Πολλά έχουν ακουστεί για την καινοτομία, για τους τρόπους που μπορεί να συμβάλει το ΙΤ στην προώθησή της, ωστόσο, αλλά τόσα είναι τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν.

Ένα από τα μεγαλύτερα είναι η γραφειοκρατία. Ένα άλλο είναι η κουλτούρα της εταιρείας, όπως και η …διαχείριση της καινοτομίας. Είναι εντελώς διαφορετικό, για παράδειγμα, να βελτιώσει κανείς ένα υπάρχον προϊόν ή υπηρεσία από το να δημιουργήσει ένα νέο επαναστατικό και καινοτόμο προϊόν για να το προωθήσει στην αγορά. Για να μπορέσει μια εταιρεία (και το ΙΤ) να καινοτομήσει χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες σε όλους τους τομείς. Και όταν γίνονται λάθη, είναι προτιμότερο να μάθει κανείς από αυτά, παρά να ψάξει να βρει και να τιμωρήσει αυτούς που τα έκαναν. Τέλος, για την ενθάρρυνση και υλοποίηση της καινοτομίας χρειάζονται μάνατζερ που δεν θα ακολουθούν τυφλά τις διαδικασίες, αλλά θα είναι σε θέση να κτίσουν ευέλικτες και προσανατολισμένες στο μέλλον επιχειρήσεις. Μόνο έτσι μπορούν να καλλιεργήσουν το έδαφος για την ανάπτυξη της καινοτομίας.