Η διατήρηση των Υπολογιστικών Συστημάτων σε συνεχή λειτουργία είναι μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν IT!

Πόσες ώρες αντέχετε χωρίς ένα σύστημα;
Σε συνέδριο πληροφορικής, ο CFO μιας μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων ανέφερε ότι η εταιρεία του κάποια Πέμπτη απόγευμα (πο-λύ καλή ημέρα για πωλήσεις στο λιανεμπόριο) έχασε το κεντρικό σύστημα τιμολόγησης  για 90 λεπτά.

Βέβαια η εταιρεία μπορούσε να τιμολογήσει χειρόγραφα, αλλά το κακό είχε γίνει: η απώλεια εσόδων υπολογίστηκε στο 1.500.000 €. Βέβαια ποτέ o CFO δεν ανέφερε το πόσες ώρες συνολικά θα μπορούσε η εταιρεία του να αντέξει την απώλεια του συστήματος online τιμολόγησης…

 «Το 40% όλων των μικρομεσαίων εταιρειών θα κλείσει εάν δεν καταφέρει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του τις πρώτες 24 ώρες μετά από μία κρίση», Gartner

Τι σημαίνει συνεχής λειτουργία;
Ένας από τους αγαπημένους και «sexy» όρους πολλών εταιρειών είναι η λειτουργία σε κατάσταση «five nines» ή 99,999%. Με τον όρο συνεχή λειτουργία, μιλάμε για τον μη προγραμματισμένο χρόνο που ένα σύστημα μένει εκτός λειτουργίας «unplanned down-time» σε διάστημα ενός έτους:

  • 2 nines (99%): 5,256 λεπτά ή 87.6 ώρες
  • 3 nines (99,9%): 525 λεπτά ή 8.8 ώρες
  • 4 nines (99,99%): 52 λεπτά ή 0.8 ώρες
  • 5 nines (99,999%): 5.3 λεπτά ή 0.09 ώρες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η λειτουργία σε «2 nines» επιτυγχάνεται πολύ εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα όταν μιλάμε για τα «3 nines» και πάνω.

Τα THREE NINES (99,9%)
Απαιτούν ελεγχόμενο περιβάλλον με παροχή ρεύματος 100% είτε σε datacenter είτε για τις μεγάλες εταιρείες, σε δική τους in-house υποδομή.

Επειδή δεν επιτρέπονται πάνω από 9 ώρες unplanned downtime για όλο το χρόνο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε λίγες μικρές ατυχίες και μάλιστα μικρής διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται redundant εξοπλισμός σε όλα τα συστήματα της εταιρείας: servers, switches, network cards, power supplies, routers, κ.λπ.

 «Το 43% των εταιρειών δεν επανέρχονται σε λειτουργία μετά από φωτιά. Άλλο ένα 35% κλείνει μέσα σε 3 χρόνια.» U.S. National Fire Protection Agency

Τα FOUR NINES (99,99%)
Απαιτούν υποστηρικτικό μηχανισμό συνεχούς παρακολούθησης των συστημάτων 24x7x365, όχι όμως on-call και πιθανή υλοποίηση Geo Cluster. Τα FIVE NINES (99,999%) απαιτούν υποχρεωτική υλοποίηση Geo Cluster και πολύ μεγάλες δαπάνες redundancy (ο Microsoft Windows Server 2003 υποστηρίζει 8 node clusters και Geo Cluster).

 «Οι μικρές εταιρείες συχνά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο προγραμματίζοντας τις εκδρομές τους από τον χρόνο που ξοδεύουν για την περίπτωση γεγονότος που θα τους θέσει εκτός αγοράς.» Katherine Heaviside, Epoch 5

Πολλές εταιρείες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι ο μοναδικός σχεδόν τρόπος για να εξασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα σε οποιοδήποτε σύστημα, είναι η υλοποίηση τεχνολογιών clustering. Αυτό μπορεί να γίνει με το Microsoft Cluster Server Service που διατίθεται με την Enterprise έκδοση του Windows Server.

Does IT Matter; Money Talks…
Πόσο είναι το κόστος στο να χαθεί ένας file server μιας εταιρείας για 2 ώρες; Σε εταιρεία των 100 εργαζομένων, απώλεια για 1 ώρα μεταφράζεται σε 100 χαμένες ανθρωποώρες εργασίας. Με κόστος 15€ την ώρα ανά υπάλληλο, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1500€ την ώρα (το πραγματικό κόστος μπορεί να είναι και 100πλάσιο εάν υπολογίσουμε απώλεια εσόδων).

Project Management Institute: Η ITEC, ως πιστοποιημένος συνεργάτης του PMI®, της Microsoft και της Cisco, παρέχει υπηρεσίες
εκπαίδευσης, consulting και πιστοποίησης σε θέματα Project Management, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

CV Ο κ. Θεοφάνης Γιώτης, MSc, PhD Cand., MCSE, MCT, είναι Συνιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, CTO, και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στις εταιρείες ITEC Training Α.Ε. & ITEC Solutions Α.Ε. και έχει 20ετή εμπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση έργων ΤΠΕ ως PMP® ([email protected]).

PMI Greece: Επίσης είναι συνιδρυτής και εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής του Greek PMI Chapter.