Οι επιχειρήσεις με εσωτερικό κέντρο επιχειρήσεων ασφάλειας (Security Operation Center - SOC) εκτιμούν ότι η οικονομική τους ζημία από ψηφιακές επιθέσεις ανέρχεται στα 675.000 δολάρια, μέγεθος μικρότερο από το μέσο κόστος των επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις αντίστοιχου μεγέθους συνολικά (1,41 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με νέα έρευνα της Kaspersky και της B2B International.

Μεταξύ άλλων αλλαγών που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να μειώσει τις απώλειες από μια παραβίαση δεδομένων είναι να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), καθώς το 34% των εταιρειών όλων των μεγεθών που διαθέτουν αυτήν την ειδικότητα ανέφεραν ότι τα περιστατικά ψηφιακής ασφάλειας που τυχόν αντιμετώπισαν δεν είχαν ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες.

Κάθε χρόνο, οι παραβιάσεις δεδομένων καθίστανται όλο και πιο κοστοβόρες για τις επιχειρήσεις. Το 2019, αυτό το κόστος έχει ανέλθει στα 1,41 εκατ. δολάρια από 1,23 εκατ. το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης της Kaspersky. Ως απάντηση σε αυτό, οι μεγάλοι οργανισμοί επενδύουν περισσότερο στην ψηφιακή ασφάλεια: το 2019, οι εταιρικοί προϋπολογισμοί για την ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 18,9 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με τα 8,9 εκατ. δολάρια του 2018.