Σε έξι οικονομικούς φορείς κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοινωνία της Πληροφορίας το διαγωνισμό για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στρατεύσιμων.

(«Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού», ο πλήρης τίτλος του έργου).

Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στις παρακάτω ενώσεις: «Vodafone – Universal Education -Tuv Hellas (Tuv Nord)», «OTE – ΚΕΚ Διαγόρας – Ucert», «Nova – Άποψη – Vellum», «Uni Systems – ACTA – Tuv Austria Hellas – Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα», «Master – Unicert», «Active – KEK Πρωταγόρας – Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Eurocert – i-SKILLS». Το αντικείμενο του έργου της συμφωνίας – πλαίσιο συνίσταται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών προς τους στρατεύσιμους: – Υπηρεσίες Συμβουλευτικής: Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής προς τους Στρατεύσιμους μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατά την επιλογή των διαδρομών μάθησης (learning paths). – Κατάρτισης: Παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Κατάρτισης διάρκειας 30 ωρών μελέτης το αντικείμενο των οποίων αφορά στις επιμέρους ενότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digi Comp 2.2 της ΕΕ. – Πιστοποίησης: Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης των Δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης. – Προμήθεια Φορητών Συσκευών: Προμήθεια έως 50.000 φορητών συσκευών (tablets) με δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δίκτυα δεδομένων, μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM χωρίς περιορισμό δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν από τους στρατεύσιμους για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες