Οι συμμετέχοντες στο 5ο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε από τους Επιτρόπους κ. Αβραμόπουλο και κ. Κινγκ, συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ - μια γρήγορη απόκριση για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το Facebook, το Twitter, η Google, η Microsoft, το Dropbox, το JustPaste.it και το Snap, δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται σε εθελοντική βάση εντός του πλαισίου που καθορίζεται από το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και, παράλληλα, να εγγυώνται την ισχυρή προστασία των δεδομένων και ισχυρές διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συζητήθηκε επίσης η συνολική πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο από την τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και τρόποι για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με άλλες προκλήσεις, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.  Το πρωτόκολλο της ΕΕ θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις διαδικτυακές πλατφόρμες να ανταποκρίνονται γρήγορα και συντονισμένα στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης.