Σύµφωνα µε την έρευνα «Corporate IT Security Risks 2016» που πραγµατοποιήθηκε από την Kaspersky Lab και τη B2B International και στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 4.000 εκπρόσωποι επιχειρήσεων  από 25 χώρες, µια και µόνο επίθεση DDoS µπορεί να στοιχίσει σε µια εταιρεία πάνω από $1,6 εκατοµµύρια –  αν και το µέγεθος αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο γρήγορα ανιχνεύεται η επίθεση.