Η επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών cloud αποτελεί σημαντική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή ή όχι μετάβαση στο νέο κόσμο του IT. Η συνεργασία με έναν πάροχο που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αποτελεί μια «έξυπνη» κίνηση, καθώς τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από αυτό είναι σημαντικά.

Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών cloud οφείλει να παρέχει αξιόπιστες λύσεις, συνδυάζοντας τα Data Centers της, με ένα δικό της τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δική της υποδομή cloud. Άλλωστε, λύσεις που συμπεριλαμβάνουν έργα Disaster Recovery, κεντρικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων (ERP, CRM, κλπ), απαιτούν από τη φύση τους τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις, κτιριακές υποδομές αλλά και υπηρεσίες cloud. Και ήδη έχει υλοποιηθεί ένας ικανός αριθμός τέτοιων έργων στη χώρα μας.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες cloud, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι χρειάζεται να προσφέρονται από Data Center διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια, τα οποία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με ένα ιδιόκτητο και προστατευμένο δίκτυο οπτικών ινών (χερσαίου και υποβρυχίου) έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες ενός τέτοιου συνόλου είναι σημαντικές. Οι πελάτες θα μπορούν να κρατούν τα δεδομένα τους στον ελληνικό χώρο, ενώ, σε συνδυασμό με μια παροχή υποστήριξης 24×7 από εξειδικευμένο προσωπικό επί τόπου, εξασφαλίζεται ότι οι πελάτες δεν θα χαθούν σε απρόσωπη και αέναη τηλεφωνική επικοινωνία. Μια νέα υπηρεσία cloud που διατίθεται στην ελληνική αγορά από εμάς είναι αυτή που σχετίζεται με το backup και η οποία είναι προσβάσιμη από laptop, PC ή κινητό και μπορεί να εφαρμοστεί είτε μόνο στην υποδομή cloud μας, είτε υβριδικά (τοπικά και στο cloud). Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της λύσης είναι:

Cloud drive. Κάθε χρήστης του πελάτη μπορεί να ανεβάσει/κατεβάσει τα αρχεία του από/προς το δικό του φάκελο στο cloud. Tα αρχεία μπορούν να μοιραστούν σε πολλούς χρήστες, τόσο ad-hoc όσο και μέσα από ομάδες έργου. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή εφαρμογές για mobile πλατφόρμες.

Cloud agent. Με την εγκατάσταση ενός agent backup μπορεί να προγραμματιστεί η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Τα δεδομένα διατηρούνται στη διαδικτυακή πύλη σύμφωνα με την πολιτική αντιγράφων που έχει καθορίσει ο πελάτης. Mε αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να γίνει backup μια ομάδα αρχείων ή ένας ολόκληρος δίσκος.

Folder synchronization. Ο ίδιος agent επιτρέπει τον συγχρονισμό ενός ή πολλών φακέλων σε διαφορετικές συσκευές του χρήστη.

Μια ακόμα υπηρεσία cloud που βλέπουμε να εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά αξιοποιεί ουσιαστικά τις δυνατότητες των συστημάτων, έτσι ώστε να προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης χρέωσης σύμφωνα με τον χρόνο, αλλά και τους πόρους που χρησιμοποιεί κάθε φορά ο πελάτης. Σύμφωνα με αυτή τη λύση, παρέχονται ένας αριθμός πόρων στον πελάτη (VCore, VRam, VStorage, κ.λπ.), ο οποίος αναλαμβάνει να φτιάχνει και να καταστρέφει (εν γένει να διαχειρίζεται) μόνος του, τους virtual servers του. Κατόπιν, η χρέωση γίνεται στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τη χρήση των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν.

Αρκετό ενδιαφέρον έχει και η υπηρεσία του SecureCall, η οποία επιτρέπει να γίνει το κινητό ένα φυσική token για να ενεργοποιηθούν και να πιστοποιηθούν τα προσωπικά διαπιστευτήρια κατά τη διάρκεια μιας on-line ευαίσθητης συναλλαγής (π.χ. login). Με λίγα λόγια είναι μια πλήρης και εξελιγμένη OOB (εκτός ζώνης) ισχυρή λύση πιστοποίησης. Χρησιμοποιείται συνήθως για εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών κατά την είσοδό τους σε ελεγχόμενες περιοχές, όπως συναλλαγές στο διαδίκτυο.