Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει την πανδημία για να προάγουν τους τρόπους λειτουργίας τους, να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές απέναντι σε παρόμοιες, ή και εντελώς διαφορετικές κρίσεις.

Η νέα κανονικότητα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες την διαφοροποιούν από αυτό που ίσως φανταζόμασταν ότι θα ίσχυε πριν ένα χρόνο ή το καλοκαίρι του 2020. Για παράδειγμα, συντίθεται ήδη από τους τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε, δηλαδή, να υποστηρίξουμε, με σχετική ασφάλεια, ότι ήδη βιώνουμε την επόμενη ημέρα της λήξης των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση μετάδοσης της COVID-19. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο σαφές το τι εννοώ, ακόμη και στους λιγότερο υποψιασμένους. Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει την πανδημία για να προάγουν τους τρόπους λειτουργίας τους, να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές απέναντι σε παρόμοιες, ή και εντελώς διαφορετικές κρίσεις. Και περισσότερο ευέλικτες. Όμως, οι καινοτομίες που έχουν λάβει χώρα και συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αφορούν μόνο περιόδους κρίσεων. Σε πολλαπλούς τομείς των επιχειρηματικών διεργασιών, οι νέες μέθοδοι που έχουν υιοθετηθεί προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η Πληροφορική, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα προς την μεγέθυνση του κύκλου εργασιών, κερδών και μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας.

Αν επιχειρήσω να συνοψίσω τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων κάτω από έναν τίτλο που εν δυνάμει μπορεί να τις περιγράφει ολιστικά και να αντικατοπτρίζει το σύνολό της επίδρασής τους, θα έδινα σε αυτές τον τίτλο του άρθρου που διαβάζετε, “Καθετοποίηση της Πληροφορικής”. Στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις αυτό είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε, τώρα όμως η αλλαγή γίνεται εμφανής σε πολλούς περισσότερους, και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν την ικανότητα να διαβλέπουν τις εξελίξεις. Η Πληροφορική δεν είναι ένα “τμήμα” ενός οργανισμού, αλλά αποτελεί λειτουργικό, οργανικό μέρος όλων των επιμέρους τμημάτων συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα.
Μετά τo ξέσπασμα (όχι το τέλος) της COVID-19, ο ρόλος της τεχνολογίας έχει γίνει κάτι περισσότερο από σαφής σε κάθε επιχειρηματικό τομέα. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Κώστας Καμποσιώρας στο Cover Story του τεύχους Απριλίου 2021, “Every Business is a Technology Business” και το breakthrough event που το έκανε αυτό φανερό είναι η πανδημία.